×
Ing. Matúš Gašparík, Ph.D.
banner

Granty

Zmeny morfológie ceckového kanáliku počas prvých 100 dní laktácie

GA FAPPZ, 2016-2016

Predikce predizpozice pro vznik intramamárních infekcí na základě morfologie struku a ultrasonografického pozorování vnitřních strukových struktur u dojnic plemene Jersey a Holštýn; a následné vyhodnocení vlivu na kvalitu mléka a dojitelnost

CIGA, 2018-2019