×
Ing. Matúš Gašparík
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – GAŠPARÍK, M. – PTÁČEK, M. – **KITZLER, L. Analysis of growth intensity and carcass characteristics of Wagyu-Aberdeen angus crossbred steers. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 4, s. 897-903. ISSN: 1211-8516.

PYTLÍK, J. – CODL, R. – DUCHÁČEK, J. – GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. Automatizace a robotizace v chovu skotu. Náš chov, 2019, roč. 79, č. 4, s. 68-70. ISSN: 0027-8068.

GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – **TANČIN, V. Differences between Jersey and Holstein cows in milking-induced teat prolongation during lactation. Czech Journal of Animal Science, 2019, roč. 64, č. 10, s. 431-438. ISSN: 1212-1819.

GAŠPARÍK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – **TANČIN, V. Impact of wide range of teat lengths on udder health and milking time in Holstein cows. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 2, s. 80-88. ISSN: 1211-3174.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – **STANĚK, S. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – GAŠPARÍK, M. – **RYBA, O. Influence of legs and udder evaluation on longevity and selected milk production parameters in Czech Fleckvieh and Montbeliarde cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1303-1308. ISSN: 1211-8516.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – GAŠPARÍK, M. Potential of Blue Grey cattle managed under organic farming conditions of Czechia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 3, s. 763-770. ISSN: 1211-8516.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – PIŤHOVÁ, S. – PTÁČEK, M. – GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. – MARŠÍKOVÁ, V. Růstové schopnosti a zdraví telat českého strakatého skotu. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 6, s. 62-63. ISSN: 0027-8068.

Odborná monografie

**TANČIN, V. – **STRAPÁK, P. – **MAČUHOVÁ, J. – GAŠPARÍK, M. Fyziológia toku mlieka z vemena dojníc: možný vzťah k anatómii cecku a zdraviu vemena. Nitra: SPU, 2017, 82s. ISBN 978-80-552-1651-5.

Článek ve sborníku z akce

GAŠPARÍK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – **NOVÁKOVÁ, V. Impact of milking settings optimization on milk quality, milking time and milk yield in Holstein cows. In 2nd Nommensen International Conference on Technology and Engineering 19.07.2018, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-7.

Ostatní výsledky

GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J.Moderní postupy v procesu dojení. 2016, Zemědělec č. 39, s. 15-16, ISSN: 1211-3816.

DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – GAŠPARÍK, M. – DOLEŽALOVÁ, M.Sonografie MLLT u plemene aberdeen angus v ČR. 2016, Zpravodaj ČSCHMS, roč. 2016, č. 4, s. 34-35.