×
Ing. Matúš Gašparík, Ph.D.
banner

Životopis

Ing. Matúš Gašparík

  Osobné údaje                                                                                                _                                                      

Dátum narodenia: 02.07.1992     

Národnosť: slovenská

Miesto narodenia: Žiar nad Hronom, Slovensko

Trvalá adresa: Záhradná 674/12, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovensko


    Vzdelanie                                                                                                        _   

Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar Nad Hronom

September 2002 – Máj 2010

 

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, Nitra

Bakalárske štúdium – Agrobiotechnológie; Magisterské štúdium - Biotechnológie

September 2010 – Máj 2015


Česká Zemědělská Univerzita, Praha

Doktorandské štúdium na katedre chovu hospodářských zvířat; Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Dizertačná práca na tému „Vzťah morfológie mliečnej žľazy, dojitelnosti  a zloženia kravského mlieka.

Október 2015 – September 2019

   Výuková činnosť                                                                                                 _

 • Základy chovu hospodářských zvířat
 • Chov hospodářských zvířat
 • Základy reprodukce zvířat
 • Reprodukce zvířat se základy biotechnologických metod
 • Zemědělské systémy II
 • Inseminace hospodářských zvířat
 • Livestock Production – vyučovaný v angličtine
 • Livestock Management  - vyučovaný v angličtine
 • Animal Production and Environment - vyučovaný v angličtine

    Výskumná činnosť                                                                                             _                                                                                                .

 • Ultrasonografické meranie MLLT svalu pre Český svaz chovatelů masného skotu (2015 – 2018)
 • Hlavný riešiteľ CIGA 20182002 “Predikcia predizpozicie pre vznik intramamrnych infekcii na základe morfologie struku a ultrasonografického pozorovania vnutorných strukových štruktúr u dojníc plemena Jersey a Holštýn; ich vplyv na kvalitu mlieka a dojitelnost"
 • Program rozvoja venkova – príprava projektu, aktívna účasť na riešení, príprava záverečných správ, projekty: 16/002/16210/563/000018; 16/002/16210/563/000001; 16/002/16210/672/000005; 17/004/16210/452/000029; 16/002/16210/671/000014; 16/002/16210/453/000036; 17/004/16210/453/000046; 17/004/16210/671/000032; 18/006/16210/671/000063
 • Overovanie BLH a BLE selekčných indexov na českej populácií holštajnských a českých strakatých dojníc pre CRV CZ, 2018 - 2019

    Publikačná činnosť                                                                                             .

 • Gašparík, M. - Ducháček, J. - Stádník, L. - Tančin, V. (2019). Impact of wide range of teat lengths on the udder health and Milking time in Holstein cows. Scientia Agriculturae Bohemica. vol. 50(2). pp. 80 – 88.
 • Gašparík, M. - Ducháček, J. - Stádník, L. – NOVáKOVÁ, V. (2018) Impact of milking settings optimization on milk quality, milking time and milk yield in Holstein cows. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 420(1). pp. 012073.
 • TOUŠOVÁ, R. - DUCHÁČEK, J. - PTÁČEK, M. - GAŠPARÍK, M. (2019). Potential of Blue Grey Cattle Managed Under Organic Farming Conditions of Czechia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. vol. 67 (3), pp. 763 – 770.
 • Toušová R. - Ducháček J. - Gašparík M. - Ptáček M. - Kitzler L. (2018). Analysis of Growth Intensity and Carcass Characteristics of Wagyu‑Aberdeen Angus Crossbred Steers. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis vol. 66(4), pp. 897-903.
 • Toušová, r. - Ducháček, j. - Staněk, s. - Ptáček, m. - Stádník, l - Gašparík, m. (2017). Influence of legs and udder evaluation on longevity and selected milk production parameters in Czech Fleckvieh and Montbeliarde cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 65 (4), pp. 1303 - 1308.
 • GAŠPARÍK, M. - STÁDNÍK, L. - DUCHÁČEK, J. (2017). Využívanie systémov pre automatické ukončovanie dojenia pre zníženie času dojenia na prázdno. Náš chov, vol. 77 (2), pp. 60-61.
 • Ducháček, j. – stádník, l. – gašparík, m. - ptáček, m. (2017). Vztah mezi růstovou schopností, parametry zmasilosti a protučnělosti s perspektivou pro předpověď plemenných hodnot u plemene aberdeen angus v ČR. Zpravodaj ČSCHMS, vol. 3/2017, pp. 24 – 27
 • Gašparík, M. - Stádník, L. - Ducháček, J. (2016). Moderní postupy v procesu dojení. Zemědělec, vol. 39, pp. 15-16.
 • STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – DUCHÁČEK, J. – GAŠPARÍK, M. (2019). Zajištění konkurenceschopnosti zlepšováním kvality mléka a zdraví dojnic. Zborník k sérií seminárov v rámci Programu rozvoja venkova operace 1.2.1 Informační akce. 55 p.
 • TANČIN, V. – STRAPÁK, P. – MAČUHOVÁ, J. – GAŠPARÍK, M. (2017). Fyziológia toku mlieka z vemena dojníc: možný vzťah k anatómii cecku a zdraviu vemena. Nitra : SPU. 80 p.
 • Gašparík, M. - Stádník, L. - Ducháček, J. (2017). Effect of teat lenght on the quality of milk and milkability in Holstein Breed. Pre konferenciu Animal Breeding 2017, 8.2.2017 Mendelova Univerzita v Brne.
 • Ducháček, j. – stádník, l. – gašparík, m. - ptáček, m. (2017). Vztah růstové schopnosti, zmasilosti a protučnělosti v průběhu odchovu skotu aberdeen angus v ČR.  Pre konferenciu Kvalita mäsa, 1. - 2.6.2017 Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre.
 • Ducháček, j. – stádník, l. – ptáček, m. – gašparík, m. (2017). Perspektiva plemenných hodnot pro zmasilost plemene aberdeen angus a její využití pro selekci a šlechtěníPre konferenciu Kvalita mäsa, 1. - 2.6.2017 Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre.

Zjednodušenie a preklad zaujímavých odborných publikácií pre chovateľov a farmárov - Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ), oboznámenie chovateľov s moderným výskumom v oblasti živočíšnej výroby, verejne dostupné https://www.ctpz.cz/vyzkumy

    Tréningy a konferencie                                                                                           .

 • Účastník EIT Food: Global Food Venture Programme 2019: 10-dňová Summer School v Madride, Španielsko; 1 týždeň Pre-Incubation Bootcampamp v Lausanne, Švajčiarsko
 • Letná škola pre doktorandov v Indonézii – organizované ČZU – Medan, Jakarta, Salatiga, 14.7.2018 – 13.8.2018
 • Konferencia - NICTE 2018, 19.–20.7.2018, Nommensen HKBP University, Medan, Indonézia - aktívna účasť
 • Konferencia - NMC 2018 International Bovine Mastitis Conference, 11.-13.6.2018, Miláno, Taliansko - pasívna účasť
 • EDF Kongres 2017 v Prahe, 27-29.6.2017, sprievodca po farmách Kladruby / Ruda / Krásna Hora / Dublovice
 • Tréning - QBA tréning na teľatá a dojnice - kvalitatívne hodnotenie správania - 7.3.2017-10.3.2017 - Výzkumný ústav živočišné výroby Uhříněves, Praha
 • Konferencia - Animal Breeding 2017, 8.2.2017, Mendelova Univerzita, Brno – aktívna účasť

    Jazykové znalosti                                                                                        .

Angličtina – pokročilý, plynulý v rozprávaní, písaní a čítaní

Nemčina - základy

    Technické znalosti                                                                                      .

Vodičský preukaz - B1, B, AM

Zručný s prístrojmi: Ultrasonograph Aloka SSD 550; Ultrasonograph Esaote My Lab One

    Počítačové znalosti                                                                                   .

Microsoft Office 2016; SAS 9.3; NIS-elements; VeeManager a Ovalert; Afifarm (Afimilk); software pre dojacieho robota Lely Astronaut A4