×
PhDr. Hana Landová, Ph.D.
banner

Publikace

DOHNÁLKOVÁ, Eva - LANDOVÁ, Hana. Infogram: nová platforma pro podporu informačního vzdělávání . [online]. 2009. Dostupné z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum200

LANDOVÁ, Hana - TICHÁ, Ludmila - DOMBROVSKÁ, Michaela, et al. Information literacy programmes in higher education in the Czech republic : the path of theory and practice. In: Information Literacy as the crossroad of Education and Information Policies in Europe. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2008. ISBN 978-88-8080-096-5.

LANDOVÁ, Hana. Knihovna : katalyzátor využívání informačních zdrojů. In: Využívanie informácií v informačnej spoločnosti. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií, 2006. s. 195-199. ISBN 80-85165-92-9.

LANDOVÁ, Hana . American Library Association Annual Conference 2009. Ikaros, 2009, 13(9),

LANDOVÁ, Hana - CIVÍNOVÁ, Zdeňka. Aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informačního vzdělávání : vývoj v letech 2006 – 2010 na veřejných vysokých školách v ČR. ProInflow, 2010, 2(2), 5-23.

LANDOVÁ, Hana - TICHÁ, Ludmila - BĚLOHOUBKOVÁ, Lenka. Infogram: na cestě správným směrem. Knihovna Plus, 2010. http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus102/ticha.htm.

LANDOVÁ, Hana. Vzdělávací aspekty informační vědy a informační profese. Knihovna - knihovnická revue, 2010, 21(2), 82-92.

LANDOVÁ, Hana - DOMBROVSKÁ, Michaela - TICHÁ, Ludmila . Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice . Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2008, 16(3),

KOLTAY, Tibor - KRAKOWSKA, Monika - LANDOVÁ, Hana, et al. Information literacy in the Visegrad group countries: Literature and initiatives. Education for Information, 2011, 28(1), 57-76.

Ostatní výsledky

Digitalizace vzácných knih na České zemědělské univerzitě PhDr. Landová Hana; Novák D.; Mgr. Skalický Milan, Ph.D., 2008