×
PhDr. Hana Landová, Ph.D.
banner

Řídící pracovníci na vysokých školách - Studijní a informační centrum
phone +420 22438 4002
phone +420 777 132 295

Věnuji se projektové činnosti, informačnímu vzdělávání a problematice informační podpory doktorského studia a vědecké práce. Intenzivněji se začínám zabývat i službami pro uživatele se specifickými potřebami a zahraničním studentům.