×
PhDr. Hana Landová, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání

2009                  Ph.D. v oboru Informační věda

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Téma: Vzdělávací aspekty informační vědy a informační profese

2004                  PhDr. v oboru Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Téma rigorózní práce: Problematika zvyšování informační gramotnosti v prostředí vysokých škol: teorie a praxe

2003                  Mgr. v oboru Informační studia a knihovnictví (s vyznamenáním)

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Téma diplomové práce: Příspěvek k řešení informační gramotnosti na vysokých školách (na příkladu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Praxe

 

     02/2008 – dosud        Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

                                           Ústav informačních studií a knihovnictví

                                           akademický pracovník

     09/2002 – dosud        Česká zemědělská univerzita v Praze

                                        Studijní a informační centrum

                                        informační pracovní

10/2001 – 05/2004      IVAX-ČR, a.s., divize Výzkum, vývoj, klinika, Opava

                                        externí spolupráce při zajišťování informační podpory divize (DPP)

01/2002 – 12/2007      Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

                                        kurz Informační a databázové systémy v rostlinolékařství

                                        vytvoření kurzu a výuka, spolupráce na skriptu

01/2000 – 12/2000       Albertina Icome Praha s.r.o

                                             externí školitel databází Proquest a PCI

Zahraniční stáž: 

08/2004 - 06/2005          School of Information and Library Science, University of North Carolina                                              Fulbrightovo stipendium pro postgraduální studium