×
prof. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
banner

Granty

2012-2016 – ProClim, Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalite lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie, projekt NAZV, Ministerstvo zemědělství ČR, riešiteľ 
 
2012-2016 – Prognózy, Systém pro operatívní prognózy ohrožení smrkových porostů v ČR komplexem škodlivých činitelů, projekt NAZV, Ministerstvo zemědělství ČR, riešiteľ
 
2012-2015 – FORMIT, Forest Management Options for enhancing the Mitigation potential of European forests, projekt 7 RP EU, riešiteľ
 
2012-2014 – ARANGE, Advanced Multifunctional Forest Management in European Mountain Ranges, projekt 7 RP EU, riešiteľ
 
2012-2013 – CarpathCC, Preparatory action on climate in the Carpathian region – Framework contract for in-depth assessments of vulnerability of environmental resources and ecosystem-based adaptation measures, Climate Change Framework Project, koordinátor pracovnej skupiny Impacts on Ecosystems
 
2009-2011 – ClimIps, Vyhodnocení dopadů globální změny klimatu na rozšíření a voltinizmus Ips typographus ve smrkových porostech České republiky jako východisko pro jejich udržitelný management, projekt NAZV, Ministerstvo zemědělství ČR, riešiteľ
 
2006-2009 – CECILIA, Central and Eastern Europe Climate Change Impacts and Vulnerability Assessment, projekt 6 RP EU, koordinátor pracovnej skupiny Agriculture and Forestry

 

Prognózy vývoje kůrovcové kalamity a inovativní přístupy k jejímu managementu na úrovni státu a vlastníků lesů

Technologická agentura ČR, 2023-2025