×
prof. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
banner

Publikace

Časopisy s IF

Dobor, L., Barcza, L., Hlásny, T., Árendás, T., Fodor, N. 2016. Crop planting date matters: Estimation methods and effect on future yields. Agriculture and Forest Meteorology 223: 103-115

Hlásny, T., Trombik, J., Holuša, J., Lukášová, K., Grendár, M., Turčáni, M., Zúbrik, M., Tabakovic-Tosic, M., Hirka, A., Buksha, I. F., Modlinger, R., Kacprzyk, M., Csóka, Gy. 2015  Multi-decade patterns of gypsy moth fluctuations in the Carpathian Mountains and options for outbreak forecasting. Journal of Pest Science DOI: 10.1007/s10340-015-0694-7

Härtl, F., Barka, I., Hahn, W. A., Hlásny, T., Irauschek, F., Knoke, T., Lexer, M. J., Griess, V. C. 2015 Multifunctionality in European mountain forests – An optimization under changing climatic conditions. Canadian Journal of Forest Research 2: 163-171

Hlásny, T., Barka, I., Kulla, L., Bucha, T., Sedmák, R., Trombik, J. 2015. Sustainable forest management in a mountain region in the Central Western Carpathians, northeastern Slovakia: the role of climate change. Regional Environmental Change DOI: 10.1007/s10113-015-0894-y  (IF 2014 2.628)

Hlásny, T., Trombik, J., Dobor, L., Barcza, Z., Barka, I. 2015. Future climate of the Carpathians: Climate change hot-spots and implications for ecosystems. Regional Environmental Change  DOI: 10.1007/s10113-015-0890-2 (IF 2014 2.628)

Hlásny, T., Barcza, Z., Barka, I., Merganičová, K., Sedmák, R., Kern, A., Pajtík, J., Balázs, B., Fabrika, M., Churkina, G. 2014. Future carbon cycle in mountain spruce forests of Central Europe: Modelling framework and ecological inferences. Forest Ecology and Management 328: 55-68 (IF 2012 2.766) 

Hlásny, T., Barka, I., Sitková, Z., Bucha, T., Konôpka, M., Lukáč, M. 2014. MODIS-based vegetation index has sufficient sensitivity to indicate stand-level intra-seasonal climatic stress in oak and beech forests. Annals of Forest Science, DOI: 10.1007/s13595-014-0404-2  (IF 2013 1.536)

Hlásny, T., Barcza, Z., Barka, I., Merganičová, K., Sedmák, R., Kern, A., Pajtík, J., Balázs, B., Fabrika, M., Churkina, G. 2014. Future carbon cycle in mountain spruce forests of Central Europe: Modelling framework and ecological inferences. Forest Ecology and Management 328: 55-68 (IF 2012 2.766)

Hlásny, T., Turčáni, M. 2013: Persisting bark beetle outbreak indicates the unsustainability of secondary Norway spruce forests: Case study from Central Europe. Annals of Forest Science 70: 481-491 (IF 2011 1.788)

Gömöry, D., Longauer, R., Hlásny, T., Pacalaj, M., Strmeň, S., Krajmerová, D. 2012: Adaptation to common optimum in different populations of Norway spruce (Picea abies Karst.). European Journal of Forest Research, 131, 2, 401-411 (IF 2011 1.9)

Hlásny, T., Turisová, E. 2012: Spatial modelling-based approach to phytogeographical regionalisation using grassland vegetation data. Central European Journal of Biology 7, 2: 318-326 (IF 2011 1.000)

Hlásny, T., Barcza, Z., Fabrika, M., Balázs, B., Churkina, G., Pajtík, J., SedmákR.,Turčáni, M. 2011: Climate change impacts on growth and carbon balance of forests in Central Europe. Climate Research, 47, 3: 219-236  (IF 2011 1.994)

Hlásny, T., Křístek, Š., Holuša, J., Trombík, J., Urbaňcová, N. 2011: Snow disturbances in secondary Norway spruce forests in Central Europe: Regression modeling and its implications for forest management. Forest Ecology and Management, 12, 15: 2151-2161 (IF 2011 2.5)

Vizi, L., Hlásny, T., Farda, A., Štěpánek, P., Skalák, P., Sitková, Z. 2011: Geostatistical modeling of high resolution climate change scenarion data. Időjárás 115, 1-2: 71-85 (IF 2011 0.364), 

Véle, A., Holuša, J., Hlásny, T. 2011: Food Gathering Efficiency of the Red Common Ant (Myrmica rubra): Impact for butterflies of the genus Phengaris. Sociobiology 57, 2: 397-410 (IF 2011 0.6)

Turisova, E., Hlásny, T. 2010: Identification of phytogeographical borders using grassland vegetation data. Biologia 65, 4: 630-638 (IF 2011 0.557)

Hlásny T. 2003: Landscape heterogeneity as a measure of landscape system entropy, Ekológia (Bratislava) 22, Suppl. 2/2003: 130-140 (IF 2003 0.192)

 

Časopisy bez IF

Hlásny, T., Mátyás, Cs., Seidl, R., Kulla, L., Merganičová, K., Trombik, J., Dobor, L., Barcza, Z., Konôpka, B. 2014: Climate change increases the drought risk in Central European forests: What are the options for adaptation? Lesnícky časopis – Forestry Journal 60: 5-18.

Sitková, Z., Nalevanková, P.,  Střelcová, K., Fleischer, P. Jr., Ježík, M., Sitko, R., Pavlenda, P., Hlásny, T. 2014. How does soil water potential limit the seasonal dynamics of sap flow and circumference changes in European beech? Lesnícky časopis – Forestry Journal 60: 19-30.

Konôpka, B., Pajtík, J., Bošeľa, M., Hlásny, T., Sitková, Z. 2014: Inter- and intra-annual dynamics of height increment in young beech and spruce stands in relation to tree size and weather conditions. Lesnícky časopis – Forestry Journal 60: 51-59. 

Trombik, J., Hlásny, T. 2013: Free European data on forest distribution: Overview and evaluation.  Journal of Forest Science 59, 11: 447-457

Hlásny, T., Sitková, Z, Barka, I. 2013: Regional assessment of forest effects on watershed hydrology: Slovakia as a case study. Journal of Forest Science 59, 10: 405-415

Hlásny, T., Holuša, J., Štěpánek, P., Turčáni, M., Polčák, N. 2011: Expected impacts of climate change on forests: Czech Republic as case study. Journal of Forest Science, 57, 10: 422-431

Hlásny, T., Zajíčková, L., Turčáni, M., Holuša, J., Sitková, Z. 2011: Geographical variability of spruce bark beetle development under climate change in the Czech Republic, Journal of Forest Science, 57, 6, 242-248

Grodzki, W., Turčáni, M., Jakuš, R., Hlásny, T., Raši, R., McManus, M. L. 2010: Bark beetles in the Tatra Mountains. International research 1998-2005 – an overview. Folia Forestalia Polonica – Series A – Forestry. 52, 2, 114-130

Janišová, M., Uhliarová, E, Hlásny, T., Turisová I. 2010: Vegetation-environment relationships in grassland communities of Central Slovakia. Tuexenia 30, 423-443

Sitková, Z., Pavlenda, P., Pavlendová, H., Priwitzer, P., Hlásny, T. 2010: Air pollution load and nutrient status of Norway spruce forest stands in the north-western Slovakia. Beskydy, 3, 249-266

Hlásny, T., Kulla, L., Barka, I., Turčáni, M., Sitková, Z., Koreň, M. 2010: The proposal of biotic hazard zones in selected spruce dominated regions in Slovakia, Journal of Forest Science, 56, 5, 236-242

Hlásny, T., Vizi, L., Turčáni, M., Koreň, M., Kulla, L., Sitková Z. 2009. Geostatistical simulation of bark beetle infestation for forest protection purposes. Journal of Forest Science, 55, 11, 518-525.

Hlásny, T., Turčáni, M., 2009.  Insect pests as climate change driven disturbances in forest ecosystems. In: Střelcová , K., Mátyás, C., Kleidon, A., Lapin, M., Matejka, F., Blaženec, M., Škvarenina, J., Holécy, J. (Eds.), Bioclimatology and Natural Hazards. Springer, Netherlands, 165–178

Turčáni M., Hlásny T. 2007. Spatial distribution of four spruce bark beetles in north-western Slovakia. Journal of Forest Science, 53, 45-53.

Hlavčová, K., Szolgay, J., Kohnová, S., Hlásny, T. 2008. Simulation of hydrological response to the future climate in the Hron river basin. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56, 3, 163-175.

Hlásny, T., Baláž, B. 2008: The climatic water balance of Slovakia based on the FAO Penman-Monteith potential evapotranspiration. Geografický časopis 60, 1: 15-30.

Hlásny T., 2006: Probabilistic Approaches to Ecological Modelling, Ekológia (Bratislava), 25, 1, 66-75

 

Knižné publikácie

Szolgay, J., Hlavčová, K., Parajka, J., Lapin, M., Kohnová, S., Hlásny, T. 2008: Climate Change Impact on Runoff in the Hron River Basin, Ostrava : KEY Publishing, 120 p.

Hlásny, T. 2007: Geografické informačné systémy – priestorové analýzy [Geographic Information Systems – Spatial Analyses]. Národné lesnícke centrum – ZEPHYROS, 160 p.

Hlásny, T., Sitková, Z. (eds.) 2010: Spruce forests decline in the Beskids. Zvolen: National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen & Czech University of Life Sciences Prague & Forestry and Game Management Research Institute Jíloviště – Strnady: 184 p. 

 

Kapitoly v monografiách

Hlásny, T., Turčáni, M., Fabrika, M., Baláž, P., Sedmák. R. 2011. Očakávané dopady zmeny klímy na bukové porasty na Slovensku [Expected climate change impact on beech stands in Slovakia]. In: Barna, M., Kulfan, J., Bublinec, E. (eds.) Buk a bukové ekosystémy Slovenska [Beech and beech ecosystems of Slovakia]. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo SAV, 621–634

Hlásny, T., Grodzki, W., Šrámek, V., Holuša, J., Kulla, L., Sitková, Z., Turčáni, M., Rączka, G., Strzeliński, P., Węgiel, A. 2010: Spruce forests decline in the Beskids. In: Hlásny, T., Sitková, Z. (eds.): Spruce forests decline in the Beskids. Zvolen: National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen & Czech University of Life Sciences Prague & Forestry and Game Management Research Institute Jíloviště – Strnady: 15–31

Hlásny, T., Grodzki, W., Turčáni, M., Sitková, Z., Konôpka, B. 2010: Bark Beetle – the main driving force behind spruce forests decline. In: Hlásny, T., Sitková, Z. (eds.): Spruce forests decline in the Beskids. Zvolen: National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen & Czech University of Life Sciences Prague & Forestry and Game Management Research Institute Jíloviště – Strnady: 69–91

Hlásny, T., Fabrika, M., Sedmák, R., Barcza, Z., Štěpánek, P., Turčáni, M. 2010: Future of forests in the Beskids under climate change. In: Hlásny, T., Sitková, Z. (eds.): Spruce forests decline in the Beskids. Zvolen: National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen & Czech University of Life Sciences Prague & Forestry and Game Management Research Institute Jíloviště – Strnady: 157–173

Šrámek, V., Sitková, Z., Małek, S., Pavlenda, P., Hlásny, T. 2010: Air pollution and forest nutrition – what are their roles in spruce forests decline? In: Hlásny, T., Sitková, Z. (eds.): Spruce forests decline in the Beskids. Zvolen: National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen & Czech University of Life Sciences Prague & Forestry and Game Management Research Institute Jíloviště – Strnady: 49–67