×
Ing. Helena Hniličková, Ph.D.
banner

Granty

Stanovení saturační ozářenosti a fotosyntetické kapacity u nových perspektivních odrůd chmele

GA FAPPZ, 2006-2006

Produkce, akumulace energie a fyziologické charakteristiky vybraných druhů bylin ve vztahu k ekologii bukových fytocenóz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012-2013

Studium fyziologicko-metabolických aspektů abiotických stresorů

GA FAPPZ, 2022-2023