×
Ing. Helena Hniličková, Ph.D.
banner

Životopis

Dosažené vzdělání

2001 -2004  program celoživotního vzdělávání – doplňující pedagogické studium učitelství odborných předmětů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra pedagogiky

1996-1999    interní doktorské studium –  Fytotechnika, obor Obecná produkce rostlinná,

Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta, Katedra botaniky a fyziologie rostlin

1991-1996   denní inženýrské studium – obor zemědělské inženýrství

 Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta

1986-1991  Gymnázium Louny

 

Přehled zaměstnání

Od 11/2009 – odborná asistentka

11/2006 – 11/2009 – mateřská a rodičovská dovolená

2005-  technik, Katedra botaniky a fyziologie rostlin, ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

02/2002 – 02/2005 – mateřská a rodičovská dovolená

2000-2005    technik, Katedra zahradnictví, ČZU v Praze, Agronomická fakulta, tajemník katedry (2000-2002)

 

Členství ve vědeckých společnostech a organizacích

Česká společnost experimentální biologie rostlin, Federation of  European Societies of  Plant Physiology, European Society for Agronomy, Česká zemědělská společnost.