×
Ing. Helena Hniličková, Ph.D.
banner

Publikace

Původní vědecké práce s IF uvedené v databázi Web of Science  

Hniličková, H., Novák, V. 2000. Akumulace energie u zavlažovaných a nezavlažovaných rostlin chmele (Humulus lupulus L.). Rostlinná výroba, 46, (10): 465-469.

Hnilička, F., Urban, J., Pulkrábek, J., Hniličková, H. 2009. Energetická bilance pěstování cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 125 (9): 260–266.

Holá, D., Benešová, M., Honnerová, J.,  Hnilička, F., Rothová, O., Kočová, M., Hniličková, H. 2010. The evaluation of photosynthetic parameters in maize inbred lines subjected to water deficiency: Can these parameters be used for the prediction of performance of hybrid progeny?,  Photosynthetica, 48 (4): 445–558

Benešová, M.,  Holá, D.,  Fischer, L., Jedelský, P.,  Hnilička, F.,  Wilhelmová, N., Rothová, O., Kočová, M., Procházková, D., Honnerová, J., Fridrichová, L., Hniličková, H. 2012. The physiology and proteomics of drought tolerance in maize: early stomatal closure as a cause of lower tolerance to short–term dehydration? PLoS One, 2012, 7 (6): 1–17

Rothová, O., Holá, D., Kočová, M., Tůmová, L., Hnilička, F., Hniličková, H., Kamlar, M., Macek, T. 2014. 24-Epibrassinolide and 20-hydroxyecdysone affect photosynthesis differently in maize and spinach. Steroids 85, 44–57

Hejnák, V., Hniličková, H., Hnilička, F. 2014: Effect of ontogeny, heterophylly and leaf position on the gas exchange of the hop plant. Plant, Soil and Environment 60 (11), 525-530

Kuklová, M., Hniličková, H., Kukla, J., Hnilička, F. 2015. Environmental impact of the Al smelter on physiology and macronutrient contents in plants and Cambisols. Plant, Soil and Environment 61 (2), 72-78

Hejnák, V., Hniličková, H., Hnilička, F. 2015. Physiological response of juvenile hop plants to water deficit. Plant, Soil and Environment 61 (7), 332-338

Hnilička, F., Hniličková, H., Hejnák, V. 2015. Use of combustion methods for calorimetry in the applied physiology of plants. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 120 (1), 411-417

Hniličková, H., Kuklová, M., Hnilička, F., Kukla, J. 2016. Effect of altitude and age of stands on physiological response of three dominant plants in forests of the Western Carpathians. Plant, Soil and Environment 62 (8), 341-347

Hejnák, V., Hniličková, H., Hnilička, F., Andr, J. 2016. Gas exchange and Triticum sp. with different ploidy in relation to irradiance. Plant, Soil and Environment, 62 (2), 47-52

Hniličková, H., Hnillička, F., Martinková, J., Kraus, K. 2017. Effects of salt stress on water status, photosynthesis and chlorophyll fluorescence of rocket. Plant, Soil and Environment. 63 (8). 362-367

Hnilička, F., Hejtmánková, A., Orsák, M., Hniličková, H. 2017. Influence of Germination Temperatures on the Chemical Composition of Wheat (Triticum aestivum L.) Seeds. Czech Journal of Food Sciences. 35 (2). 143-148

Holá, D., Benešová, M., Fischer, L., Haisel, D., Hnilička, F., Hniličková, H., Jedelský, P., Kočová, M., Procházková, D., Rothová, O., Tůmová, L., Wilhelmová, N. 2017. The disadvantages of being a hybrid during drought: A combined analysis of plant morphology, physiology and leaf proteome in maize. PLoS One. 12 (4). 1-44

Hniličková, H., Hejnák, V., Němcová, L., Martinková, J., Skalický, M., Hnilička, F., Grieu, P. 2017. The effect of freezing temperature on physiological traits in sunflower. Plant, Soil and Environment. 68 (8). 375-380.

Kuklová, M., Hniličková, H., Hnilička, F., Pivková, I., Kukla, J. 2017. Toxic elements and energy accumulation in topsoil and plants of spruce ecosystems. Plant, Soil and Environment. 63 (9). 402-408

Plná znění příspěvků z konferencí uvedená v databázi Web of Science  

Hniličková, H., Hnilička, F., Krofta, K. 2007. Determining the saturation irradiance and photosynthetic capacity for new perspective varieties of hop (Humulus lupulus L.), Cereal Research Communications 35 (Suppl.): 461–464.

Hnilička, F., Hniličková, H., Martinková, J., Bláha, L.: The influence of drought and the application of 24 – epibrassinolide on the formation of dry matter and yield in wheat, Cereal Research Communications, 35 (Suppl.): 457–460.

Hnilička, F., Hniličková, H., Holá, D.,  Kočová, M., Rothová, O. 2008. The effect of soil drought on gases exchange in the leaves of maize (Zea mays L.). Cereal Research Communication, 36 (Supll.): 895–898

Hniličková, H., Hnilička, F., Krofta, K. 2008. The effect of weather on the hops´s photosynthesis and transpiration rate. Cereal Research Communication, 36 (Supll.): 887–890

Svoboda, P., Hniličková, H., Hnilička, F. 2008. Changes in yield and quality of hop depending on the irrigation. Cereal Research Communication, 36 (Suppl.): 891–894.

Hniličková, H., Hnilička, F., Svoboda, P., Kořen, J., Martinková, J. 2009.  The impact of water deficit on selected physiological characteristics of juvenile hop plants (Humulus lupulus L.  Cereal Research Communications, 37 (Suppl.): 301–304

Původní vědecké práce v recenzovaných časopisech bez IF

Hniličková, H., Novák, V.: Akumulace energie u zavlažovaných a nezavlažovaných rostlin chmele (Humulus lupulus L.). Rostlinná výroba, 46, (10), 2000: 465 – 469.

Hniličková, H., Novák, V., Hnilička, F. 2001. Effects of controlled regime on habitat formation of hop plant (Humulus lupulus L.) during vegetation. Scientia Agriculturae Bohemica, 32 (2): 111–121

Hniličková, H., Duffek, J., Hnilička, F. 2002. Effects of low temperatures on photosynthesis and growth in selected tomato varieties (Lycopersicon esculentum Mill.), Scientia Agriculturae Bohemica, 48 (3): 101–105

Hnilička, F., Holubová, K., Hniličková, H. 2003. Changes of the rate of photosynthesis and stomatal conductance during ontogeny of amaranth plants (Amaranthus sp.). Scientia Agriculture Bohemica, 34 (1): 16–21

Hniličková, H., Duffek, J.: The effect of water deficit and subsequent regeneration on selectod physiological characteristics in tomatoes (Lycopersicum esculentum mill.). Scientia Agriculturae Bohemica, 35, 2004 (1): 26-31.

Hnilička, F., Hniličková, H., Česká, J. 2004. The influence of abiotic stresses upon photosynthesis and growth of wheat. Žemdirbyste, 86 (2): 54–66

Hejnák, V., Hnilička, F., Hniličková, H., Kořen, J. 2004.The recovery effect from virus diseases of hop plant (Humulus lupulus L.) on their gas exchange, leaf area and yield formation. Zeszyty problemowe postępów nauk rolnicznych, 496: 601–608

Hnilička, F., Petr, J., Hniličková, H., Bláha, L. 2005. The effect of abiotic stresses on rate of photosynthesis and formation of dry matter in winter wheat plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 36 (1): 1–6.

Hnilička, F., Petr, J., Hniličková, H., Martinková, J. 2005. The yield formation in the alternative varieties of wheat. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 41 (supplement): 295–301

Martinková, J., Hnilička, F., Hniličková, H., Orsák, M. 2009.  Determination of the content of rutin and total polyphenols in leaves of spinach and amaranth.  Scientia Agriculturae Bohemica, 40 (1): 6 –11.

Hnilička, F., Koudela, M., Martinková, J., Hniličková, H., Hejnák, V. 2010.  Effect of  water deficit and application of 24–epibrassinolide on gas exchange in cauliflower plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 41(1): 15–20

Hnilička, F., Hniličková, H., Honsová, H. 2011. Genotypové rozdíly v obsahu energie krmné řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 127 (1): 26–29

Kuková, M., Hniličková, H., Hnilička, F., Kukla, J. 2014. Physiological reaction and energy accumulation of dominant plant species in ficr-beech ecosystems affected by air pollutation. Folia Oecologica, 41 (1), 53-61.

Monografie

Bláha, L., Bocková, R., Hnilička, F., Hniličková, H., Holubec, V., Möllerová, J., Štolcová, J., Zieglerová, J. 2003. Rostlina a stres. VÚRV Praha, Praha, 160 s. ISBN 80-8655-32-1

Hnilička, F., Hniličková, H., Martinková, J., Bláha, L. 2010. Využití antistresových látek v zemědělství. Současné možnosti fyziologie a zemědělského výzkumu přispět k produkci rostlin (vybrané kapitoly). Power Print Praha, 256–271. ISBN 978-80-7427-023-9

Hnilička, F., Hniličková, H., Martinková, J. 2010. Využití metod spalné kalorimetrie v biologických vědních disciplínách. Současné možnosti fyziologie a zemědělského výzkumu přispět k produkci rostlin (vybrané kapitoly). Power Print Praha, 235–255. ISBN 978-80-7427-023-9

Hnilička, F., Martinková, J., Hniličková, H., Hejnák, V. 2012. Translokace asimilátů a fotosyntetická akumulace energie do generativních orgánů vybraných plodin, in Vybrané kapitoly z fyziologie rostlin. VURV, CVGZ AV ČR, Praha, Nové Hrady, 160–173. ISBN 978-80-7427-087-1 a 978-80-904351-5-5

Kuklová, M., Kukla, J., Hniličková, H., Hnilička, F. 2015. Physiological reaction of forest plants. Physiological reaction of dominant plant species in forest ecosystem Abieti-Fageta inferiora affected by air pollution. Scholar´s Press, Germany, 48 p., ISBN: 978-3-639-51707-1

Hnilička, F., Hniličková, H. 2016. Obecná koncepce stresu. In. Rostliny v podmínkách stresu -  Abiotické stresory. Praha: Power Print, s. r.o., 2-28. ISBN 978-80-213-2680-4.