×
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

V současnoti garantuji předměty Péče o vodní ekosystémy a Metody studia vodních ekosystémů. Jednotlivými přednáškami se podílím na výuce předmětů Akvakultura, Aquaculture, Hydrobiologie a Rybářství.

Garantované předměty

AEA42E Péče o vodní ekosystémy - Bc.
AEA59E Anatomie a fyziologie ryb - Bc.
DAEA19Y Management vodních ekosystémů
DAEA20Y Management of Freshwater Ecosystems