×
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
banner

Životopis

PAVEL HORKÝ

narozen 1981 v Raděticích

Dosažené vzdělání:

1999 – 2004 - magisterské studium, Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta. Zakončeno státní závěrečnou zkouškou, titul Ing.; Téma diplomové práce - „Migrace kaprovitých ryb rybími             přechody – velikostní a druhová selektivita přechodů na řece Labe“

2004 – 2008 - doktorské studium, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových    a přírodních zdrojů, zakončeno státní závěrečnou zkouškou, titul Ph.D., Téma disertační práce - „Sezónní a diurnální variabilita chování vybraných druhů ryb v říčním prostředí“

 

Praxe v oboru:

2003 - 2012       Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha, veřejná výzkumná instituce, Odbor aplikované ekologie, od 2007 do 2012 vedoucí oddělení ekologie vodních organismů

2013 - dosud    Katedra zoologie a rybářství, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.