×
Ing. Ivan Hrbek
Hrbek Ivan webové stránky
banner

Konzultační středisko Jičín

KS Jičín - ZS 2021/2022 - Blokové cvičení a zápočtový test, informace z 11.9.2021

Výuka studentů 2. ročníku se koná ve dnech 15. – 16. října,

výuka studentů 1. ročníku ve dnech 26. – 27. listopadu.

Termín zápočtů bude dohodnut během výuky (pro 2. ročník předběžně 4.12.)

Požadavky na zápočet: Úroveň A1 Lifestyle Elementary, units 1 – 6,

forma testu: multiple choice (30 otázek) - nutno dosáhnout 65%.

K procvičení můžete využít i řadu cvičení zde v systému Moodle

Níže naleznete gramatiku A1 a A2 od I.Hrbka a T. Vogeltanzové. Jde o českou verzi gramatiky pro úrovní A1 + A2.

Okruhy úrovně A1, které v učebnici chybí nebo jsou doplněny, které spadají do Zimního semestru (čili budou vyžadovány v testu) patří hlavně tyto (všechny jsou pokryty v gramatice A1 - viz níže):

 Slovosled – strana 2

  • Přivlastňovací pád – strana 2
  • Členy a, the, - : strana 13 – 14
  • Množné číslo podstatných jmen – 14
  • Velká písmena – strana 14
  • Druhý a třetí stupeň přídavných jmen – strana 18
  • Ukazovací zájmena – strana 20
  • Osobní a přivlastňovací zájmena – strana 20