×
Ing. Ivan Hrbek
Hrbek Ivan webové stránky
banner

Konzultační středisko Šumperk

KS Šumperk - ZS 2021/2022 - Blokové cvičení a zápočtový test, informace z 11.9.2021

Výuka se koná ve dnech 23. – 24. října,

Výuka proběhne v sobotu od 9:00 do zhruba 17:15, v neděli od 8:00 do zhruba 16:15.

Termín zápočtů v Šumperk 12.12. 2021 (po konzultaci s vedoucím střediska Ing. Průšou)

Požadavky na zápočet: Úroveň A1 Lifestyle Elementary, units 1 – 6,

forma testu: multiple choice (30 otázek) - nutno dosáhnout 65%.

K procvičení můžete využít i řadu cvičení zde v systému Moodle

 P.S. Případné dotazy posílejte na hrbek@pef.czu.cz

Níže naleznete gramatiku A1 a A2 od I.Hrbka a T. Vogeltanzové. Jde o českou verzi gramatiky pro úroveň A1.

Okruhy úrovně A1, které v učebnici chybí nebo jsou doplněny, které spadají do Zimního semestru (čili budou vyžadovány v testu) patří hlavně tyto (všechny jsou pokryty v gramatice A1 - viz níže):

 Slovosled – strana 2

  • Přivlastňovací pád – strana 2
  • Členy a, the, - : strana 13 – 14
  • Množné číslo podstatných jmen – 14
  • Velká písmena – strana 14
  • Druhý a třetí stupeň přídavných jmen – strana 18
  • Ukazovací zájmena – strana 20
  • Osobní a přivlastňovací zájmena – strana 20
LETNÍ SEMESTR

Požadavky na zápočet: úroveň A1  units 7 - 12, 

Dle počtu bodů z testu bude stanovena známka ze zkoušky: 27 - 30 bodů = 1; 23 - 26 bodů = 2; 20 - 22 bodů = 3.


katedra jazyků, nová budova PEF, místnost D 340.
 

Informace o studijních materiálech naleznete na webových stránkách Katedry jazyků:

Http://katedry.czu.cz/kj/start/ - Kombinované studium a CŽV – Další materiály – Učební materiály.

Před vlastní výukou už byste se měli na příslušné materiály z učebnice podívat, studentům angličtiny úrovně A1 zdůrazňuji nutnost začít se učit nepravidelná slovesa, viz strana 149., i když minulý čas spadá až do letního semestru.