×
Ing. Zuzana Hrevušová, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Vede přednášeky a cvičení v rámci předmětů bakalářského a magisterského studia, které jsou zaměřené na trvalé travní porosty, trávníkářství a pícninářství.

 

Charakteristika vyučovaných předmětů:

Pícninářství a pastvinářství

Předmět je zaměřen na získání všeobecných znalostí o pěstování a využití pícnin. V první části se zabývá problematikou jednoletých a víceletých pícnin na orné půdě, v následují části trvalými travními porosty.


Lukařství a pastvinářství

Náplní předmětu je problematika vztahů travních porostů s okolním prostředím a tematika různých způsobů zakládání a ošetřování luk a pastvin.


Trávníkářství

Předmět pokrývá oblast využívání širokého spektra travních i bylinných druhů do trávníků a specifickou problematiku různých typů trávníků.


Základy trávníkářství

Předmět se zabývá běžnými i alternativními způsoby zakládání a ošetřování trávníků.


Fundamentals of turf and lawn management

The subject focuses on the establishment and maintenance of decorative, sport, and technical lawns.


Podílí se dále na výuce:

Účelové travní porosty

Alternativní hospodaření na půdě

Management of Turf and Lawn

Zakládání a ošetřování zeleně (část trávníkářství)