×
Ing. Zuzana Hrevušová, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Vede přednášeky a cvičení v rámci předmětů bakalářského a magisterského studia, které jsou zaměřené na trvalé travní porosty, trávníkářství a pícninářství.

 

Charakteristika vyučovaných předmětů:

Pícninářství a pastvinářství

Předmět je zaměřen na získání všeobecných znalostí o pěstování a využití pícnin. V první části se zabývá problematikou jednoletých a výceletých pícnin na orné půdě, v následují části trvalými travními porosty.


Trávníkářství

Předmět se zabývá běžnými i alternativními způsoby zakládání a ošetřování trávníků.


Základy pícninářství a trávníkářství

Předmět poskytuje základní přehled o pěstování pícnin na orné půdě, o trvalých travních porostech a o zakládání a ošetřování extenzivních a intenzivních trávníků.


Podílí se dále na výuce:

Management of Turf and Lawn

Tvorba krajinné a sídelní zeleně (část trávníkářství)

Účelové travní porosty

Zakládání a údržba zeleně (část trávníkářství)

Základy lukařství a pastvinářství