×
Ing. Zuzana Hrevušová, Ph.D.
banner

Publikace

Vybrané nejvýznamnější publikace:

Pisarčik, M., Hakl, J.,  Hrevušová, Z. 2020. Effect of Pythium oligandrum and poly-beta-hydroxy butyric acid application on root growth, forage yield and root diseases of red clover under field conditions. Crop Protection. 127. 104968.

Dindová, A., Hakl, J., Hrevušová, Z., Nerušil, P. 2019. Relationships between long-term fertilization management and forage nutritive value in grasslands. Agriculture, ecosystems and environment. 279. 139-148.

Hrevušová, Z., Hejcman, M., Hakl, J., Mrkvička, J. 2015. Soil chemical properties, plant species composition, herbage quality, production and nutrient uptake of an alluvial meadow after 45 years of N, P and K application. Grass and Forage Science. 70. 205-218.

Hrevušová, Z., Hejcman, M., Pavlů, V., Hakl, J., Klaudisová, M., Mrkvička, J. 2009. Long-term dynamics of biomass production, soil chemical properties and plant species composition of alluvial grassland after the cessation of fertilizer application in the Czech Republic. Agriculture, ecosystems and environment. 130. 123-130.

Článek v odborném periodiku

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MARTINEK, J. – MRKVIČKA, J.; idPublikace = 56278; Název: Cellulose and cutisin decomposition in soil of Alopecuretum meadow-- Neexistuje podtyp publikace --

HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. – ŠANTRŮČEK, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Development of root morhology traits of the Czech lucerne varieties in chernozem over a three year period. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 25-34. ISSN: 1211-8516.

PISARČIK, M. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Effect of Pythium oligandrum and poly-beta-hydroxy butyric acid application on root growth, forage yield and root diseases of red clover under field conditions. Crop Protection, 2020, roč. 127, č. JAN 2020, s. 0-0. ISSN: 0261-2194.

FUKSA, P. – HAKL, J. – MÍCHAL, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of silage maize plant density and plant parts on biogas production and composition. BIOMASS & BIOENERGY, 2020, roč. 142, č. NOV 2020, s. 0-0. ISSN: 0961-9534.

PISARČIK, M. – HAKL, J. – SZABÓ, O. – HREVUŠOVÁ, Z. Efficacy of variable timing of Pythium oligandrum applications on red clover grown under field conditions. Crop Protection, 2021, roč. 149, č. November, s. 0-0. ISSN: 0261-2194.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. In-field lucerne root morphology traits over time in relation to forage yield, plant density, and root disease under two cutting managements. Field Crops Research, 2017, roč. 213, č. , s. 109-117. ISSN: 0378-4290.

HREVUŠOVÁ, Z. – HEJCMAN, M. – PAVLŮ, V. – HAKL, J. – ČEŠKOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. Long-term dynamics of biomass production, soil chemical properties and plant species composition of alluvial grassland after the cessation of fertilizer application in the Czech Republic. Agriculture Ecosystems & Environment, 2009, roč. 130, č. 0, s. 123 - 130. ISSN: 0167-8809.

DINDOVÁ, A. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – **NERUŠIL, P. Relationships between long-term fertilization management and forage nutritive value in grasslands. Agriculture Ecosystems & Environment, 2019, roč. 279, č. 2019, s. 139-148. ISSN: 0167-8809.

HREVUŠOVÁ, Z. – HEJCMAN, M. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Soil chemical properties, plant species composition, herbage quality, production and nutrient uptake of an alluvial meadow after 45 years of N, P and K application. Grass and Forage Science, 2015, roč. 70, č. 2, s. 205-218. ISSN: 0142-5242.

MRKVIČKA, J. – VESELÁ, M. – HREVUŠOVÁ, Z. Sukcese jednoděložných druhů a agrobotanických skupin při dlouhodobém hnojení psárkového porostu Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 409 - 412. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – KRAJÍC, L. – DROBNÁ, J. The comparison of root system size among selected populations within Medicago sativa complex. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 3, s. 129 - 133. ISSN: 1211-3174.

HONSOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. – HREVUŠOVÁ, Z. The effect of sward management on cellulose decomposition at floodplain meadow. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 4, s. 175 - 178. ISSN: 1211-3174.

HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – HEJCMAN, M. – FUKSA, P. The use of a rising plate meter to evaluate lucerne (Medicago sativa L.) height as an important agronomic trait enabling yield estimation. Grass and Forage Science, 2012, roč. 67, č. 4, s. 589-596. ISSN: 0142-5242.

MRKVIČKA, J. – VESELÁ, M. – HREVUŠOVÁ, Z. Vliv fosforečného a draselného hnojení na druhovou diverzitu lučního porostu Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2008, roč. 56, č. 12, s. 415 - 419. ISSN: 0139-6013.

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Vývoj lučního porostu s dlouhodobě přerušeným hnojením Vědecká příloha časopisu . Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 357 - 360. ISSN: 0139-6013.

Odborná monografie

**KVÍTEK, T. – **BAUER, M. – **BIČÍK, I. – **BROM, J. – **BŘEZINA, K. – **BYSTŘICKÝ, V. – **ČECHOVÁ, J. – **DOBIÁŠ, J. – DOLEŽAL, F. – **DOSTÁL, d. – **DUFFKOVÁ, R. – **FADRHONSOVÁ, V. – **FUČÍK, P. – **FOREJT, K. – FUKSA, P. – **GOLDSTEINOVÁ, D. – HAKL, J. – **HLOŽEK, M. – **HOMOLOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – **JÁCHYMOVÁ, B. – **JANSKÝ, B. – **KAPLICKÁ, M. – **KONEČNÁ, J. – **KRÁSA PH.D., d. – **KRÁTKÝ, M. – **KULHAVÝ, Z. – **LACHMANOVÁ, Z. – **LANGHAMMER, J. – **LEXA, M. – **LIŠKA, M. – **LOCHMAN, V. – **MAZÍN, V. – **METELKOVÁ, A. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **NIETSCHEOVÁ, J. – **PELÍŠEK, I. – SKALICKÁ, J. – **SOUKUPOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, M. – **ŠANDA, M. – ŠANTRŮČEK, J. – **ŠEDA, S. – **ŠEFRNA, L. – **ŠTYCH, P. – **TACHECÍ, P. – **TOLASZ, R. – **VLČEK, L. – VOJAR, J. – **ZAJÍČEK, A. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce (Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika). Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, 2017, 272s. ISBN 978-80-270-2488-9.

Článek ve sborníku z akce

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – BRANT, V. Vliv střídavých teplot na parametry klíčivosti semen pícních čiroků. In Osivo a sadba - XII. odborný a vědecký seminář 05.02.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 77-82.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – BRANT, V. Vliv teploty na klíčivost semen pícních čiroků. In Osivo a sadba - XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 42-47.

Ostatní výsledky

HREVUŠOVÁ, Z. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Agronomická efektivita dusíkatého hnojení psárkové louky. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 38-42, ISBN 978-80-213-2611-8.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÁŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace energie u pícních čiroků. 2012, Černošek, Z., Holubová, J., Černošková, E. (eds.): 34. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Harrachov, 28.5.-1.6. 2012, s. 85-88. ISBN: 978-80-7395-491-8.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace energie v lučních druzích. 2016, 38. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Pozlovice u Luhačovic, 23.5.-27.5. 2016, s. 125-128, ISBN 978-80-7395-986-9.

Botanické složení a kvalita píce neobhospodařovaného lučního porostu Ing. Hrevušová Zuzana; Ing. Honsová Dagmar; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2007

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÁŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Distribuce energie v rostlinách vícesečných čiroků. 2013, In: Černošek, Z., Holubová, J., Černošková, E. (eds.): 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Třeboň, 27.5. - 31.5. 2013, s. 165-168. ISBN 978-80-7395-611-0..

CHROUST, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ekonomické zhodnocení trvalých travních porostů na produkci bioplynu. 2012, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2012, ČZU v Praze, Praha, s. 35-39. ISBN: 978-80-213-2344-5.

Energetické bilance trvalých travních porostů Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Zuzana Hrevušová, Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Kamila Mášková, 2010

HREVUŠOVÁ, Z.Hnojení lučních porostů. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 6, s. 54 - 57. ISSN: 1801-7673.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MÍCHAL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of fertilization to biogas production and heating value of permanent grassland. 2015, Proceedings of the 6th Conference of Polish Society of Agronomy, 17 - 19 September 2015, Krakow, Poland, p. 101, ISBN 978-83-943123-0-5.

Influence of weed infestation to the content of selected elements in silage maize biomass Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Hrevušová Zuzana, 2008

Influence of year and maintenance on soil microflora activity of floodplain meadow. Ing. Honsová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; RNDr. Daňhelka Jan, Ph.D.; Ing. Hrevušová Zuzana; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2007

KADLECOVÁ, K. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti zakládání travních porostů v semiaridních podmínkách. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, s. 72-77. ISBN: 978-80-213-2431-2.

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nárůst obsahu vlákniny v závislosti na výšce lučního porostu typu Alopecuretum pratensis. 2011. In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Sborník příspěvků z odborného semináře, 7. 12. 2011, ČZU v Praze, Praha, s. 24-28. ISBN: 978-80-213-2239-4.

Obsahy prvků v jednotlivých sečích lučního porostu Ing. Hrevušová Zuzana; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2009

Přeslička bahenní – obtížný luční plevel Ing. Honsová Dagmar; doc. RNDr. Hejcman Michal, Ph.D.; Ing. Hrevušová Zuzana, 2007

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkce bioplynu z biomasy jetelovin a trvalého travního porostu. 2012, Kobes, M. (ed.): Nové poznatky v lukařství a pastvinářství. Sborník příspěvků z odborného semináře, 30.8.2012, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, s. 67-73. ISBN: 978-80-7394-345-5.

Rozklad celulózy u lučního porostu typu Alopecuretum Ing. Hrevušová Zuzana; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Krajíc Ladislav; Ing. Martinek Jaroslav, 2008

Species garniture of meadow growth relate to yields doc. Ing. Veselá Miloslava, CSc.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Hrevušová Zuzana, 2009

Species garniture of meadow growth relate to yields doc. Ing. Veselá Miloslava, CSc.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Hrevušová Zuzana, 2009

Sukcese rostlinných druhů při dlouhodobém hnojení doc. Ing. Veselá Miloslava, CSc.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Hrevušová Zuzana, 2008

The dominance of high grasses and biomass production on Alopecuretum after the cessation of long-term intensive fertilization Ing. Hrevušová Zuzana; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Martinek Jaroslav, 2009

The dominance of high grasses and biomass production on Alopecuretum after the cessation of long-term intensive fertilization Ing. Hrevušová Zuzana; Ing. Martinek Jaroslav; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D., 2009

FUČÍKOVÁ, M. – HREVUŠOVÁ, Z. – DINDOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace dusíku na rozšíření přesličky bahenní. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, s. 25-29. ISBN: 978-80-213-2431-2.

Vliv frekvence mulčování na vybrané botanické druhy lučního porostu Ing. Hrevušová Zuzana; Ing. Honsová Dagmar; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2007

Vliv hnojení a zastoupení funkčních skupin na rozšíření jetelovin na trvalém lučním porostu Ing. Zuzana Hrevušová, Ing. Josef Hakl, Ph.D., doc. Ing. Jiří Mrkvička, CSc., 2010

STIBŮREK, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – JELÍNEK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na kvalitu bioplynu z biomasy trvalého travního porostu. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 80-86, ISBN 978-80-213-2611-8.

Vliv hnojení na množství kořenové biomasy trvalých travních porostů. Ing. Honsová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Mgr. Ing. Češková Michaela, Ph.D.; Ing. Hrevušová Zuzana; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2006

STIBŮREK, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÍCHAL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na produkci bioplynu z trvalých travních porostů. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 107-112, ISBN 978-80-213-2529-6..

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na produkci energie trvalého travního porostu. 2014, 36. mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář, Trenčianské Teplice, Slovensko, 26.5.-30.5. 2014, s. 107-110, ISBN 978-80-7395-784-1.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na výhřevnost biomasy z trvalého travního porostu. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 30-35, ISBN 978-80-213-2529-6.

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na výšku a botanické složení lučního porostu. 2010. Sborník z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtěn, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 11.-12.11.2010. Vědecká příloha časopisu Úroda. roč. 58, č. 12, s.777-781. ISSN: 0139-6013.

STIBŮREK, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÍCHAL, P. – JELÍNEK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení trvalého travního porostu na kumulativní produkci bioplynu. 2016, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2016, ČZU v Praze, 1. 12. 2016, s. 61-68, ISBN 978-80-213-2707-8.

BLÁHOVÁ, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – DINDOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv N, P, K hnojení na počet rostlinných druhů na ovsíkové louce. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 7-10, ISBN 978-80-213-2529-6.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – KŇAVOVÁ, M. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv nízkých teplot na parametry klíčivosti semen pícních čiroků. 2012, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2012, s. 5-10. ISBN: 978-80-213-2344-5.

Vliv obhospodařování lučního porostu na aktivitu půdní mikroflóry. Ing. Honsová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Hrevušová Zuzana, 2007

Vliv obhospodařování lučního porostu na koncentrace dusičnanů v lyzimetrických vodách. Ing. Honsová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Hrevušová Zuzana; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2007

Vliv ročníku a obhospodařování na aktivitu půdních mikroorganismů lučního porostu Ing. Honsová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; RNDr. Daňhelka Jan, Ph.D.; Ing. Hrevušová Zuzana; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2007

FUKSA, P. – BRANT, V. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých teplotních režimů na energii klíčení semen pícních čiroků. 2011. In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Sborník příspěvků z odborného semináře, 7.12.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, s. 11-17. ISBN 978-80-213-2239-4.

Vliv různých teplotních režimů na klíčivost semen pícních čiroků Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Zuzana Hrevušová, Ing. Petr Zábranský, 2010

DINDOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv stlačené výšky na výnosy lučního porostu mezofytního charakteru. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, 20 - 24, ISBN: 978-80-213-2431-2..

PICEK, T. – HREVUŠOVÁ, Z. – DINDOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv umělého zasněžování na botanické složení trvalých travních porostů. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, s. 118-123. ISBN: 978-80-213-2431-2.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MÁŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv způsobu obhospodařování na energetickou bilanci lučního porostu. 2011. In: Černošek, Z., Holubová, J., Černošková, E. (eds.): 33. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Srní, 23.-27.5. 2011, s. 197-200. ISBN: 978-80-7395-398-0.

HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. – MRKVIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení botanického složení pomocí Ellenbergových indikátorů pro světlo na lučním porostu typu Alopecuretum. 2013, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha, s. 52-59. ISBN: 978-80-213-2431-2.

HREVUŠOVÁ, Z. – MRKVIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení vztahů mezi hnojením, botanickým složením a obsahem vlákniny v biomase na psárkové louce. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 45-48, ISBN 978-80-213-2529-6.

Výuková databáze Katedry pícninářství a trávníkářství Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Hrevušová Zuzana; Pekař Michal; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D., 2008

HREVUŠOVÁ, Z. – DINDOVÁ, A. – HAKL, J.Využití indexu fidelity k určení vztahu dvouděložných druhů a přesličky bahenní k trofickému stupni psárkové louky. 2016, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2016, ČZU v Praze, 1. 12. 2016, s. 18-24, ISBN 978-80-213-2707-8.

HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – NERAD, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj druhového složení směsi pro opylovače v průběhu dvou let od založení . 2013, Vědecká příloha časopisu Úroda, roč. 61, č. 12, s. 284-287.

KADLECOVÁ, K. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj porostu v prvních letech sukcese na orné půdě. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 69-73, ISBN 978-80-213-2529-6.

BLÁHOVÁ, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vztah mezi počtem druhů a výnosy nadzemní biomasy lučního porostu. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 5-8, ISBN 978-80-213-2611-8.

Zakládání travních porostů. doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; doc. Ing. Veselá Miloslava, CSc.; Ing. Hrevušová Zuzana, 2007

HREVUŠOVÁ, Z. – GERNDTOVÁ, I. – FUKSA, P. – ŠRÁMEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny botanického složení lučního porostu v závislosti na ročním období a způsobu obhospodařování. 2012, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2012, ČZU v Praze, Praha, s. 22-28. ISBN: 978-80-213-2344-5.

Změny floristického složení psárkového porostu doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; doc. Ing. Veselá Miloslava, CSc.; Ing. Hrevušová Zuzana, 2008

DINDOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny vybraných porostových charakteristik na lučním stanovišti s reziduálním působením hnojiv. 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 4. 12. 2014, s. 17 - 22. ISBN: 978-80-213-2529-6.