×
Ing. Zuzana Hrevušová, Ph.D.
banner

Oblasti výzkumné aktivity

Oblasti hlavní výzkumné aktivity:

- botanické složení lučních porostů

 

- výnosová schopnost lučních porostů při dlouhodobém hnojení

 

- vývoj lučních porostů po přerušení hnojení

 

- obsah živin v biomase lučních porostů

 

- vývoj porostu v závislosti na množství dostupných živin


- rozvoj kořenového systému v lučních porostech