×
doc. Ing. Boris Hučko, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

HOMOLKA, P. – KOUKOLOVÁ, V. – NĚMEC, Z. – MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – SALES, J. Amino acid contents and intestinal digestibility of lucerne in ruminants as influenced by growth stage. Czech Journal of Animal Science, 2008, roč. 53, č. 12, s. 499 - 505. ISSN: 1212-1819.

HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – MAŇOUROVÁ, A. – **KAVÁLEK, M. – **DVOŘÁČEK, ING. PH.D., V. – HUČKO, B. – MAROUNEK, M. – DOSKOČIL, I. Comparison of starch digestibility methods for extruded wheat grains (Triticum aestivum L.). Czech Journal of Animal Science, 2021, roč. 66, č. 10, s. 420-427. ISSN: 1212-1819.

DVOŘÁČEK, V. – KODEŠ, A. – STEHNO, Z. – HUČKO, B. – STEINBACHOVÁ, E. EFFECT OF 1B/1R TRANSLOCATION ON PROTEIN COMPLEX AND RELATIVE VISCOSITY OF WHEAT GRAIN WITH EMPHASIS ON FEEDING VALUE . Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 3, s. 111 - 116. ISSN: 1211-3174.

CHRISTODOULOU, V. – AMBROSIADIS, J. – SOSSIDU, E. – BABIDIS, V. – AKROUDILOS, J. – HUČKO, B. – ILIADIS, C. Effect of replacing soybean meal by extruded chickpeas in the diets of growing–finishing pigs on meat quality. Meat Science, 2006, roč. 73, č. 3, s. 529 - 535. ISSN: 0309-1740.

JOCH, M. – **KUDRNA, V. – HUČKO, B. – MAROUNEK, M. Effects of Geraniol and Camphene on in Vitro Rumen Fermentation and Methane Production. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 63-69. ISSN: 1211-3174.

JOCH, M. – ČERMÁK, L. – HAKL, J. – HUČKO, B. – DUŠKOVÁ, D. – MAROUNEK, M. In vitro Screening of Essential Oil Active Compounds for Manipulation of Rumen Fermentation and Methane Mitigation. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2016, roč. 29, č. 7, s. 952-959. ISSN: 1011-2367.

SLAVÍK, L. – KACEROVSKÁ, L. – HUČKO, B. K možnostem využití glycerinu jako krmiva nebo paliva. Krmivářství, 2007, roč. 15, č. 6, s. 1 - 0. ISSN: 1212-9992.

HAVRÁNEK, F. – HUČKO, B. Návrh metodiky pro inventarizaci škod zvěří a využití záskaných dat. Zprávy lesnického výzkumu, 2007, roč. 52, č. 1, s. 48 - 55. ISSN: 0322-9688.

POLÁKOVÁ, K. – KUDRNA, V. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. Non-structural carbohydrates in nutrition of high-yielding dairy cows during the transition period. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 11, s. 468 - 478. ISSN: 1212-1819.

HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – **DVOŘÁČEK, V. – HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z.; idPublikace = 80472; Název: Nutrient Digestibility of Wheat in Rats and Chickens Depending on the Rye 1B/1R Translocation of Wheat Varieties-- Neexistuje podtyp publikace --

KOUTNÁ, K. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. Nutrition and dietetic effect of wheat (Triticum aestivum) from conventional and ecological farming.. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 2, s. 71 - 75. ISSN: 1211-3174.

CHRISTODOULOU, V. – BABIDIS, V. – HUČKO, B. – ILIADIS, C. – MUDŘÍK, Z. Nutritional value of chickpeas in rations of broiler chickens. Archiv fur Geflugelkunde, 2006, roč. 70, č. 3, s. 222 - 232. ISSN: 0003-9098.

KULMA, M. – PLACHÝ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. – VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – ADÁMKOVÁ, A. – HUČKO, B. Nutritional value of three Blattodea species used as feed for animals. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, č. 4, s. 354-360. ISSN: 1230-1388.

DVOŘÁČEK, V. – KODEŠ, A. – STEHNO, Z. – HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. Nutritive effect of protein composition and other grain properties of doubled haploid wheat lines with/without translocation 1B/1R in a model feeding test. Czech Journal of Animal Science, 2008, roč. 53, č. 11, s. 487 - 498. ISSN: 1212-1819.

HUČKO, B. – BABIDIS, V. – KODEŠ, A. – CHRISTODOULOU, V. – MUDŘÍK, Z. – POLÁKOVÁ, K. – PLACHÝ, V. Rumen fermentation characteristics in pre-weaning calves receiving yeast culture supplements. Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 10, s. 435 - 442. ISSN: 1212-1819.

CHRISTODOULOU, V. – BABIDIS, V. – SOSSIDU, E. – AMBROSIADIS, J. – HUČKO, B. – ILIADIS, C. – KODEŠ, A. The use of extruded chickpeas in diets for growing-finishing pigs. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 8, s. 334 - 342. ISSN: 1212-1819.

CHRISTODOULOU, V. – BABIDIS, V. – HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. The use of extruded chickpeas in diets of broiler turkeys. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 9, s. 416 - 423. ISSN: 1212-1819.

**DVOŘÁČEK, V. – HOMOLKOVÁ, D. – DOSKOČIL, I. – PLACHÝ, V. – HUČKO, B. Uplatnění blízké infračervené spektrometrie v biologické testaci na potkanech pro odhad krmné kvality pšenice. Úroda, 2017, roč. 65, č. 12, s. 535-538. ISSN: 0139-6013.

HODINA, F. – HUČKO, B. – SVOBODA, V. Vliv kvasinek, éterických olejů a saponinů na mléčnou užitkovost. Náš chov, 2010, roč. 2010, č. 10, s. 39 - 41. ISSN: 0027-8068.

HÄRTLOVÁ, H. – MIKEŠOVÁ, K. – CHMELÍKOVÁ, E. – HŮLKOVÁ, M. – RAJMON, R. – HUČKO, B. Vliv pupalkového oleje na vnitřní prostředí organismu dostihových koní. Veterinářství, 2014, roč. 64, č. 9, s. 708-713. ISSN: 0506-8231.

Odborná monografie

HAVRÁNEK, F. – PAVLIŠ, J. – HUČKO, B. – CZUDEK, R. ALTERNATIVE UTILISATION OF AGRICULTURAL LAND. Praha: Rembrandt, 2007. 144s. ISBN 978-80-902617-6-1.

HAVRÁNEK, F. – HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. Chov zvěře a hospodářských zvířat v kulturní krajině. Praha: FAO, 2004. 64s. ISBN N.

KAVKA, M. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, K. – HUČKO, B. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – VAŠÁK, J. – ŠAŘEC, O. – KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – MRKVIČKA, J. – VESELÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací a MZe ČR, 2008. 301s. ISBN 978-80-7271-198-7.

MUDŘÍK, Z. – PODSENÍČEK, M. – HUČKO, B. Základy výživy a krmení psa. Praha: ČZU v Praze, 2007. 128s. ISBN 978-80-213-1659-1.

Kapitoly v odborné knize

HUČKO, B. Základy moderní výživy skotu. Praha: N, 2006. 1s. ISBN 80-213-1559-8. s. Krmiva, s. 48 - 85.

HUČKO, B. Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2008. 1s. ISBN 978-80-7271-198-7. s. Produkce krmiv, s. 157 - 161.

MUDŘÍK, Z. – ČIŽMÁR, D. – HUČKO, B. – KODEŠ, A. Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, 590s. ISBN 978-80-260-2514-6. Využití metod NIR při hodnocení krmiv, s. 122-126.

Článek ve sborníku z akce

RAZUMOV, E. – **SAFIN, R. – **MUKHAMETZYANOV, S. – HUČKO, B. – **MARTIN, P. – GOMBA, G. – BAŽANT, V. Influence of development conditions on qualitative indicators of Fungus Chaga. In Quality Management and Reliability of Technical Systems 20.06.2019, Petersburg; Russian Federation. : IOP Publishing, 2019. s. 1-9.

Výsledky s právní ochranou

**HAVRÁNEK, F. – HUČKO, B. – **FIŠR, V. Krmná směs pro tetřívka obecného ve voliérovém chovu. -- Neuvedený název vydavatele --. 34409. 22.09.2020.

Certifikované metodiky

**KAVÁLEK, M. – PLACHÝ, V. – HUČKO, B. – **DVOŘÁČEK, V. – **ŠTERBOVÁ, L. Efektivní postupy extruze obilovin a olejnin, Effective extrusion procedures of cereals and oilseeds, , 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), N, N, N, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 09.03.2018,

Ostatní výsledky

Affect the presence of 1B/1R translocation the nutritional value of wheat (Triticum aestivum) doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Dvořáček Václav; Stehno Zdeněk; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2009

AMINOKYSELINOVÁ SKLADBA POTENCIONÁLNĚ KRMNÝCH KULTIVARŮ PŠENICE SETÉ (TRITICUM SATIVA) doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Christodoulou V.; Mareček E., 2004

Analysis of nutrition of racehorses (category of two-year old horses) in the reputable racing stable. Ing. Froňková Soňa; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc., 2005

ANALÝZA VÝŽIVY DOSTIHOVÝCH KONÍ (KATEGORIE DVOULETÍ) V RENOMOVANÉ DOSTIHOVÉ STÁJI. Ing. Froňková Soňa; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc., 2005

Biologické základy chovu hospodářských zvířat Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; Ing. Kacerovská Libuše, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc., 2005

Biologické základy chovu hospodářských zvířat Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Bohdanecká L.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Ing. Kacerovská Libuše, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc., 2006

KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – PLACHÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Calculating the meadow hay energy value based solely on the NDF. 2015, Acta fytotechn. zootechn, roč. 18, č. 4, s. 95-98.

CELULOLYTICKÁ AKTIVITA BACHOROVÝCH MIKROORGANIZMŮ U TELAT DO ODSTAVU prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Ing. Poláková Karolína; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2008

COMPARISON OF RESULTS CHEMICAL AND BIOLOGICAL VALUATION QUALITY OF GREEKS PROVENANCE CHICK PEAS (CICER ARIETINUM) . prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Christodoulou V.; Kráčmar S.; Babidis V., 2004

CONTENT OF AMINOACIDS AT POTENTINAL FEEDINGS SPECIES OF WHEAT doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Christodoulou V.; Mareček E., 2004

Dílčí poznatky o krmné kvalitě vybraných obilovin z ekologického systému hospodaření doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Steinbachová Eva, 2006

DÍLČÍ POZNATKY ZE STUDIA PREFERENCE PŘÍJMU KRMIV doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D.; Steinbachová Eva, 2007

DYNAMIKA STRAVITELNOSTI A VYUŽITELNOSTI DUSÍKU A ENERGIE U MASNÝCH HYBRIDŮ PRASAT. doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2004

EFEKT RESTRIKCE NA VYBRANÉ FYZIOLOGICKÉ UKAZATELE U LABORATORNÍHO POTKANA Eberová J.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Nováková Jana, 2004

Effect of dietary extruded chickpea supplementation on meat quality of broiler turkeys Christodoulou V.; Babidis V.; Labrinea E.; Ambrosiadis J.; Akroudilos J.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc., 2009

MIKEŠOVÁ, K. – HÄRTLOVÁ, H. – ZITA, L. – HUČKO, B. – MAREČEK, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of Evening Primrose Oil on Biochemical Parameters of Thoroughbred Horses under Maximal Training Conditions. 2012, Sborník příspěvků mezinárodní konference NutriNET, Mendelova Universita v Brně, 21.-22.11.2012, s. 137-147. ISBN: 978-80-7375-667-3.

MIKEŠOVÁ, K. – HÄRTLOVÁ, H. – HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. – RADA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of evening primrose oil on the organism of sport horses. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny, NutriNet 2015, 15.5.2015, Brno, s. 94-101. ISBN: 978-80-263-0900-0.

DVOŘÁČEK, V. – PLACHÝ, V. – ŠTĚRBOVÁ, L. – MATĚJOVÁ, E. – KAVÁLEK, M. – HUČKO, B.Effect of Extrusion Procedure on Selected Grain Parameters in Contrast Wheat Cultivars. 2016, Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, roč. 49, č. 1, s. 6-11. ISSN: 1841-9364.

Effect of feeding ration on size and density of rumen mucos membrane papillae in calves before weaning. doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; Christodoulou V., 2006

EFFECT SIZE AND DENSITY OF RUMEN PAPILLAE IN THE DEPENDENCE ON COMPOSITION OF DIET doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Christodoulou V., 2009

Effects of different feeding regimens on milk production and quality of Chios ewes at a late stage of lactation Christodoulou V.; Babidis V.; Akroudilos J.; Robinson P. H.; Sossidu Eva; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc., 2007

JOCH, M. – ČERMÁK, L. – HUČKO, B. – MAROUNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of selected essential oils on rumen fermentation and methane production in vitro. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9.2014 Košice, s. 98-101. ISBN: 978-80-8077-407-3 .

Feed quality of wheat (Triticum aestivum) from ecological and conventional farming prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; Christodoulou V., 2006

Feeding value of wheat lines differing in presence / absence of 1B/1R translocation tested on chicken broilers Stehno Z.; Dvořáček Václav; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc., 2008

HUČKO, B. – PLACHÝ, V. – HOMOLKOVÁ, D. – **DVOŘÁČEK, V. – MUDŘÍK, Z.Feeding value of wheat with 1b / 1r rye translocation determined in broiler chickens. 2018, HUČKO, B. – PLACHÝ, V. – HOMOLKOVÁ, D. – **DVOŘÁČEK, V. – MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. Feeding value of wheat with 1b / 1r rye translocation determined in broiler chickens. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare 2018 21.11.2018, České Budějovice. České Budějovice: Faculty of Agriculture University of South Bohemia in České Budějovice, 2018. s. 170-177..

HODNOTA PROTEINŮ POTENCIÁLNÍCH ODRŮD PŠENICE SETÉ (Triticum sativa) doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Christodoulou V.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2004

JOCH, M. – ČERMÁK, L. – HUČKO, B. – MAROUNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro screening of selected active compounds of essential oils for manipulation of rumen fermentation.. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny, NutriNet,15.5.2015, Brno, s. 94-101. ISBN: 978-80-263-0900-0.

INDEX NEGATIVNÍHO PŮSOBENÍ FENOLŮ (IANP) PERSPEKTIVNÍCH JETELOVINOTRAVNICH SMĚSEK Sláma J.; Vorlíček Z.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2007

MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – KODEŠ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of urea-fortified wheat flakes on rumen fermentation. 2012, FOLIA VETERINARIA, 56, Supplementum III: 23—24, 2012.

Influencing the cellulolytic activity of microorganisms in the rumens of calves that were fed different rations up to their weaning. doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Christodoulou V.; Kudrna V.; Doležal P., 2004

Intensity of microbial proteosynthesis in the rumen of calves that were fed different feeding rations up to their weaning. prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Christodoulou V.; Kudrna V.; Doležal P., 2004

INTENZITA PROTEOSYNTÉZY BACHOROVÝCH MIKROORGANIZMŮ V ZÁVISLOSTI NA UŽITKOVOSTI A PLEMENI prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Christodoulou V.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Bojanovský J., 2009

INTEZITA MIKROBIÁLNÍ PROTEOSYNTÉZY V BACHORU TELAT KRMENÝCH RŮZNOU KRMNOU DÁVKOU prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Christodoulou V.; Kudrna V.; Doležal P., 2004

Investigation of some water used in laboratory rodents husbandry Ing. Eberová Jitka; doc. Ing. Hučko Boris, CSc., 2005

Jak nejlépe krmit psa prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc., Milan Podsedníček (externí), doc. Ing. Boris Hučko, CSc., 2010

PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – KVAČEK, J. – CHRISTODOULOU, V. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak se projeví rozdílné zastoupení polysacharidů v krmné dávce králíků na produkci masa. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny, 14.4.2015, Brno, s. 161-165. ISBN: 978-80-263-0901-7.

Krmení psů během jejich života prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Podseníček Milan, 2008

KRMNÁ HODNOTA A PREFERENCE PŘÍJMU OBILOVIN Z EKOLOGICKÉHO SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c., 2007

KRMNÁ HODNOTA PŠENICE (TRITICUM SATIVUM) Z KONVENČNÍHO A EKOLOGICKÉHO SYSTÉMU PĚSTOVÁNÍ prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D.; Christodoulou V., 2007

KRMNÁ HODNOTA ZRNA PŠENICE SETÉ (Triticum sativum) Z EKOLOGICKÉ PRODUKCE Ing. Koutná Karla; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc., 2005

KRMNÁ HODNOTA ZRNA PŠENICE SETÉ (Triticum sativum) Z EKOLOGICKÉ PRODUKCE Ing. Koutná Karla; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc., 2005

Krmné hodnoty proteinu zrna pšenice doc. Ing. Alois Kodeš, CSc., Zdeněk Stehno (externí), doc. Ing. Boris Hučko, CSc., prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc., 2010

KVALITA BÍLKOVINY CIZRNY (CICER ARIETINUM) ŘECKÉ PROVENIENCE prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Christodoulou V.; Babidis V., 2004

MOŽNOST OVLIVNĚNÍ CELULOLYTICKÉ AKTIVITY BACHOROVÝCH MIKROORGANIZMŮ PŘÍDAVKY KVASNIC DO KRMNÝCH DÁVEK TELAT DO ODSTAVU prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Christodoulou V.; Ing. Poláková Karolína; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2007

Možnosti využití rostlin rodu Nigella pro zlepšení užitkovosti hospodářských zvířat Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Mgr. Maršík Petr; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc., 2005

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

NUTRIČNÍ VLASTNOSTI EKOLOGICKY PĚSTOVANÉHO TRITIKALE Ing. Plachý Vladimír, Ph.D.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc., 2007

Nutritional value of barley malt rootlets in growing lambs rations. Babidis V.; Christodoulou V.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Nistor E.; Skapetas V.; Nitas D., 2009

Nutritional value of chickpeas in rations of lactating ewes and growing lambs Christodoulou V.; Babidis V.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Ploumi K.; Iliadis C.; Robinson P. H.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc., 2005

NUTRITIVE VALUE OF WHEAT WITH AND WITHOUT TRANLOCATION 1B/1R, EVALUATED ON LABORATORY RATS. Dvořáček Václav; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Stehno Zdeněk; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2009

OBSAH TUKU V MLÉCE A MOŽNOSTI JEHO OVLIVNĚNÍ KRMNOU DÁVKOU doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc., 2005

HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. – PLACHÝ, V. – KODEŠ, A.Ověření naťe topinamburu ve výživě králičích brojlerů. 2016, XII. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky, 7.-8.9.2016, Košice, s. 164-167. ISBN: 978-80-8077-497-4.

SLÁMA, J. – KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ověření nutriční hodnoty modelových jetelovinotravních směsek.. 2011. In: Sborník konference IX. Kábrtovy dietetické dny, konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv. 18.5.2011, Brno, s.206-210. ISBN: 978-80-7399-125-8 .

Ověření směsí pro brojlery s využitím perspektivních pšenic Steinbachová Eva; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Stehno Z., 2006

Ověření vlivu vybraných kvasničních kultur ve výživě vysokoužitkových dojnic Ing. Poláková Karolína; Kudrna V.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc., 2006

MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. – PLACHÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ovlivnění základní krmné dávky pro koně přídavky doporučovanými komerčními krmnými směsmi.. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 261 - 264.

OVLIVNĚNÍ STRAVITELNOSTI ŽIVIN PŘÍDAVKY KVASNIČNÍ KULTURY U TELAT DO ODSTAVU doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Ing. Poláková Karolína; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2008

OVLIVNĚNÍ VELIKOSTI A HUSTOTY PAPIL BACHOROVÉ SLIZNICE, KRMNOU DÁVKOU TELAT DO ODSTAVU. doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Doležal P., 2005

OVLIVNĚNÍ VELIKOSTI A HUSTOTY PAPIL BACHOROVÉ SLIZNICE, KRMNOU DÁVKOU TELAT DO ODSTAVU. doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Doležal P., 2005

POROVNÁNÍ KRMNÉ HODNOTY PŠENICE prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D.; Christodoulou V., 2007

Porovnání využití kukuřičného a pšeničného škrobu ve výživě vysokoužitkových dojnic Ing. Poláková Karolína; Kudrna V.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc., 2007

POSOUZENÍ KRMNÉ HODNOTY PROTEINU ZRNA PERSPEKTIVNÍCH LINIÍ PŠENICE S VYUŽITÍM CHEMICKÝCH METOD Ing. Steinbachová Eva; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Ing. Hefferová Marcela; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc., 2005

Posouzení kvality proteinu zrna pšenice seté, pěstované ekologicky a konvenčně Řehořová Karla; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Steinbachová Eva, 2006

Posouzení vlivu vnějších teplot na mikroklimatické podmínky ve stájích pri odchovu telat ambulantním měřením hodnot. Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc., 1997

POTENCIÁLNÍ ROZDÍLY KVALITY PROTEINU STANOVENÉ CHEMICKÝMI A BIOLOGICKÝMI METODAMI doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Dvořáček Václav; Stehno Z.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2008

PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – KODEŠ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Praktické využití vztahu jednotlivých frakcí vlákniny na produkční účinnost kukuřičné siláže . 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 60 - 62 .

HUČKO, B. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Praktické využití vztahů jednotlivých frakcí vlákniny na produkční účinnost lučního sena. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 57 - 59.

Proteosyntetic activity in the rumen of dairy cows prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D.; Bojanovský J., 2009

PRVNÍ POZNATKY Z BIOLOGICKÉHO OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PROTEINU ZRNA NOVOŠLECHTĚNCŮ PŠENICE SETÉ Ing. Hefferová Marcela; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Ing. Steinbachová Eva; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc., 2005

HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – **VACEK, F. – HUČKO, B. – **DVOŘÁČEK, V. – KODEŠ, A.Relationship between the crude protein content and its individual fractions in different wheat varieties with and without rye translocation 1b / 1r for nitrogenous substances digestibility, intake, conversion and production efficiency of the feed mixture. 2018, HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – **VACEK, F. – HUČKO, B. – **DVOŘÁČEK, V. – KODEŠ, A. Relationship between the crude protein content and its individual fractions in different wheat varieties with and without rye translocation 1b / 1r for nitrogenous substances digestibility, intake, conversion and production efficiency of the feed mixture. In NutriNET 2018, Proceeding of Reviewed Scientic Papers 24.05.2018, Mendel University in Brno. Brno: , 2018. s. 40-45..