×
Ing. Martina Janošíková, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

ASA25E Chov koní, Bc., Mgr.

ASA91E Chov koní a jezdectví - Mgr.

ASA28E - Chov koní a jezdectví - Mgr.

ASA75E - Chov koní II. - Bc.

ASA57E - Chov koní II. - Bc.

ASA55E - Chov zvířat v agroturistice - Bc.

ASA74E - Chov koní I. - Bc.

ASA43E - Chov koní I. - Bc.

ASE05E - Chov zvířat - PAA - Bc.

ASE04E- Chov zvířat - PAE - Bc.  

ASA80E - Základy hipologie I. - Bc.

Garantované předměty

ASA25E Chov koní - Bc.
ASA28E Chov koní a jezdectví - Mgr.
ASA50E Hiporehabilitace
ASA76E Chov koní - Bc.
ASA88E Hiporehabilitace
ASA91E Chov koní a jezdectví - Mgr.
AUA38Z Praxe odborná
AUA90Z Praxe odborná