×
Ing. Martina Janošíková, Ph.D.
banner

Životopis

Zaměstnání:

2019 - dosud : odborný asistent, Katedra chovu hospodářských zvířat, ČZU v Praze

2017-2018 : odborný asistent, Katedra speciální zootechniky, ČZU v Praze

2015-2017: THP, Katedra speciální zootechniky, ČZU v Praze

 Vzdělání:

2017-2021: FAPPZ, ČZU v Praze, doktorské studium, zootechnika

2015-2017: IVP, ČZU v Praze, bakalářské studium, specializace v pedagogice

2013-2015: FAPPZ, ČZU v Praze, magisterské studium, speciální zootechnika

2010-2013: FAPPZ, ČZU v Praze, bakalářské studium, speciální zootechnika

Jazyky:

Angličtina - B2

Další znalosti:

Odborná způsobilost k navrhování pokusů a projektů pokusů na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmene a) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti zýrání v platném znění. Vydalo Ministerstvo zemědělství ČR.

Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce podle čl. 17 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2005. Vydalo Ministerstvo zemědělství ČR.

Osvědčení o kvalifikaci trenéra jezdectví, Karlova univerzita v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Osvědčení o kvalifikaci v České jezdecké federaci (ČJF):

  1. rozhodčí
  2. národní rozhodčí
  3. rozhodčí specialista
  4. stylový rozhodčí
  5. steward
  6. komisař a hlavní komisař  zkoušek základního výcviku jezdců (ZZVJ)