×
Ing. Martina Janošíková
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

JANOŠÍKOVÁ, M. – VRABEC, V. Atypická myopatie koní - problém také u našich chovatelů. Náš chov, 2019, roč. 79, č. 5, s. 42-44. ISSN: 0027-8068.

ŠICHTAŘ, J. – JANOŠÍKOVÁ, M. Využití epididymálních spermií v asistované reprodukci koní. Veterinářství, 2017, roč. 67, č. 2, s. 104-107. ISSN: 0506-8231.

Článek ve sborníku z akce

JANOŠÍKOVÁ, M. – CHALUPA, B. Influence of depigmentation on mechanical parameters of horsehair of Old Kladruber horse. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2016. s. 238-242.

Ostatní výsledky

NEUMANN, C. – STAROSTOVÁ, L. – JANOŠÍKOVÁ, M. – DOLEŽALOVÁ, J. – **BARTOŠOVÁ, J.Závěrečná zpráva subprojektu II projektu Komercionalizační produkty: nebezpečné přírodniny, hipo monumenty a památky, služební koně. 2020, .