×
Ing. Martina Janošíková, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

JANOŠÍKOVÁ, M. – VRABEC, V. Atypická myopatie koní - problém také u našich chovatelů. Náš chov, 2019, roč. 79, č. 5, s. 42-44. ISSN: 0027-8068.

PETRIČÁKOVÁ, K. – JANOŠÍKOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – ZITA, L. – SAVVULIDI, F. – **PARTYKA, A. Comparison of commercial poultry semen extenders modified for cryopreservation procedure in genetic resource program of Czech golden spotted hen. Animals, 2022, roč. 12, č. 20, s. 1-9. ISSN: 2076-2615.

NEUMANN, C. – ČÍTEK, J. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **DOLEŽALOVÁ, J. – STAROSTOVÁ, L. – STUPKA, R. Effects of horse age and the number of riders on equine competitive performance. Journal of Veterinary Behavior-Clinical Applications and Research, 2021, roč. 41, č. jan-feb, s. 1-6. ISSN: 1558-7878.

JANOŠÍKOVÁ, M. – NEUMANN, C. – ČÍTEK, J. First case study of thermographic evaluation of a random sample of saddles in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2022, roč. 67, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1212-1819.

JANOŠÍKOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – KYRIÁNOVÁ, I. – **ZIKMUNDOVÁ, E. – PETRIČÁKOVÁ, K. – NEUMANN, C. Hygiena pastvin jako prevence parazitóz koní. Náš chov, 2022, roč. , č. , s. 40-41. ISSN: 0027-8068.

JANOŠÍKOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – SAVVULIDI, F. – ZITA, L. – PETRIČÁKOVÁ, K. Kryoprotektivní účinky modifikovaných ředidel drůbežího spermatu. Náš chov, 2022, roč. 72, č. 11, s. 36-38. ISSN: 0027-8068.

ŠICHTAŘ, J. – JANOŠÍKOVÁ, M. Využití epididymálních spermií v asistované reprodukci koní. Veterinářství, 2017, roč. 67, č. 2, s. 104-107. ISSN: 0506-8231.

Článek ve sborníku z akce

JANOŠÍKOVÁ, M. – NEUMANN, C. – DOLEŽALOVÁ, J. – STAROSTOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. – STUPKA, R. Are the state subsidies for the Breeding Program of the Czech Warmblood Horses effective?. In 11th Workshop on biodiversity, Jevany 10.07.2019, Jevany. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 80-84.

JANOŠÍKOVÁ, M. – CHALUPA, B. Influence of depigmentation on mechanical parameters of horsehair of Old Kladruber horse. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2016. s. 238-242.

Certifikované metodiky

JANOŠÍKOVÁ, M. – PETRIČÁKOVÁ, K. – ZITA, L. Inovativní postupy v procesu kryokonzervace spermatu genetického zdroje původního českého plemene česká slepice zlatá kropenatá, Innovative procedures in the process of cryopreservation of semen of the genetic source of the original Czech breed of the Czech Golden Spotted Hen, cryopreservation; sperm; genetic source; rooster , 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 9457/2022-ČPI, Líheň Studenec, s.r.o. IČO: 25340026, regenerace původního plemene, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká plemenářská inspekce , 15.12.2022,

Ostatní výsledky

NEUMANN, C. – STAROSTOVÁ, L. – JANOŠÍKOVÁ, M. – DOLEŽALOVÁ, J. – **BARTOŠOVÁ, J.Závěrečná zpráva subprojektu II projektu Komercionalizační produkty: nebezpečné přírodniny, hipo monumenty a památky, služební koně. 2020, .

HOLEC, J. – POLÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – ČÍTEK, J. – **ČÍTKOVÁ, D. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, P. – HNILIČKA, F. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **KOHOUT, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MATULA, S. – PAZDERŮ, K. – PENÍŽEK, V. – PTÁČEK, M. – PULKRÁBEK, J. – RAJMON, R. – SABOLOVÁ, M. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. – URBAN, J. – VANĚK, A. – ZÁDOROVÁ, T. – ZITA, L.Zemědělství a potraviny. 2019, Praha: Profi Press s.r.o., 223 s. ISBN: 978-80-86726-98-4.