×
doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.
banner

Publikace

Přehled nejvýznamnější publikační činnosti:

 

Článek v odborném periodiku

JEBAVÝ, M. A Relationship between the Verdure System and Land Use Planning of a Small Town. Horticultural Science, 2007, roč. 342007, č. 862867, s. 152 - 158. ISSN: 0862-867X.

JEBAVÝ, M. Přírodní komponovaná krajina plánovaného plavebního stupně Přelouč II. na řece Labi. Acta Pruhoniciana, 2010, roč. 952010, č. 952010, s. 1 - 7. ISSN: 0374-5651.

JEBAVÝ, M. The landscape around the new navigation lock on the river Labe in Přelouč. Journal of Landscape Studies - online version, 2009, roč. 22009, č. 12009, s. 27 - 32. ISSN: 1802-4416.

Odborná monografie

JEBAVÝ, M. – PŠENIČKA, F. Pergoly a přístřešky. Praha: GradaPublishing, 2010. 110s. ISBN 978-80-247-2812-4.

JEBAVÝ, M. – PŠENIČKA, F. Ploty a živé ploty. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 112s. ISBN 978-80-247-3662-4.

Technicky realizované výsledky

Realizovaný krajinářský návrh úprav dálnice D11 v úseku Libice nad Cidlinou - Chýšť včetně krajinářské úpravy ekoduktu Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2008

JEBAVÝ, M. Revitalizace jižní stráně parku Riegrovy sady v Praze 2, Revitalisation of the south slope in Rieger´s park in Prague 2, revitalisation, south slope, Rieger´s park, Prague 2, 2011, AL - Umění, architektura, kulturní dědictví, B - Funkční vzorek, N, Praha 2 Riegrovy sady, komlexní stavební, architektonická a sadovnická realizace autorského návrhu kulturní památky, 25.000.000,- Kč, Městská část Praha 2, 00063461, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, C - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší, než 10 mil. Kč a menší nebo rovna 50 mil. Kč

Certifikované metodiky

JEBAVÝ, M. Studie úpravy parku u mohyly na Bílé hoře, Landscape Architecture Study of the Park by Mohyla on Bila hora, landscape architecture, study, park, Bílá hora, 2011, AL - Umění, architektura, kulturní dědictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 1, Soubor specializovaných map s odborným obsahem., 50.000.000,- Kč, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústav rozvoje hlavního města Prahy, 01.02.2011

JEBAVÝ, M. Studie úpravy parku u mohyly na Bílé hoře v Praze, Study of the Bílá hora park in Prague, Study, Bílá hora, park, Prague, student´s work, 2011, AL - Umění, architektura, kulturní dědictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, , , , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

JEBAVÝ, M. Studie úpravy parku u vody v Praze - Holešovicích, Landscape Architecture Study of the Park by the river Prague - Holesovice, landscape architecture, study, park, Holesovice, 2012, AL - Umění, architektura, kulturní dědictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 1, , 20.000.000,-, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Útvar rozvoje města Prahy, 30.05.2012,

Ostatní výsledky

6.výstava - studentské práce Ing. Jebavý Matouš, Ph.D.; Ing. Stejskalová Jana; Ing. Stejskalová Jana, 2008

Ateliér I. a Ateliér II. na oboru zahradní tvorba FAPPZ ČZU v Praze - ateliérová výuka spojená s problematikou tvorby v sídle Ing. Matouš Jebavý, Ph.D., 2010

Balkony v zimě Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2005

Central region conference IFLA Prague 2004 Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

JEBAVÝ, L. – JEBAVÝ, M. – LOUDA, F. – SVOBODOVÁ, I. – JELÍNEK, F. – DYNTEROVÁ, A. – KREJČÍ, J. – MARHAN, O. – MATOUŠEK, V. – ŠPELDA, S. Podtyp: Skripta; Chov laboratorních zvířat. 2011. Praha: FAPPZ ČZU v Praze, 2011. 210 s. ISBN: 978-80-213-2178-6.

Člověk a zahrada Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2007

Contemporary Landscape Architecture in the Czech Republic Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

Doma a přesto v zahradě Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

Jak vytvořit rodinnou zahradu Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

Jarní výlet za inspirací – Appeltern v Nizozemí Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2005

Krajina nového plavebního stupně na Labi v Přelouči Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2006

Krajinně ekologické funkce dochovaných mezních pásů středověkých plužin - podklady pro ochranu těchto historických krajinných struktur a pro plánování krajin s trvale udržitelným hospodařením Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., -1

Malá rodinná zahrada Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2008

Manipulace s hlodavci a králíky Ing. Jebavý Matouš, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2008

Mokřady na Větráku v Červeném Újezdě Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

Návrat českého venkova do Tehova Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2008

Nová úprava zahrady v Dobřichovicích Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2005

Odkaz zahradního architekta Fr. Thomayera Ing. Modrá Barbora, DiS.; Ing. Prokopová Dana; Ing. Tomcová Lucie; Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Ing. arch. Merunková Iveta; Ing. Hamata Marek; Ing. Halamová Jana; Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2009

Péče o systém zeleně ve Slatiňanech Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2008

Pobytová zahrada pod kamennou zdí - renovace zahrady Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2007

Posezení pod pergolou - renovace zahrady Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2008

Přírodně krajinářský park v Červeném Újezdu Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2005

Proměna zapadlého koutu - renovace Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2009

Renovace zahrady - malý dům pod skálou Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2007

Řešení rekonstrukce zahrady u historického objektu Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

Rodinná zahrada na okraji zastavěného území s výhledy do krajiny Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

Rodinná zahrada ve městě se zámkem Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

Schody nemusí vést do nebe Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

Schody v zahradě Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

Společná výstava prací studentů a pedagogů katedry zahradnictví a krajinářské architektury ČZU v Praze a semestrálních a závěrečných prací studentů VOŠZ Mělník Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2005

Studentské práce jsou k vidění také v Praze na Suchdole Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2008

Systémy sídelní zeleně I. Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2008

Terasa s vyhlídkou - renovace zahrady Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2007

THE VERDURE SYSTEM OF THE CZECH SMALL TOWNS – THE SYSTEM OF THE OLD AND NEW AREAS AND STRUCTURES Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

VACEK, O. – JEBAVÝ, M. – VONEŠOVÁ, V. – ZAMRZLOVÁ, I. – MERUNKOVÁ, I. – KUNT, M. – ELIÁŠOVÁ, B. – DOLEŽELOVÁ, D. – EZECHEL, M. – HLADÍKOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Tvorba krajiny. 2014, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedra zahradní a krajinné architektury, Praha, ISBN: 978-80-213-2462-6.

Úprava balkonů v bytových domech Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

Úprava teras a lodžií Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

Úpravy terasy Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

Vliv krajinného rázu na navrhovanou úpravu krajiny nového plavebního stupně na Labi v Přelouči Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2006

Voda v zahradě Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2005

Výstava ateliéru projektování zahradních a krajinářských úprav Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Ing. Karla Slánského Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

Výstava prací studentů a pedagogů předmětů Sadovnictví a Projektování sadovnických a krajinářských úprav pod vedením Prof. Jiřího Marečka, CSc., Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Ing. Karla Slánského Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2004

Výstava prací studentů oboru zahradní tvorba Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2006

MERUNKOVÁ, I. – JEBAVÝ, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru II tvorba v sídlech pod vedením M.Jebavého a I.Merunkové. 2011. .

JEBAVÝ, M. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru I pod vedením M.Jebavého a B.Fanty. 2011. Výstava studentských prací..

JEBAVÝ, M. – VANĚK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru I. pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Doc. Ing. arch. Jana Vaňka, CSc. . 2012, výstava.

Výstava studentských prací Ateliéru I. pod vedením Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., Prof. Ing. arch. Bohumila Fanty, CSc. a Ing. Jany Stejskalové Ing. Matouš Jebavý, Ph.D., prof. Ing. Arch. Bohumil Fanta, CSc., Ing. Jana Stejskalová, 2010

JEBAVÝ, M. – MERUNKOVÁ, I. – VANĚK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Výstava studentských prací Ateliéru II. - tvorba v sídle pod vedením Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., Ing. arch. Ivety Merunkové a Doc. Ing. arch. Jana Vaňka,CSc. . 2012, výstava.

Výstava studentských prací Ateliéru II.- tvorba v sídle, pod vedením Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Prof. Ing. arch. Bohumila Fanty, CSc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D., prof. Ing. Arch. Bohumil Fanta, CSc., Ing. arch. Iveta Merunková, 2010

Výstava studentských prací ateliéru Projektování I. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. - revitalizace sídliště Olivova v Říčanech Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2008

Výstava studentských prací ateliéru Projektování pod vedením Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a Ing. Lucie Tomcové - Suchdolské a Brandejsovo náměstí v Praze 6 - Suchdole Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2009

Výstava studentských prací z předmětu Systémy sídelné zeleně 2008- spoluuspořadatel Ing. Trevisan Jitka; Ing. Jebavý Matouš, Ph.D.; Ing. Stejskalová Jana; Ing. Stejskalová Jana, 2008

Výstavy v Suchdole Ing. Jebavý Matouš, Ph.D.; Ing. Stejskalová Jana; Ing. Stejskalová Jana, 2005

Výstavy v Suchdole Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2006

Zahrada na jaře Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2005

Zahrádka pod okny - renovace zahrady Ing. Jebavý Matouš, Ph.D., 2008