×
doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.
banner

Jebavý Matouš

autorizovaný krajinářský architekt 

vedoucí katedry

https://orcid.org/0000-0001-9108-0939

Působí na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze od roku 2000. Je odborníkem v oboru zahradní a krajinářské architektury s praxí více než 30 let.

Mezi jeho nejvýznamnější autorská realizovaná díla patří postupná revitalizace parku Riegrovy sady v Praze 2, která je zpracovávána na základě jím vypracované celkové studie revitalizace. Park je kulturní nemovitou památkou. Realizace jižní části parku Riegrovy sady byla podle prováděcího projektu Matouše Jebavého realizována v roce 2011, rekonstrukce brány Vozová v roce 2017 a realizace centrální části parku s hlavním výhledem na Pražský hrad v roce 2019. Zatím poslední část realizace severozápadní části parku byla dokončena v roce 2023. Revitalizace parku Riegrovy sady postoupila do finále prestižní soutěže "Grand Prix Architektů 2020" a do finále soutěže "Park roku 2023". V roce 2017 proběhla realizace jím navržené rekonstrukce nemovité kulturní památky - pomníku Benedikta Roezla na Karlově náměstí v Praze, která byla oceněna v rámci systému RUV nejvyšším možným hodnocením AMX, jako umělecké dílo mezinárodního významu. V roce 2018 proběhla realizace jím navržené rekonstrukce nemovité kulturní památky - pomníku obětem I. a II. světové války na náměstí v Praze - Zbraslavi. Další jeho významnou realizací je například Pěší zóna v ulici Jiráskova, vedoucí historickým centrem Slatiňan, z roku 1998 nebo nový park Chmelnice v Přešticích z roku 2010 -11. Z jeho krajinářských projektů je možno jmenovat například vegetační úpravy části dálnice D 11 na Hradec Králové s realizovaným ekoduktem nebo krajinářské úpravy nově navrženého plavebního kanálu na řece Labi v Přelouči. Portfolio jím zpracovaných projektů čítá cca 120 krajinářských projektů a projektů úprav veřejných prostorů a 150 projektů a realizací soukromých zahrad.

Matouš Jebavý pravidelně přednáší a publikuje, je spoluautorem tří monografií. Je garantem magisterského studijního programu "Krajinářská architektura", který je uznaným vzděláním pro vstup do České komory architektů. Je rovněž garantem doktorského studijního programu "Krajinářská architektura" a předsedou oborové rady "Krajinářská architektura". Na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze garantuje a vede dva ateliéry – „Ateliér B4 – Rodinná zahrada“ a "Ateliér M3 - Park, areál rekreace", garantuje a přednáší předmět „Systémy sídelní zeleně“, garantuje předměty "Ateliér B5 - Dynamika v kompozici rostlin" a "Ateliér DP3 - Diplomový ateliér", garantuje a vyučuje předmět "Landscaping", který je vyučován v angličtině v rámci Mgr. stupně studia. Je rovněž garantem a vyučujícím předmětu „Sadovnictví“ v rámci doktorského studijního programu.

Matouš Jebavý vede bakalářské, diplomové a doktorské práce a pravidelně koná výstavy studentských prací, vzniklých v rámci ateliérové výuky na katedře zahradní a krajinné architektury. Jím vedené diplomové práce byly několikrát oceněny v rámci soutěží vědecké odborné činnosti FAPPZ ČZU v Praze, jeho diplomanti se pravidelně zúčastňují přehlídek diplomových prací všech škol architektury v České republice, která je pořádána Českou komorou architektů.