×
doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.
banner

Jebavý Matouš

licenced landscape architect

https://orcid.org/0000-0001-9108-0939

Působí na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze od roku 2000. Je odborníkem v oboru zahradní a krajinářské architektury s praxí více než 20 let.

Mezi jeho nejvýznamnější autorská realizovaná díla patří postupná revitalizace parku Riegrovy sady v Praze 2, která je zpracovávána na základě jím vypracované celkové studie revitalizace. Realizace jižní části parku Riegrovy sady byla podle prováděcího projektu Matouše Jebavého realizována v roce 2011. Další jeho významnou realizací je například Pěší zóna v ulici Jiráskova, vedoucí historickým centrem Slatiňan, z roku 1998 nebo nový park Chmelnice v Přešticích z roku 2010 -11. Z jeho krajinářských projektů je možno jmenovat například vegetační úpravy části dálnice D 11 na Hradec Králové s realizovaným ekoduktem nebo krajinářské úpravy nově navrženého plavebního kanálu na řece Labi v Přelouči. Portfolio jím zpracovaných projektů čítá cca 100 krajinářských projektů a projektů úprav veřejných prostorů a 120 projektů a realizací soukromých zahrad.

Matouš Jebavý pravidelně přednáší a publikuje, je spoluautorem dvou monografií. Na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze garantuje a vede tři ateliéry – „Ateliér I. – Rodinná zahrada“, „Ateliér II. – Veřejný prostor“ a "Ateliér M3 - Park, areál rekreace", přednáší předmět „Systémy sídelní zeleně“ v rámci Mgr. stupně studia, garantuje předměty "Ateliér B1 - ZAN - obecná a prostorová kompozice" a "Ateliér B2 - krajinářská kompozice", garantuje a přednáší předmět „Pěstování sídelní a krajinné zeleně“ v rámci BC stupně studia. Je rovněž garantem a vyučujícím předmětu „Sadovnictví“ v rámci doktorského studijního programu.

Matouš Jebavý vede bakalářské, diplomové a doktorské práce a pravidelně koná výstavy studentských prací, vzniklých v rámci ateliérové výuky na katedře zahradní a krajinné architektury. Jím vedené diplomové práce byly několikrát oceněny v rámci soutěží vědecké odborné činnosti FAPPZ ČZU v Praze, jeho diplomanti se pravidelně zúčastňují přehlídek diplomových prací všech škol architektury v České republice, která je pořádána Českou komorou architektů.