×
Mgr. Petr Karlík, Dr. rer. nat.
Petr Karlík
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KARLÍK, P. – **POSCHLOD, P. Identifying plant and environmental indicators of ancient and recent calcareous grasslands . ECOLOGICAL INDICATORS, 2019, roč. 104, č. 2019, s. 405-421. ISSN: 1470-160X.

ZÍMOVÁ, K. – POSPÍŠIL, L. – JANOVSKÁ, V. – KARLÍK, P. – HOUFKOVÁ, P. – BUMERL, J. – MOLNÁROVÁ, K. – BENEŠ, J. – BERNARDOVÁ, A. ANALÝZA VÝVOJE PLUŽINY ZANIKLÉ OBCE MALONÍN NA PRACHATICKU. Acta Pruhoniciana, 2013, roč. 2013, č. 104, s. 27-37. ISSN: 0374-5651.

JIRAS, P. – SKUHRAVÁ, M. – KARLÍK, P. Bejlomorka koniklecová (Dasineura pulsatillae) a další druhy hmyzu vyvíjející se v souplodích koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) v přírodních památkách Na horách a Pitkovická stráň ve středních Čechách.. Bohemia centralis, 2010, roč. 30, č 1, s. 251-264. ISSN: 0231-5807.

ROUBÍK, H. – LOŠŤÁK, M. – KETUAMA, C. – PROCHÁZKA, P. – SOUKUPOVÁ, J. – HAKL, J. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. Current coronavirus crisis and past pandemics - What can happen in post-COVID-19 agriculture? . Sustainable Production and Consumption, 2022, roč. 30, č. Mar, s. 752-760. ISSN: 2352-5509.

ROUBÍK, H. – LOŠŤÁK, M. – KETUAMA, C. – PROCHÁZKA, P. – SOUKUPOVÁ, J. – HAKL, J. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. Current coronavirus crisis and past pandemics- What can happen in post-COVID-19 agriculture. Sustainable Production and Consumption, 2022, roč. 2022, č. 30, s. 752-760. ISSN: 2352-5509.

BOCHENKOVÁ, M. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. Does seed modification and nitrogen addition affect seed germination of Pulsatilla grandis?. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 216-223. ISSN: 1211-3174.

BOCHENKOVÁ, M. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. Effect of nitrogen, appendage removal, locality, and year on seed germination of the endangered dry grassland species Pulsatilla pratensis (L.) Mill.. Propagation of Ornamental Plants, 2015, roč. 15, č. 4, s. 154-162. ISSN: 1311-9109.

BOCHENKOVÁ, M. – HEJCMAN, M. – KARLÍK, P. Effect of plant community on recruitment of Pulsatilla pratensis in dry grassland. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 127-133. ISSN: 1211-3174.

HEJCMAN, M. – HEJCMANOVÁ, P. – HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – HORÁK, J. – KARLÍK, P. – PAVLŮ, V. – ROSENBERG, R. – SOUČKOVÁ, K. – PAVLA, S. – STEJSKALOVÁ, M. Environmental Archaeology at the Czech University of Life Sciences Prague – An Application of New Methods for Interdisciplinary Research.. ..., 2015, roč. 4, č. 2, s. 223-231. ISSN: N.

KARLÍK, P. – CHVOJKOVÁ, E. Exkurze na bavorskou stranu Českého lesa (Oberpfälzer Wald) při příležitosti 49. floristického kurzu ČBS v Domažlicích.. Zprávy české botanické společnosti. Příloha. , 2012, roč. 47, č. 2012/1, s. 95-101. ISSN: 1211-5266 .

ŠTEFÁNEK, M. – KARLÍK, P. Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina.. Bohemia centralis, 2010, roč. 30, č 1, s. 175-192. ISSN: 0231-5807.

HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – KARLÍK, P. – VIEHMANNOVÁ, I. – JURASOVÁ, V. – ŠMEJDA, L. – HEJCMAN, M. Genetic and leaf-trait variability of Vinca minor at ancient and recent localities in Central Europe. Biochemical Systematics and Ecology, 2016, roč. 64, č. 2, s. 22-30. ISSN: 0305-1978.

JANOVSKÝ, M. – KARLÍK, P. – HORÁK, J. – ŠMEJDA, L. – ASARE, M. – **BENEŠ, J. – HEJCMAN, M. Historical land-use in an abandoned mountain village in the Czech Republic is reflected by the Mg, P, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Zr, and Sr content in contemporary soils. Catena, 2020, roč. 2020, č. 187, s. 1-11. ISSN: 0341-8162.

KARLÍK, P. – POSCHLOD, P. History or abiotic filter: which is more important in determining the species composition of calcareous grasslands?. Preslia, 2009, roč. 81, č. 0, s. 321 - 340. ISSN: 0032-7786.

KUNEŠ, I. – LINDA, R. – **FÉR, T. – KARLÍK, P. – BALÁŠ, M. – EŠNEROVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – BÍLÝ, J. – **URFUS, T. Is Betula carpatica genetically distinctive? A morphometric, cytometric and molecular study of birches in the Bohemian Massif with a focus on Carpathian birch. PLoS One, 2019, roč. 14, č. 10, s. 1-1. ISSN: 1932-6203.

**SIMMEL, J. – KARLÍK, P. – **POSCHLOD, P. Land-use history affects vascular plant composition of calcareous grasslands-Does it affect cryptogam composition, too?. ECOLOGICAL INDICATORS, 2021, roč. 124, č. 2021, s. 1-12. ISSN: 1470-160X.

**HYKLOVÁ, J. – KARLÍK, P. Lesní biotopy ohrožené změnami hydrologického režimu v CHKO Brdy. Bohemia centralis, 2020, roč. 36, č. , s. 137-208. ISSN: 0231-5807.

EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. – KUNEŠ, I. MORFOLOGICKÁ VARIABILITA RODU BŘÍZA (BETULA L.) V KRKONOŠÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA TETRAPLOIDNÍ ZÁSTUPCE. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 2, s. 112-125. ISSN: 0322-9688.

HOUFKOVÁ, P. – BUMERL, J. – POSPÍŠIL, L. – KARLÍK, P. – BENEŠ, J. – BERNARDOVÁ, A. – HRABALÍKOVÁ, M. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – HEJCMAN, M. Origin and development of long-strip field patterns: a case study of an abandoned medieval village in the Czech Republic. Catena, 2015, roč. 2015, č. 135, s. 83-91. ISSN: 0341-8162.

HLAVÁČEK, R. – KARLÍK, P. Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdska.. Bohemia centralis, 2010, roč. 30, č 1, s. 193-250. ISSN: 0231-5807.

KARLÍK, P. – **POSCHLOD, P. Půdní semenná banka a nadzemní vegetace suchého trávníku „V nákli“ u Srbska v Českém krasu. Bohemia centralis, 2014, roč. 2014, č. 32, s. 277-296. ISSN: 0231-5807.

HEJCMAN, M. – KARLÍK, P. – ONDRÁČEK, J. – KLÍR, T. Short-Term Medieval Settlement Activities Irreversibly Changed Forest Soils and Vegetation in Central Europe. ECOSYSTEMS, 2013, roč. 16, č. 4, s. 652-663. ISSN: 1432-9840.

KARLÍK, P. – POSCHLOD, P. Soil seed-bank composition reveals the land-use history of calcareous grasslands. Acta Oecologica, 2014, roč. 2014, č. 58, s. 22-34. ISSN: 1146-609X.

ŠÁLEK, L. – STOLARIKOVÁ, R. – JEŘÁBKOVÁ, L. – KARLÍK, P. – DRAGOUN, L. – JELENECKÁ, A. Timber production and ecological characteristics of trees in coppice forest in the Voskop nature reserve in Český kras – a case study. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 12, s. 519-525. ISSN: 1212-4834.

NOVÁ, J. – KARLÍK, P. Vegetace zaniklých středověkých vesnic Kozelského polesí (Plzeňsko).. Zprávy České botanické společnosti, 2010, roč. 45, č 4, s. 93-117. ISSN: 1211-5258.

**LEPŠÍ, P. – **PAULIČ, R. – BOUBLÍK, K. – **ČECH, L. – **GRULICH, V. – **HOFFMANN, A. – **CHRTEK, J. – **JANÁKOVÁ, J. – **JÍROVÁ, A. – KARLÍK, P. – **LEPŠÍ, M. – **LIPPL, L. – **PRACH, K. – **PŮBAL, D. – **ŠTECH, M. – **ŠTĚPÁNEK, J. – **TĚŠITEL, J. – **VELEBIL, J. Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Prachaticích (8. 7. - 13. 7. 2012). Zprávy české botanické společnosti. Příloha. , 2017, roč. 52, č. 1, s. 1-69. ISSN: 1211-5266 .

EŠNEROVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – KOŇASOVÁ, T. – KOLÁŘ, F. – BALÁŠ, M. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. – STACHO, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – STEJSKAL, J. – KUNEŠ, I. Využití obrysové analýzy při sledování morfologické variability listů rodu bříza (Betula L.). Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 2, s. 107-114. ISSN: 0322-9688.

Článek ve sborníku z akce

JURASOVÁ, V. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. Environmental Archaeology of Farmers and Pastoralists – What to Eat in the Case of Crop Failure? Proceedings of the 16th Conference of Envi¬ronmental Archaeology (CEA2020), January 27–29, 2020. . In Environmental Archaeology of Farmers and Pastoralists – What to Eat in the Case of Crop Failure? 27.01.2020, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2020. s. 1-48.

Certifikované metodiky

BOCHENKOVÁ, M. – ŘEZNÍČEK, M. – KARLÍK, P. – SKALICKÁ, R. – JIRAS, P. – SKUHRAVÁ, CSC., R. Rozšíření a vitalita silně ohrožené rostliny suchých trávníků, koniklece lučního Pulsatilla pratensis, v Čechách, Distribution and vitality of endangered species Pulsatilla pratensis in Bohemia dry grasslands, pasqueflower, steppe plant communities, Dasineura pulsatillae, 2012, EF - Botanika, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, P. pratensis-bejlomorka2012, 229916/2012-MZE-16222/MAPA541, formát A3, v digitální a tištěné podobě, zpracováno v GIS (ArcView), doplněno legendou, Velikost populací koniklece lučního v roce 2012 a nové výskyty bejlomorky koniklecové, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

Ostatní výsledky

KARLÍK, P. – ULBRICHOVÁ, I. – ŠMEJDA, L. – **VANÍČEK, J. – HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – JURASOVÁ, V. – HEJCMAN, M.Barvínek menší (Vinca minor) jako klíč k poznání historie středoevropské krajiny. 2017, .

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – GALLO, J. – KARLÍK, P. – LINDA, R. – VÍTÁMVÁS, J. – **HLÍDKOVÁ, A.Bříza ojcovská - dendrologická zajímavost střední Evropy. 2022, Baláš M., Kuneš I., Gallo J., Karlík P., Linda R., Vítámvás J., Hlídková A. (2022): Bříza ojcovská - dendrologická zajímavost střední Evropy. Lesnická práce, 101: 12: 33-35(793-795), ISSN 0322-9254..

LUKÁŠOVÁ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); CROSS-AMPLIFICATION OF MICROSATELLITE MARKERS WITHIN THE BETULA SPECIES. 2011. UCOLIS 2011 – University Conference in Life Sciences. ISBN 978-80-213-2226-4..

BOCHENKOVÁ, M. – HEJCMAN, M. – KARLÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of ammonium nitrate concentration on the germination of Pulsatilla pratensis. 2013, The most critical phases in the life of many plant species are seed germination and seedling recruitment. Both these phases are claimed to be negatively affected by high nitrogen availability in the soil. In our experiment, we investigated the effects of different concentrations of ammonium nitrate (NH4NO3) in water solution on the germination of Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, an endangered species of dry grasslands in the Czech Republic. We tested the germination response of seeds collected at two localities to eight concentrations of ammonium nitrate: 0, 6.8, 34, 170, 509, 848, 2543 and 4239 mg N L-1. Increased concentrations of ammonium nitrate had a negligible effect on seed germination up to the N concentration of 848 mg L-1. Total germination over 31 days was 40-50%. In the 2543 and 4239 mg N L-1 treatments, germination was only 1 to 2%. In conclusion, common nitrogen concentrations in rainwater, which range from 10 to 13 mg N L-1, have no effect on the germination rate of P. pratensis..

SKALICKÁ, R. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. – BOCHENKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of insect predators on plant size and seed production of Pulsatilla pratensis subsp. bohemica. 2013, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica (Ranunculaceae) is an endangered species of dry grassland in the Czech Republic. Flowers can be predated by the insect Dasineura pulsatillae(Cecidomyiidae), as well as by a new and probably not yet scientifically described species from the family Anthomyiidae. Both insects lay eggs into flowers and upon hatching the larvae will feed on them. In 2012 an experiment was established which aimed to investigate the effect of insect predation on plant size and seed production. The experiment took place in well preserved acidophilous dry grassland where, starting in early spring, some plants were protected against insects using synthetic cloth bags. With this design we compared predated versus non-predated plants. In unprotected plants, 31% and 57% of the flowers were predated by Dasineura and the Anthomyiid species, respectively. Predated flowers produced seeds with decreased seed weight. There was also a significant difference in the length of the longest leaf. The Anthomyiid species completely destroyed 21% of seeds in predated flowers, equating to 4% of seeds in the locality. However, over the studied locality there were sufficient viable seeds produced despite insect predation, signifying that predation does not pose a major threat to the stability of the Pulsatilla population..

ONDRÁČEK, J. – KARLÍK, P. – HEJCMAN, M. – KLÍR, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Je možné po krátké středověké sídelní aktivitě detekovat změny v chemizmu půdy a ve vegetaci?. 2011. In: Sedmá Konference environmentální archeologie konaná ve dnech 9.-10. 2. 2011 – sborník abstraktů. Archeologický ústav AVČR, Brno 29. .

**ROLEČEK, J. – **HÁJEK, M. – KARLÍK, P. – **NOVÁK, J.Reliktní vegetace na mezických stanovištích. 2015, .

KARLÍK, P.; idPublikace = 73278; Název: Středověká krajina očima geobotanika-- Neexistuje podtyp publikace --