×
Mgr. Petr Karlík, Dr. rer. nat.
Petr Karlík
banner

Životopis

OSOBNÍ ÚDAJE:

 • Jméno a příjmení: Petr Karlík
 • datum a místo narození:15.5.1976, Praha
 • státní příslušnost: ČR

 

ODBORNÝ PROFIL A ZAMĚŘENÍ:

Specializace a badatelské zájmy:

 • Fytocenologie - zejména nelesní travinná vegetace a lesy nižších poloh
 • Vývoj vegetace v závislosti na historických faktorech (travinná vegetace, listnaté lesy)
 • Historická kartografie - v souvislosti s interpretací vývoje vegetace
 • Mapování aktuální vegetace - zejména pro využití v ochraně přírody (soustava Natura 2000)

 

OBOROVÁ PŘÍPRAVA:

Vzdělání:

 • 1998–2001 magisterské: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, katedra botaniky, oddělení geobotaniky;

diplomová práce zabývající se fytocenologií vybraného území a kladoucí důraz na historický vývoj zkoumané vegetace: “Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska”, vedoucí práce: RNDr. J. Sádlo, CSc.

 • 1995–1998 bakalářské: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, obor odborná biologie
 • 1991–1995 středoškolské: gymnasium v Botičské ulici na Praze 2

 

Zahraniční studijní pobyty:

 • 2000 Rakousko: semestrové studium botaniky ve Vídni (program Erasmus)
 • 2005-2008 Německo (Bavorsko): stipendijní pobyt DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) na Universitě Regensburg (Prof. Peter Poschlod) zaměřený zejména na výzkum suchých trávníků.

 

PRAXE:

Popularizační a pedagogická činnost:

 • od roku 1992 lektorování na letních kurzech a přírodovědných soustředěních, pomoc při zajištění regionálních kol Biologické olympiády apod.
 • od roku 2009 působení na FLD ČZU

Odborná činnost:

 • Od roku 2000 přírodovědné průzkumy, plány péče, mapování biotopů a různé expertní posudky

 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:

 • Česká botanická společnost

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST PŘED ROKEM 2009 (výběr):

Bayerová Š. et Karlík P. (2000): Ein Beitrag zur Kenntnis der Blockhaldenflora und -vegetation des Brdy-Gebirges (Mittel- und Westböhmen). – Acta Univ. Purkyn., Ústí n. L., stud. biol., 4: 191-197.

Sádlo J. et Karlík P. (2002): Krajinně-ekologické interpretace starých map prostřednictvím geobotaniky: příklad Josefského mapování. – In: Němec J. [ed.]: Krajina 2002: Od poznání k integraci, p. 58-62, Ústí n. L.

Semotanová E., Kostková P., Karlík P., Buchta I., Uhlířová L., Nedbal V. (2002): Interpretace 1. a 2. vojenského mapování. – In: Brůna V., Buchta I., Uhlířová L.: Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapování. – Acta Universitatis Purkynianae 81, Studia geoinformatica II [CD], 46 p., Ústí nad Labem.

Just T., Šámal V., Dušek M., Fischer D., Karlík P., Pykal J. (2003): Revitalizace vodního prostředí. – 144 p., Praha.

Sofron J., Hlaváček R., Karlík P., Nesvadbová J. (2005): Flóra a vegetace. – In Cílek /ed./: Střední Brdy, Příbram, 101 – 119.

Just T., Matoušek V., Dušek M., Fischer D., Karlík P. (2006): Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění před povodněmi. – 359 p.

Sklenář P., Karlík P., Koubek T., Scharffová K., Křivánek M. & Suchara I. (2007): Temperature inversion in the sandstone valley of the Křinice river (Bohemian Switzerland National Park); winter measurements. – In Handrij Härtel et al. (eds.): Sandstone Landscapes, Praha, Academia, ISBN 978-80-200-1577-8, pp. 104-109.

Matoušek V., Šimek J., Altová B., Karlík P. (2007): Pohled na zámek Brandýs nad Labem a opevnění švédského tábora v prostoru Staré Boleslavi z roku 1640 v díle M. Meriana. – Historická geografie 34: 93-148.

Poschlod P., Karlík P., Baumann A., Wiedmann B. (2008): The history of dry calcareous grasslands near Kallmünz (Bavaria) reconstructed by the application of palaeoecological, historical and recent-ecological methods. – In Szabó P. et Hédl R. (eds.): Human Nature: Studies in Historical Ecology and Environmental History. Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences, Brno, 130-143.

Karlík P. et Jiří Malíček (2008): Flóra a vegetace navrhované přírodní rezervace Týnčanský kras. – Vlativědný sborník Středního Povltaví, Sedlčany, 1:180-208.

Poschlod P., Baumann A. & Karlík P. (2009): Origin and development of grasslands in central Europe. – In: Veen P., Jefferson R., De Smidt J. & Van der Straaten J. (eds), Grasslands in Europe of high nature value, KNNV Publishing, Zeist, pp. 15-25. ISBN 978-90-5011-316-8, 320 pp.