×
doc. Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.
banner

Aktuálně - INFO PRO STUDENTY AGROEKOLOGIE

INFO PRO STUDENTY  - Základy agroekologie - Bc. (Stanislav Korenko)

 

Témata semestrální práce (KAB)

1.) Vliv slunečního záření na organismy – nároky na něj, vliv na rostliny, živočichy

2.) Vliv teploty na organismy – rozdělení podle způsobu termoregulace, vliv nízkých a vysokých teplot na rostliny a živočichy, adaptační mechanismy

3.) Význam vody pro organismy – stanoviště dle množství vody, nedostatek/nadbytek a adaptační mechanismy rostlin a živočichů vůči těmto extrémům,  rozdělení dle nároků na vodu

4.) Ekologie vodního prostředí – řeky, rybníky – vztáhnout více k prostředí v ČR, voda jako životní prostředí organismů, vlastnosti životního prostředí a adaptace na něj, druhy, které se zde vyskytují, pojmy související s tímto prostředím - nekton, benton

5.) Ekologie půdního prostředí – život v půdě, edafon, působení abiotických faktorů, prostředí

6.) Cyklus uhlíku v prostředí – hlavní biogenní formy, dopad na ekosystém, narušení koloběhu činností člověka, podíl živých organismů na cyklu

7.) Cyklus dusíku v prostředí

8.) Cyklus fosforu v prostředí

9.) Cyklus síry v prostředí – př. kyselé deště

10.) Vztahy mezi organismy – kladné – protokooperace, mutualismus, komenzalismus, symbioza …, příklady z agroekosystému

11.) Vztahy mezi organismy – záporné – parazitismus, predace

12.) Ekologie populací – populační dynamika a její ovlivnění, řízení populací – vliv škůdců, teritorialita

13.) Životní strategie organismů – r- stratégové, K- stratégové

14.) Ekologická sukcese – vývoj společenstev v čase, primární, sekundární, změny v agroekosystému

15.) Biodiverzita, agrobiodiverzita – vysvětlení pojmů, na příkladu v agroekosystému, co ji ovlivňuje, význam

16.) Domestikace rostlin – kdy, kde, proč, význam pro ostatní R a Ž

17.) Domestikace zvířat - kdy, kde, proč, význam pro ostatní R a Ž

18.) Agroekosystém – definice, funkce, biotické a abiotické složky

19.) Zákon minima, zákon tolerance a ekologická nika – vysvětlit pojmy, uvést konkrétní příklad

20.) Trvale udržitelné zemědělství – definice, principy, trvale udržitelný rozvoj

21.) Biologické invaze v ČR – rostliny – důvody, cesty, rostliny, živočichové, vliv na agroekosystém

22.) Biologické invaze v ČR – živočichové – důvody, cesty, vliv na agroekosystém

23.) Znečištění životního prostředí – ovzduší x její ochrana

24.) Znečištění životního prostředí – voda a vodní zdroje x její ochrana

25.) Znečištění životního prostředí - půdy v agroekosystémech x její ochrana

26.) Ekologické zemědělství – principy, důvody, příklady, ekologické zemědělství v ČR

27.) Potravní řetězce – typy, výskyt v agroekosystému

28.) Principy biologické regulace škodlivých organismů

 

Stano K.