×
doc. Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.
banner

Témata BP, DP

Témata bakalářských prací v problematice: Agroekologie, Behaviorální ekologie pavouků, Interakce mezi parazitoidem a jeho hostitelem

 

Vedoucí práce: Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.

(Katedra agroekologie a biometeorologie, korenko@af.czu.cz)

 

Témata bakalářských prací (Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.)

 

1. Pavouci (Araneae) jako modelová skupina pro behaviorální studie.

2. Intra-guild predace u pavouků (Araneae).

3. Smysly pavouků (Araneae)

4. Evoluce pavoučí sítě

5. Dvoukřídlí parazitoidi pavouků (Diptera)

6. Blanokřídlí parazitoidi pavouků (Hymenoptera)

7. Hlístice parazitující pavouků (Nematoda)

8. Hlístice parazitující hmyz (Nematoda)

9. Hrabalkovití parazitoidi pavouků (Hymenoptera, Pompilidae)

10. Kutilkovití parazitoidi pavouků (Hymenoptera, Sphecidae)

11. Blanokřídli parazitoidi ze skupiny Polysphincta group v České republice (Ichneumonidae, Ephialtini)

 

Témata diplomových prací (Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.)

 

1. Chemická komunikace šplhalky keřové Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) a vliv pesticidů na ní.

2. Vliv pesticidů na ní chemickou komunikaci slíďáka rolního Pardosa agrestis (Westring, 18613).

3. Vliv pesticidů na predační aktivitu slíďáka hájního Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802).

4. Vliv pesticidů na predační aktivitu slíďáka rolního Pardosa agrestis (Westring, 18613).

5. Vliv pesticidů na predační aktivitu šplhalky keřové Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802).

6. Vliv pesticidů na reprodukční parametry slíďáka hájního Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802).

7. Vliv pesticidů na reprodukční parametry slíďáka rolního Pardosa agrestis (Westring, 18613).

8. Vliv pesticidů na reprodukční parametry šplhalky keřové Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)

9.  Nutriční požadavky síťového pavouka Phylloneta impressa (L.Koch) v průběhu  ontogeneze.

10. Biologie, chov a rozmnožování parazitické vosičky Polysphincta tuberosa asociované se síťovými pavouky čeledě Araneidae.

11. Efektivita manipulace chování pavoučího hostitele larvou parazitický lumků jako obrano proti predátorům (Ichneumonidae, Polysphincta group)

12. Trade-off mezi ochranou pupy parazitického lumka poskytnutou pavoučím hostitelem a ochranou poskytnutou samotní larvou. (spider web/manipulation/no manipulation vs. esistebility of cocoon)

13. Ekologie snovačka pečující Phylloneta impressa (L.Koch) v monokultuře řepky olejky.