×
doc. Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.
banner

Publikace

Scopus Author ID: 24779635300

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8079-3618

Další Výsledky

Pekár S., Šmerda J., Hrušková M., Šedo O., Muster C., Cardoso P., Zdráhal Z., Korenko S., Bureš P., Líznarová E. & Sentenská L. 2012. Prey-race drives differentiation of biotypes in ant-eating spiders. J Anim Ecol 81(4): 838-848.

Korenko S. & Pekár S. 2010. Intraguild predation between winter-active spiders (Araneae) on apple tree bark. Biol Control, doi:10.1016/j.biocontrol. 54 (3): 206-212.

Korenko S., Pekár S. & Honek A. 2010. Predation activity of two winter-active spiders (Araneae: Anyphaenidae, Philodromidae). J Therm Biol 35: 112-116.

Korenko S., Pekár S. & Šmerda J. 2009. Life-history of the parthenogenetic oonopid spider, Triaeris stenaspis (Araneae: Oonopidae). Eur J Entomol 106(2): 217-223.

Korenko S., Kula E., Holec M., Jarab M. & Michalková V. 2008. Influence of air liming on spider (Araneae) population of the Krusne hory Mts. Eur J Soil Biol 44: 559-566.

Článek v odborném periodiku

KORENKO, S. – PEKÁR, S. A Parasitoid Wasp Induces Overwintering Behaviour in Its Spider Host. PLoS One, 2011, roč. 6, č. 9, s. 1-5. ISSN: 1932-6203.

ŠESTÁKOVÁ, A. – CHRISTOPHORYOVÁ, J. – KORENKO, S. A tropical invader, Coleosoma floridanum, spotted for the first time in Slovakia and the Czech Republic (Araneae, Theridiidae). Arachnologische Mitteilungen, 2013, roč. 45, č. , s. 40-44. ISSN: 1018-4171.

KORENKO, S. – KULA, E. – ŠIMON, V. – MICHALKOVÁ, V. – PEKÁR, S. Are arboreal spiders associated with particular tree canopies?. North-Western Journal of Zoology, 2011, roč. 7, č. 2, s. 261-269. ISSN: 1584-9074.

PEKÁR, S. – ŠEDO, O. – LÍZNAROVÁ, E. – KORENKO, S. – ZDRÁHAL, Z. David and Goliath: potent venom of an ant-eating spider (Araneae) enables capture of a giant prey. Naturwissenschaften, 2014, roč. 101, č. 7, s. 533-540. ISSN: 0028-1042.

LECCIA, F. – KYSILKOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZOVÁ, K. – LÍZNAROVÁ, E. – KORENKO, S. Disruption of the chemical communication of the European agrobiont ground-dwelling spider Pardosa agrestis by pesticides. JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, 2016, roč. 140, č. 8, s. 609-616. ISSN: 0931-2048.

KORENKO, S. – HAMOUZOVÁ, K. – KYSILKOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – **KLOSS, T. – **TAKASUKA, K. – **PEKÁR, S. Divergence in host utilisation by two spider ectoparasitoids within the genus Eriostethus (Ichneumonidae, Pimplinae). Zoologischer Anzeiger, 2018, roč. 272, č. 2018, s. 1-5. ISSN: 0044-5231.

KORENKO, S. First record from Italy of Zatypota anomala (Ichneumonidae, Ephialtini), a parasitoid of the cribellate spider Dictyna pusilla (Araneae, Dictynidae). Arachnologische Mitteilungen, 2017, roč. 2017, č. 54, s. 1-4. ISSN: 1018-4171.

KORENKO, S. – KYSILKOVÁ, K. – **ČERNECKÁ, Ľ. Further records of two spider-parasitoids of the genus Polysphincta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ephialtini) from Central Europe, with notes on their host interactions. Arachnologische Mitteilungen, 2017, roč. 2017, č. 54, s. 28-32. ISSN: 1018-4171.

KORENKO, S. – MICHALKOVÁ, V. – ZWAKHALS, K. – PEKÁR, S. Host specificity and temporal and seasonal shifts in host preference of a web-spider parasitoid Zatypota percontatoria. JOURNAL OF INSECT SCIENCE, 2011, roč. 11, č. 101, s. 1-12. ISSN: 1536-2442.

**TAKASUKA, K. – KORENKO, S. – KYSILKOVÁ, K. – **ŠTEFÁNIK, M. – **ČERNECKÁ, Ľ. – **MIHÁL, I. – **DOLEJŠ, P. – **HOLÝ, K. Host utilization of koinobiont spider-ectoparasitoids (Ichneumonidae, Ephialtini, Polysphincta genus-group) associated with Cyclosa spp. (Araneae, Araneidae) across the Palaearctic. Zoologischer Anzeiger, 2017, roč. 267, č. 2017, s. 8-14. ISSN: 0044-5231.

KORENKO, S. – SCHMIDT, S. – SCHWARZ, M. – GIBSON, G. – PEKÁR, S. Hymenopteran parasitoids of the ant-eating spider Zodarion styliferum (Simon) (Araneae, Zodariidae). ZooKeys, 2013, roč. 262, č. , s. 1-15. ISSN: 1313-2989.

PETRÁKOVÁ, L. – MICHALKO, R. – LOVERRE, P. – SENTENSKÁ, L. – KORENKO, S. – PEKÁR, S. Intraguild predation among spiders and their effect on the pear psylla during winter. Agriculture Ecosystems & Environment, 2016, roč. 233, č. 1, s. 67-74. ISSN: 0167-8809.

KORENKO, S. – POTOPOVÁ, V. – SATRAPOVÁ, J. – PEKÁR, S. Life history of the spider parasitoid Zatypota percontatoria (Hymenoptera: Ichneumonidae). ENTOMOLOGICAL SCIENCE, 2016, roč. 19, č. 2, s. 104-111. ISSN: 1343-8786.

KORENKO, S. – SATRAPOVÁ, J. – ZWAKHALS, K. Manipulation of araneid spider web architecture by the polysphinctine parasitoid Zatypota picticollis (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae). ENTOMOLOGICAL SCIENCE, 2015, roč. 18, č. 3, s. 383-388. ISSN: 1343-8786.

KORENKO, S. – KORENKOVÁ, B. – SATRAPOVÁ, J. – HAMOUZOVÁ, K. – BELGERS, D. Modification of Tetragnatha montana (Araneae, Tetragnathidae) web architecture induced by larva of the parasitoid Acrodactyla quadrisculpta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Polysphincta genus-group). ZOOLOGICAL STUDIES, 2015, roč. 54, č. 40, s. 1-7. ISSN: 1021-5506.

KEHLMAIER, C. – MICHALKO, R. – KORENKO, S. Ogcodes fumatus (Diptera: Acroceridae) reared from Philodromus cespitum (Araneae: Philodromidae), and first evidence of Wolbachia alphaproteobacteria in Acroceridae. ANNALES ZOOLOGICI, 2012, roč. 62, č. 2, s. 281-286. ISSN: 0003-4541.

KORENKO, S. – **SPASOJEVIC, T. – **PEKÁR, S. – **WALTER, G. – **KORENKOVÁ, V. – HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – KYSILKOVÁ, K. – **KLOPFSTEIN, S. One generalist or several specialist species? Wide host range and diverse manipulations of the hosts' web-building behaviour in the true spider parasitoid Zatypota kauros (Hymenoptera: Ichneumonidae). Insect Conservation and Diversity, 2018, roč. 11, č. 6, s. 587-599. ISSN: 1752-458X.

KORENKO, S. – ISAIA, M. – SATRAPOVÁ, J. – PEKÁR, S. Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae). ECOLOGICAL ENTOMOLOGY, 2014, roč. 39, č. 1, s. 30-38. ISSN: 0307-6946.

PEKÁR, S. – MICHALKO, R. – KORENKO, S. – ŠEDO, O. – LÍZNAROVÁ, E. – SENTENSKÁ, L. – ZDRÁHAL, Z. Phenotypic integration in a series of trophic traits: tracing the evolution of myrmecophagy in spiders (Araneae). ZOOLOGY, 2013, roč. 116, č. 1, s. 27-35. ISSN: 0944-2006.

KORENKO, S. – **SASKA, P. – KYSILKOVÁ, K. – **ŘEZÁČ, M. – **HENEBERG, P. Prey contaminated with neonicotinoids induces feeding deterrent behavior of a common farmland spider. Scientific Reports, 2019, roč. 9, č. 2019, s. 1-8. ISSN: 2045-2322.

KORENKO, S. – NIEDOBOVÁ, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZOVÁ, K. – KYSILKOVÁ, K. – MICHALKO, R. The effect of eight common herbicides on the predatory activity of the agrobiont spider Pardosa agrestis. BIOCONTROL, 2016, roč. 61, č. 5, s. 507-517. ISSN: 1386-6141.

KORENKO, S. – HAMOUZOVÁ, K. – PEKÁR, S. Trophic niche and predatory behavior of the goblin spider Triaeris stenaspis (Oonopidae): a springtail specialist?. JOURNAL OF ARACHNOLOGY, 2014, roč. 42, č. 1, s. 74-78. ISSN: 0161-8202.

**PEKÁR, S. – **PETRÁKOVÁ, L. – **ŠEDO, O. – KORENKO, S. – **ZDRÁHAL, Z. Trophic niche, capture efficiency and venom profiles of six sympatric ant-eating spider species (Araneae: Zodariidae). Molecular Ecology, 2018, roč. 27, č. 4, s. 1053-1064. ISSN: 0962-1083.

KORENKO, S. Web architecture alteration of the orb web weaving spider Metellina merianae (Araneae, Tetragnathidae) induced by the parasitoid Megaetaira madida (Ichneumonidae, Polysphincta group). Arachnologische Mitteilungen, 2016, roč. 52, č. 2016, s. 35-37. ISSN: 1018-4171.

Ostatní výsledky

CHRISTOPHORYOVÁ, J. – GARDINI, G. – KORENKO, S. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Allochernes powelli new to the fauna of Slovakia (Pseudoscorpiones: Chernetidae) . 2011. Folia faunistica Slovaca, roč. 16, č. 2, s. 67-70. ISSN 1336-4529.

KORENKO, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Blanokrídli parazitoidi (Polysphinctini) sieťových pavúkov (Araneae) v korunách ovocných stromov a ich asociácia k špecifickému druhu hostiteľa . 2011. In: Zoologické dny, Brno 17.-18. February 2011, s. 110. ISBN 978-80-87189-09-2.

ČERNECKÁ, Ľ. – ČERNECKÝ, J. – MIHÁL, I. – ŠTEFÁNIK, M. – KORENKO, S.Dva nové druhy pavúčích parazitoidov (Hymenoptera, Ichneumonidae) pre Slovensko a ich spektrum hostiteľov. 2016, In: Zoológia 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 24.-26.11.2016, s. 56-58.

KORENKO, S.Ekológia blanokrídlych parazitoidov pavúkov zo skupiny Polysphincta group (Ichneumonidae, Ephialtini). 2016, In: Zoológia 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 24.-26.11.2016, s. 118.

KORENKO, S. – TAKASUKA, K. – ŠTEFÁNIK, M. – ČERNECKÁ, Ľ. – MIHÁL, I. – DOLEJŠ, P. – HOLÝ, K.Ekológia pavúčieho parazitoida Reclinervellus nielseni Roman, 1923 na dvoch stranách Palearktu (stredná Európa vs. Japonsko). 2016, In: Sborník z XIV. Arachnologické konferencie, Východná 14.-18.9.2016, s. 25. ISBN: 978-80-972437-0-8 In: Sborník z XIV. Arachnologické konferencie, Východná 14.-18.9.2016, s. 17. ISBN: 978-80-972437-0-8 Parazitická osička Reclinervellus nielseni Roman 1923 patrí do skupiny Polysphincta group (Ichneumonidae, Ephialtini), ktorej členovia sú koinobiontní ektoraprazitoidi výlučne špecializovaný na pavúčieho hostiteľa. Osička R. nielseni je asociovaná s pavúkmi rodu Cyclosa z čeľade križiakovitý (Araneidae), ktorí spriadajú kruhové siete vo zvislej polohe so špeciálnou štruktúrou (stabilimentum), ktorá prechádza zvisle cez sieť pavúka. Táto štruktúra je usnovaná z pavúčieho vlákna a často obsahuje zvyšky ulovenej koristi a rôzne kúsky rastlinného a anorganického materiálu z okolia. Pavúk trávi väčšinu času v priestore tejto štruktúry, ktorá slúži predovšetkým ako účinná kamufláž proti rôznorodým predátorom, no voči parazitickej osičke R. nielseni je táto kamufláž neúčinná. Osička R. nielseni je známa z viacerých častí palearktu od Veľkej Británie až po Japonsko, no údaje z väčšiny územia Ázie chýbajú. My sme túto osičku zaznamenali po prvý krát na Morave a Slovensku. Jej populáciu sme sledovali aj na opačnom konci paearktu v Japonsku. Zaznamenali sme jej fenológiu, spektrum hostiteľov a manipuláciu snovacej činnosti hostiteľa vyvolanú larvou osičky v poslednom. Zistili sme, že v rámci palearktu sú tri druhy z rodu Cyclosa využívané osičkou R. nielseni ako hostitelia. Križiak Cyclosa conica (Pallas, 1772) je doložený hostiteľ z viacerých častí Palearktu, predovšetkým z Európy. Križiaky Cyclosa argenteoalba Bösenberg & Strand, 1906 a Cyclosa laticauda Bösenberg & Strand, 1906 sú potvrdenými hostiteľmi z Japonska. .

Kosce (Arachnida, Opiliones) Starohorských vrchov (Stredné Slovensko) Ivan Mihál (externí), Mgr. Stanislav Korenko, 2010

Kosce (Arachnida, Opiliones) Východnej časti Kozích Chrbtov Ivan Mihál (externí), Martin Jarab (externí), Mgr. Stanislav Korenko, 2010

KORENKO, S. – ŠTEFÁNIK, M. – TRNIK, M. – GAJDOŠ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pavúky (Araneae) nadregionálneho biocentra Žihľavník – Baske (Strážovské vrchy, Slovensko). 2012, Folia faunistica Slovaca, roč. 17, č. 4, s. 309-315. ISSN: 1335-7522.

KORENKO, S. – KYSILKOVÁ, K.Sublethal effect of pesticides on European agrobiont spider Pardosa agrestis. 2016, In: Sborník z konference Zoologické dny České Budějovice 2016, České Budějovice 11.-12.2.2016, s. 114-115. ISBN: 978-80-87189-20-7.

KYSILKOVÁ, K. – KORENKO, S. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of microclimate on Arthropod biodiversity hedgerow in agroecosystem of field. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 587. ISBN: 978-80-213-2648-4.

KORENKO, S. – ISAIA, M. – PEKÁR, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Three-dimensional web as defence for parasitoid larva . 2011. In: 26th European Congress of Arachnology, Ben Gurion University of the Negev 4.-8. September 2011, s. 53.

KYSILKOVÁ, K. – KORENKO, S. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv expozice na společenstvo pavouků v agroekosystémech. 2016, In: Sborník z XIV. Arachnologické konferencie, Východná 14.-18.9.2016, s. 25. ISBN: 978-80-972437-0-8.

KYSILKOVÁ, K. – KORENKO, S. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv mikroklimatu remízku na biodiverzitu členovců v agroekosystému pole. 2015, In: Sborník ze 7. konference Kostelecké inspirování, Kostelec n. Č. l. 19.-20.11.2015, ČZU v Praze, s. 43-44. ISBN: 978-80-213-2593-7.

KYSILKOVÁ, K. – KORENKO, S. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv mikroklimatu remízku na biodiverzitu členovců v agroekosystému pole. 2016, In: Sborník z konference Zoologické dny České Budějovice 2016, České Budějovice 11.-12.2.2016, s. 126-127. ISBN: 978-80-87189-20-7.

KORENKO, S. – ŠTEFÁNIK, M. – ČERNECKÁ, Ľ. – MIHÁL, I. – HOLÝ, K. – TAKASUKA, K.Všetko čo sa vie aj nevie o pavúčom parazitoidovi Reclinervellus nielseni (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ephialtini). 2016, In: Sborník z XII. setkání Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku, Horka nad Moravou 10.-12.6.2016, s. 18.