×
prof. Dr. Ing. František Kumhála
banner

Granty

Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních a půdoochranných technologií zpracování půdy a zakládání porostů

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Indonésie - projekt rozvojové pomoci

GA FTZ, 2005-2007

Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2008

Technologie řízeného pohybu strojů po pozemcích vedoucí k omezení degradace půdy a zvýšení efektivity hospodaření

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2011

Optimalizace řízení technologického procesu strojního česání chmele 

Technologická agentura ČR, 2012-2015

Využití elektromotorů na zemědělských strojích

Technologická agentura ČR, 2013-2016

Autonomní navádění secích strojů a automatické zjišťování nadměrně zhutněného podorničí

Technologická agentura ČR, 2018-2021