×
prof. Dr. Ing. František Kumhála
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

DTFT44Y Theory of technological systems
DTFT50Y Stavba stacionárních zařízení (SDZ)
DTFX01Y Technické systémy sklizně rostlinné produkce
DTFX43Y Technologie a technika pro sklizeň rostlinné produkce
DTFX44Y Teorie technologických systémů
TFA03E Agricultural Machinery
TFT12E Stroje pro sklizeň speciálních plodin a úpravu produktů
TFT25E Technologie a technika rostlinné produkce II
TFT49E Processing of particular substances
TFT83E Technologie a technika rostlinné produkce II
TZT10Z Project TEE

Garantované studijní obory

4106T021 Technology and Environmental Engineering

Garantované studijní programy

N4110 Technology and Environmental Engineering