×
prof. Dr. Ing. František Kumhála
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – MATĚJKOVÁ, Š. Airborne laser scanning data as a source of field topographical characteristics. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 423-431. ISSN: 1214-1178.

LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. ANALÝZA VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ SEGMENTOVÉHO KAPACITNÍHO ČIDLA. Komunální technika, 2012, roč. VI, č. 5, s. 24-28. ISSN: 1802-2391.

KAVKA, M. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. APLIKACE METODY TOC A DBR NA PROCES STROJNÍHO ČESÁNÍ CHMELE. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 127-130. ISSN: 1802-2391.

SHAPOVAL, V. – LEV, J. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F. Application of Doppler Radar for Wildlife Detection in Vegetation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 136-141. ISSN: 1211-3174.

KUMHÁLA, F. – BLAHOVEC, J. Bulk properties of densified hop cones related to storage and throughput measurements. Biosystems Engineering, 2014, roč. 126, č. 10, s. 123-128. ISSN: 1537-5110.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – KROULÍK, M. Capacitive sensor for chopped maize throughput measurement. Computers and Electronics in Agriculture, 2010, roč. 70, č. 1, s. 234 - 238. ISSN: 0168-1699.

LEV, J. – KŘEPČÍK, V. – PROŠEK, V. – KUMHÁLA, F. Capacitive throughput sensor for plant materials - Effects of frequency and moisture content. Computers and Electronics in Agriculture, 2017, roč. 133, č. 2, s. 22-29. ISSN: 0168-1699.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – BLAHOVEC, J. Capacitive Throughput Sensor for Sugar Beets and Potatoes. Biosystems Engineering, 2009, roč. 102, č. 1, s. 36 - 43. ISSN: 1537-5110.

PRONITSYN, D. – PROCHÁZKA, J. – KUMHÁLA, F. Capacitive throughput sensor in the real field conditions. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 282-285. ISSN: 0373-6776.

KUMHÁLA, F. – KAVKA, M. – PROŠEK, V. Capacitive throughput unit applied to stationary hop picking machine. Computers and Electronics in Agriculture, 2013, roč. 95, č. 7, s. 92-97. ISSN: 0168-1699.

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – KUMHÁLA, F. – **PRAŽAN, ING. PH.D., R. Comparison of mechanical and electric drive of mulcher. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1733-1742. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – PROŠEK, V. Development and evaluation of forage yield measure sensors in a mowing-conditioning machine. Computers and Electronics in Agriculture, 2007, roč. 58, č. 2, s. 154 - 163. ISSN: 0168-1699.

KŘEPČÍK, V. – LEV, J. – KUMHÁLA, F. Development and testing of apparatus for wooden chips voids measurement. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1050-1056. ISSN: 1406-894X.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. Dielectric properties of hops – an effect of bulk density. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 18-23. ISSN: 1212-9151.

KUMHÁLA, F. – KVÍZ, Z. – PROŠEK, V. Dielectric Sensor for Forage Weighing. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 2, s. 83 - 86. ISSN: 1211-3174.

KUMHÁLA, F. – KVÍZ, Z. – KMOCH, J. – PROŠEK, V. Dynamic Laboratory Measurement with Dielectric Sensor for Forage Mass Flow Determination. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2007, roč. 53, č. 4, s. 149 - 154. ISSN: 1212-9151.

LEV, J. – KŘEPČÍK, V. – **ŠARAUSKIS, E. – KUMHÁLA, F. Electrical Capacitance Characteristics ofWood Chips at Low Frequency Ranges: A Cheap Tool for Quality Assessment. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 10, s. 0-0. ISSN: 1424-8220.

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – KUMHÁLA, F. – PRAŽAN, R. Estimation of mulching energy intensity. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 540-546. ISSN: 1406-894X.

PROCHÁZKA, P. – NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. Evaluation of measuring frame for soil tillage machines draught force measurement. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 186-191. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – MIKLENDA, P. Feed Rate Measurement Technique and Yield Maps Creating in Fodder Plant Harvesting. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 52, č. 4, s. 123 - 128. ISSN: 1212-9151.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – PROCHÁZKA, J. – PRONITSYN, D. Field tests of capacitive throughput sensor on potato conveyor digger. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č. 4, s. 180-187. ISSN: 1211-3174.

KUMHÁLA, F. – LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – PROŠEK, V. First tests with segmented capacitive throughput sensor. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 22-27. ISSN: 1211-3174.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Hodnocení vlivu přejezdů mechanizace na utužení půdy. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 147-150. ISSN: 1802-2391.

KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KAVKA, M. – PROŠEK, V. Hop-picking Machine Control Based on Capacitance Throughput Sensor. Applied Engineering in Agriculture, 2016, roč. 32, č. 1, s. 19-26. ISSN: 0883-8542.

HEŘMÁNEK, P. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Hydropneumatické tlumení čelního traktorového nakladače. Hydraulika a pneumatika, 2007, roč. 8, č. 3, s. 7 - 9. ISSN: 1335-5171.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – LEV, J. – KUMHÁLA, F. Influence of soil cultivation and farm machinery passes on water preferential flow using brilliant blue dye tracer. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 25-30. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. Kapacitní čidlo pro měření průchodnosti brambor. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 3, s. 87 - 89. ISSN: 0447-6441.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – PROŠEK, V. Laboratorní měření průchodnosti materiálu rotačním žacím strojem. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 11, s. 331 - 334. ISSN: 0447-6441.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. Laboratorní testy kapacitního čidla pro měření výnosu cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 7, s. 211 - 214. ISSN: 1210-3306.

KUMHÁLA, F. – KVÍZ, Z. – PROŠEK, V. Laboratory Measurement with Improved Dielectric Sensor for Forage Weighing. Acta Technologica Agriculturae, 2007, roč. 9, č. 2, s. 51 - 54. ISSN: 1335-2555.

LEV, J. – SHAPOVAL, V. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F. Low-cost infrared sensor for wildlife detection in vegetation. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 13-17. ISSN: 1212-9151.

KROULÍK, M. – MIMRA, M. – KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. Mapping spatial variability of soil properties and yield by using geostatic method. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 52, č. 1, s. 17 - 24. ISSN: 1212-9151.

KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – PEXA, M. – ČEDÍK, J. Measurement of mulcher power input in relation to yield. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 4, s. 1380-1385. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – PROŠEK, V. Měření příkonu žacího stroje s prstovou žací lištou.. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 6, s. 22 - 24. ISSN: 0373-6776.

KUMHÁLA, F. – KAVKA, M. – PROŠEK, V. Měření průchodnosti chmelové hmoty na česačce PT - 30.. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 143-146.

KAVKA, M. – KUMHÁLA, F. Mutlikriteriální hodnocení užitkových automobilů. Komunální technika, 2014, roč. VIII, č. zvláštní vydání, s. 148-152. ISSN: 1802-2391.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – HONZÍK, I. Omezení četnosti přejezdů mechanizačních prostředků po pozemcích . Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 5, s. 54 - 57. ISSN: 0373-6776.

KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Plant remains distribution quality of different combine harvesters in connection with conservation tillage technologies. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 115-123. ISSN: 1406-894X.

LEV, J. – PROŠEK, V. – KUMHÁLA, F. – WOHLMUTHOVÁ, M. Potenciál využití segmentového kapacitního čidla pro měření průchodnosti rostlinného materiálu.. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 92-97. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – LOCH, T. Procedures of soil farming allowing reduction of compaction. Precision Agriculture, 2011, roč. 12, č 3, s. 317-333. ISSN: 1385-2256.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – KUMHÁLA, F. Risk analysis of the business profitability in agricultural companies using combine harvesters. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 3, s. 99-105. ISSN: 1212-9151.

LEV, J. – PROŠEK, V. – NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. – WOHLMUTHOVÁ, M. Segmented capacitance sensor with partially released inactive segments. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1211-3174.

KAVKA, M. – MIMRA, M. – KUMHÁLA, F. Sensitivity analysis of key operating parameters of combine harvesters. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 3, s. 113-121. ISSN: 1212-9151.

KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – HONZÍK, I. The evaluation of agricultural machines field trafficking intensity for different soil tillage technologies. Soil & Tillage Research, 2009, roč. 105, č. 1, s. 171 - 175. ISSN: 0167-1987.

KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MATĚJKOVÁ, Š. The impact of topography on soil properties and yield and the effects of weather conditions. Precision Agriculture, 2011, roč. 12, č 6, s. 813-830. ISSN: 1385-2256.

LEV, J. – PROŠEK, V. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. The mathematical model of segmented capacitance sensor with grounded segments for determining of material distribution on the conveyor. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. – PROCHÁZKA, P. The measurement of stubble cultivator draught force under different soil conditions. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 135-142. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLOVÁ, J. – MATĚJKOVÁ, Š. – FIFERNOVÁ, M. – LIPAVSKÝ, J. – KUMHÁLA, F. Topography impact on nutrition content in soil and yield. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 6, s. 255 - 261. ISSN: 1214-1178.

KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – PROŠEK, V. – ZLÍNSKÝ, M. – KMOCH, J. Využití tříbodového závěsu traktoru k měření tahové síly. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 4, s. 117 - 120. ISSN: 0447-6441.

GUTU, D. – HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – KUMHÁLA, F. – VLÁŠKOVÁ, M. Výzkum technologie řízených přejezdů po pozemcích. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č. 8, s. 46-50. ISSN: 0373-6776.

Odborná monografie

PROCHÁZKOVÁ, B. – BADALÍKOVÁ, B. – DOVRTĚL, J. – DRYŠLOVÁ, T. – HARTMAN, I. – HRUBÝ, J. – HRUDOVÁ, E. – JAVŮREK, M. – KASAL, P. – KLEM, K. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – NEUDERT, L. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – HŮLA, J. – VÁŇOVÁ, M. – WINKLER, J. Minimalizace zpracování půdy. Praha: Vydavatelství Profi Press, s.r.o., 2008, 246s. ISBN 978-80-86726-28-1.

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – BROŽEK, M. – MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – POŠTA, J. Příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky.. Profi Press, s.r.o. Praha: Profi Press, s.r.o. Praha, 2004. 188s. ISBN 80-86726-07-X.

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – HONZÍK, I. Zemědělská technika-stroje a technologie pro rostlinnou výrobu. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, nakladatelství Powerprint, 2007. 439s. ISBN 978-80-213-1701-7.

Kapitoly v odborné knize

KUMHÁLA, F.Porovnání axiálních a tangenciálních mlátiček z hlediska sklizně sladovnického ječmene.

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – KRUPIČKA, J.Poškození obilek sladovnického ječmene během technologického procesu sklizně.

Článek ve sborníku z akce

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Controlled traffic farming. In 9th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 27.52010, Jelgava. Jelgava: LUA Latvia, 2010. s. 37 - 41.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. Forage Yield Maps Creating Based on Mowing Machine Conditioner Power Input Measurement.. In Conference Agricultural Engineering 2004 7.102004, Dresden, SRN. Dusseldorf, SRN: VDI Verlag GmbH, 2004. s. 307 - 315.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. Impact of Different Soil Tillage Intensity on Soil Water Erosion in Spring Time. In 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Akademija, Lithuania. Akademija: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, 2013. s. 382-386.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Impact of land crossing on soil physical properties. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 273-276.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. Influence of conveyor pockets on material throughput measurement by capacitive sensor. In Engineering for Rural Development 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 324-328.

MAŠEK, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – FIC, T. Influence of different treshing system design on grain damage. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 756-761.

CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. Mapping and differences of soil physical properties. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, TAE 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 224-229.

KUMHÁLA, F. – KAVKA, M. – LEV, J. – PROŠEK, V. Measurement of hop material throughput by capacitive sensor. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 381-385.

KŘEPČÍK, V. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. Measurement the Void of Wooden Chips by Gas Displacement Method. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, CZU Prague, Faculty of Engineering. CZU Prague: CZU Prague, Dpt. System Engineering, Kamýcká 129, 165 21 Pragze 6-Suchdol, CR, 2019. s. 293-298.

ABILZHANOV, D. – ABILZHANULY, T. – KUMHÁLA, F. – ALSHURINA, A. – ADILSHEEV, A. PARAMETERS JUSTIFICATION OF PICKUP MECHANISM FOR FORAGE HARVESTER. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016-Part I 07.09.2016, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague, CR: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2016. s. 2-8.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Post harvest straw management as a decisive parameter for final yield of crops. In Engineering for rural development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava 2013: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 190-193.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – VÍTEK, P. – KUMHÁLA, F. Proposals for field work rides and their optimization according to shape of land . In Engineering For Rural Development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: , 2013. s. 111-114.

LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. Quality of material distribution imaging with segmental capacitive sensor using landweber's iterative algorithm. In Engineering for Rural Development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: , 2012. s. 239-244.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. Sugar beets and potatoes throughput measurement by capacitive sensor. In Agricultural Engineering - Landtechnik 2008 25.92008, Hohenheim, Stuttgart, Germany. Dusseldorf, Germany: VDI Verlag GmbH, 2008. s. 199 - 204.

GUTU, D. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – KOVAŘÍČEK, P. The influence of traffic in permanent traffic lanes on soil compaction parameters. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 186-190.

PRONITSYN, D. – KUMHÁLA, F. The mass flow sensor-current state. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague, Czech Republic. Prague; Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 513-516.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. The sensitivity of capacitive throughput sensor on measured material moisture content changes. In Trends in Agricultural Engineering 2010 7.92010, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 359 - 362.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. – NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. Traffic intensity in fields and technical possibilities for reduction of machinery passes. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 216-220.

Patent

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Device and Method for treatment of food by pulsed electric field. -- Neuvedený název vydavatele --. EP3886601. 22.09.2022.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – KAVKA, M. Kapacitní snímač průchodnosti partikulárních materiálů s teplotní kompenzací. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. 304582. 04.06.2014.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – KAVKA, M. Kapacitní snímač průchodnosti partikulárních materiálů s teplotní kompenzací. Úřad průmyslového vlastnictví (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1979639&lan=cs&s_majs=&s_puvo=kumh%C3%A1la&s_naze=&s_anot=). 304582. 04.06.2014.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. Segmentový kapacitní snímač průchodnosti partikulárních materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1542415&lan=cs&s_majs=&s_puvo=kumh%C3%A1la&s_naze=&s_anot=). 305365. 08.07.2015.

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Zařízení a způsob pro úpravu potravin pulzním elektrickým polem. -- Neuvedený název vydavatele --. CZ 308548 B6. 07.10.2020.

Zařízení pro kapacitní měření průchodnosti pícnin. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Prošek Václav, 2009

Zařízení pro zjišťování okamžité průchodnosti materiálu rotačním žacím strojem II. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Prošek Václav, 2007

Zařízení pro zjišťování okamžité průchodnosti materiálu rotačním žacím strojem. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Prošek Václav, 2007