×
prof. Dr. Ing. František Kumhála
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – MATĚJKOVÁ, Š. Airborne laser scanning data as a source of field topographical characteristics. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 423-431. ISSN: 1214-1178.

LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. ANALÝZA VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ SEGMENTOVÉHO KAPACITNÍHO ČIDLA. Komunální technika, 2012, roč. VI, č. 5, s. 24-28. ISSN: 1802-2391.

KAVKA, M. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. APLIKACE METODY TOC A DBR NA PROCES STROJNÍHO ČESÁNÍ CHMELE. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 127-130. ISSN: 1802-2391.

SHAPOVAL, V. – LEV, J. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F. Application of Doppler Radar for Wildlife Detection in Vegetation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 136-141. ISSN: 1211-3174.

KUMHÁLA, F. – BLAHOVEC, J. Bulk properties of densified hop cones related to storage and throughput measurements. Biosystems Engineering, 2014, roč. 126, č. 10, s. 123-128. ISSN: 1537-5110.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – KROULÍK, M. Capacitive sensor for chopped maize throughput measurement. Computers and Electronics in Agriculture, 2010, roč. 70, č. 1, s. 234 - 238. ISSN: 0168-1699.

LEV, J. – KŘEPČÍK, V. – PROŠEK, V. – KUMHÁLA, F. Capacitive throughput sensor for plant materials - Effects of frequency and moisture content. Computers and Electronics in Agriculture, 2017, roč. 133, č. 2, s. 22-29. ISSN: 0168-1699.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – BLAHOVEC, J. Capacitive Throughput Sensor for Sugar Beets and Potatoes. Biosystems Engineering, 2009, roč. 102, č. 1, s. 36 - 43. ISSN: 1537-5110.

PRONITSYN, D. – PROCHÁZKA, J. – KUMHÁLA, F. Capacitive throughput sensor in the real field conditions. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 282-285. ISSN: 0373-6776.

KUMHÁLA, F. – KAVKA, M. – PROŠEK, V. Capacitive throughput unit applied to stationary hop picking machine. Computers and Electronics in Agriculture, 2013, roč. 95, č. 7, s. 92-97. ISSN: 0168-1699.

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – KUMHÁLA, F. – **PRAŽAN, ING. PH.D., R. Comparison of mechanical and electric drive of mulcher. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1733-1742. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – PROŠEK, V. Development and evaluation of forage yield measure sensors in a mowing-conditioning machine. Computers and Electronics in Agriculture, 2007, roč. 58, č. 2, s. 154 - 163. ISSN: 0168-1699.

KŘEPČÍK, V. – LEV, J. – KUMHÁLA, F. Development and testing of apparatus for wooden chips voids measurement. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1050-1056. ISSN: 1406-894X.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. Dielectric properties of hops – an effect of bulk density. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 18-23. ISSN: 1212-9151.

KUMHÁLA, F. – KVÍZ, Z. – PROŠEK, V. Dielectric Sensor for Forage Weighing. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 2, s. 83 - 86. ISSN: 1211-3174.

KUMHÁLA, F. – KVÍZ, Z. – KMOCH, J. – PROŠEK, V. Dynamic Laboratory Measurement with Dielectric Sensor for Forage Mass Flow Determination. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2007, roč. 53, č. 4, s. 149 - 154. ISSN: 1212-9151.

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – KUMHÁLA, F. – PRAŽAN, R. Estimation of mulching energy intensity. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 540-546. ISSN: 1406-894X.

PROCHÁZKA, P. – NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. Evaluation of measuring frame for soil tillage machines draught force measurement. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 186-191. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – MIKLENDA, P. Feed Rate Measurement Technique and Yield Maps Creating in Fodder Plant Harvesting. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 52, č. 4, s. 123 - 128. ISSN: 1212-9151.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – PROCHÁZKA, J. – PRONITSYN, D. Field tests of capacitive throughput sensor on potato conveyor digger. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č. 4, s. 180-187. ISSN: 1211-3174.

KUMHÁLA, F. – LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – PROŠEK, V. First tests with segmented capacitive throughput sensor. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 22-27. ISSN: 1211-3174.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Hodnocení vlivu přejezdů mechanizace na utužení půdy. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 147-150. ISSN: 1802-2391.

KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KAVKA, M. – PROŠEK, V. Hop-picking Machine Control Based on Capacitance Throughput Sensor. Applied Engineering in Agriculture, 2016, roč. 32, č. 1, s. 19-26. ISSN: 0883-8542.

HEŘMÁNEK, P. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Hydropneumatické tlumení čelního traktorového nakladače. Hydraulika a pneumatika, 2007, roč. 8, č. 3, s. 7 - 9. ISSN: 1335-5171.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – LEV, J. – KUMHÁLA, F. Influence of soil cultivation and farm machinery passes on water preferential flow using brilliant blue dye tracer. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 25-30. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. Kapacitní čidlo pro měření průchodnosti brambor. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 3, s. 87 - 89. ISSN: 0447-6441.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – PROŠEK, V. Laboratorní měření průchodnosti materiálu rotačním žacím strojem. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 11, s. 331 - 334. ISSN: 0447-6441.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. Laboratorní testy kapacitního čidla pro měření výnosu cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 7, s. 211 - 214. ISSN: 1210-3306.

KUMHÁLA, F. – KVÍZ, Z. – PROŠEK, V. Laboratory Measurement with Improved Dielectric Sensor for Forage Weighing. Acta Technologica Agriculturae, 2007, roč. 9, č. 2, s. 51 - 54. ISSN: 1335-2555.

JELÍNEK, Z. – KUMHÁLOVÁ, J. – CHYBA, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – **MADARAS, M. – KUMHÁLA, F. Landsat and Sentinel-2 images as a tool for the effective estimation of winter and spring cultivar growth and yield prediction in the Czech Republic. International Agrophysics, 2020, roč. 34, č. 3, s. 391-406. ISSN: 0236-8722.

**RATAJ, V. – KUMHÁLOVÁ, J. – **MACÁK, M. – **BARÁT, M. – **GALAMBOŠOVÁ, J. – CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. Long-Term Monitoring of Different Field Traffic Management Practices in Cereals Production with Support of Satellite Images and Yield Data in Context of Climate Change. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

LEV, J. – SHAPOVAL, V. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F. Low-cost infrared sensor for wildlife detection in vegetation. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 13-17. ISSN: 1212-9151.

KROULÍK, M. – MIMRA, M. – KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. Mapping spatial variability of soil properties and yield by using geostatic method. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 52, č. 1, s. 17 - 24. ISSN: 1212-9151.

KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – PEXA, M. – ČEDÍK, J. Measurement of mulcher power input in relation to yield. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 4, s. 1380-1385. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – PROŠEK, V. Měření příkonu žacího stroje s prstovou žací lištou.. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 6, s. 22 - 24. ISSN: 0373-6776.

KUMHÁLA, F. – KAVKA, M. – PROŠEK, V. Měření průchodnosti chmelové hmoty na česačce PT - 30.. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 143-146.

KAVKA, M. – KUMHÁLA, F. Mutlikriteriální hodnocení užitkových automobilů. Komunální technika, 2014, roč. VIII, č. zvláštní vydání, s. 148-152. ISSN: 1802-2391.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – HONZÍK, I. Omezení četnosti přejezdů mechanizačních prostředků po pozemcích . Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 5, s. 54 - 57. ISSN: 0373-6776.

KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Plant remains distribution quality of different combine harvesters in connection with conservation tillage technologies. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 115-123. ISSN: 1406-894X.

LEV, J. – PROŠEK, V. – KUMHÁLA, F. – WOHLMUTHOVÁ, M. Potenciál využití segmentového kapacitního čidla pro měření průchodnosti rostlinného materiálu.. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 92-97. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – LOCH, T. Procedures of soil farming allowing reduction of compaction. Precision Agriculture, 2011, roč. 12, č 3, s. 317-333. ISSN: 1385-2256.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – KUMHÁLA, F. Risk analysis of the business profitability in agricultural companies using combine harvesters. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 3, s. 99-105. ISSN: 1212-9151.

LEV, J. – PROŠEK, V. – NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. – WOHLMUTHOVÁ, M. Segmented capacitance sensor with partially released inactive segments. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1211-3174.

KAVKA, M. – MIMRA, M. – KUMHÁLA, F. Sensitivity analysis of key operating parameters of combine harvesters. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 3, s. 113-121. ISSN: 1212-9151.

KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – HONZÍK, I. The evaluation of agricultural machines field trafficking intensity for different soil tillage technologies. Soil & Tillage Research, 2009, roč. 105, č. 1, s. 171 - 175. ISSN: 0167-1987.

KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MATĚJKOVÁ, Š. The impact of topography on soil properties and yield and the effects of weather conditions. Precision Agriculture, 2011, roč. 12, č 6, s. 813-830. ISSN: 1385-2256.

LEV, J. – PROŠEK, V. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. The mathematical model of segmented capacitance sensor with grounded segments for determining of material distribution on the conveyor. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. – PROCHÁZKA, P. The measurement of stubble cultivator draught force under different soil conditions. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 135-142. ISSN: 1406-894X.

TŮMA, L. – KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. – KREPL, V. The noise-reduction potential of Radar Vegetation Index for crop management in the Czech Republic. Precision Agriculture, 2022, roč. neuvedeno, č. neuvedeno, s. 0-0. ISSN: 1385-2256.

KUMHÁLOVÁ, J. – MATĚJKOVÁ, Š. – FIFERNOVÁ, M. – LIPAVSKÝ, J. – KUMHÁLA, F. Topography impact on nutrition content in soil and yield. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 6, s. 255 - 261. ISSN: 1214-1178.

KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – PROŠEK, V. – ZLÍNSKÝ, M. – KMOCH, J. Využití tříbodového závěsu traktoru k měření tahové síly. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 4, s. 117 - 120. ISSN: 0447-6441.

GUTU, D. – HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – KUMHÁLA, F. – VLÁŠKOVÁ, M. Výzkum technologie řízených přejezdů po pozemcích. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č. 8, s. 46-50. ISSN: 0373-6776.

Odborná monografie

PROCHÁZKOVÁ, B. – BADALÍKOVÁ, B. – DOVRTĚL, J. – DRYŠLOVÁ, T. – HARTMAN, I. – HRUBÝ, J. – HRUDOVÁ, E. – JAVŮREK, M. – KASAL, P. – KLEM, K. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – NEUDERT, L. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – HŮLA, J. – VÁŇOVÁ, M. – WINKLER, J. Minimalizace zpracování půdy. Praha: Vydavatelství Profi Press, s.r.o., 2008, 246s. ISBN 978-80-86726-28-1.

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – BROŽEK, M. – MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – POŠTA, J. Příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky.. Profi Press, s.r.o. Praha: Profi Press, s.r.o. Praha, 2004. 188s. ISBN 80-86726-07-X.

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – HONZÍK, I. Zemědělská technika-stroje a technologie pro rostlinnou výrobu. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, nakladatelství Powerprint, 2007. 439s. ISBN 978-80-213-1701-7.

Kapitoly v odborné knize

KUMHÁLA, F.Porovnání axiálních a tangenciálních mlátiček z hlediska sklizně sladovnického ječmene.

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – KRUPIČKA, J.Poškození obilek sladovnického ječmene během technologického procesu sklizně.

Článek ve sborníku z akce

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Controlled traffic farming. In 9th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 27.52010, Jelgava. Jelgava: LUA Latvia, 2010. s. 37 - 41.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. Forage Yield Maps Creating Based on Mowing Machine Conditioner Power Input Measurement.. In Conference Agricultural Engineering 2004 7.102004, Dresden, SRN. Dusseldorf, SRN: VDI Verlag GmbH, 2004. s. 307 - 315.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. Impact of Different Soil Tillage Intensity on Soil Water Erosion in Spring Time. In 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Akademija, Lithuania. Akademija: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, 2013. s. 382-386.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Impact of land crossing on soil physical properties. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 273-276.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. Influence of conveyor pockets on material throughput measurement by capacitive sensor. In Engineering for Rural Development 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 324-328.

MAŠEK, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – FIC, T. Influence of different treshing system design on grain damage. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 756-761.

CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. Mapping and differences of soil physical properties. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, TAE 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 224-229.

KUMHÁLA, F. – KAVKA, M. – LEV, J. – PROŠEK, V. Measurement of hop material throughput by capacitive sensor. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 381-385.

ABILZHANOV, D. – ABILZHANULY, T. – KUMHÁLA, F. – ALSHURINA, A. – ADILSHEEV, A. PARAMETERS JUSTIFICATION OF PICKUP MECHANISM FOR FORAGE HARVESTER. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016-Part I 07.09.2016, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague, CR: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2016. s. 2-8.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Post harvest straw management as a decisive parameter for final yield of crops. In Engineering for rural development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava 2013: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 190-193.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – VÍTEK, P. – KUMHÁLA, F. Proposals for field work rides and their optimization according to shape of land . In Engineering For Rural Development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: , 2013. s. 111-114.

LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. Quality of material distribution imaging with segmental capacitive sensor using landweber's iterative algorithm. In Engineering for Rural Development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: , 2012. s. 239-244.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. Sugar beets and potatoes throughput measurement by capacitive sensor. In Agricultural Engineering - Landtechnik 2008 25.92008, Hohenheim, Stuttgart, Germany. Dusseldorf, Germany: VDI Verlag GmbH, 2008. s. 199 - 204.

GUTU, D. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – KOVAŘÍČEK, P. The influence of traffic in permanent traffic lanes on soil compaction parameters. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 186-190.

PRONITSYN, D. – KUMHÁLA, F. The mass flow sensor-current state. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague, Czech Republic. Prague; Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 513-516.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. The sensitivity of capacitive throughput sensor on measured material moisture content changes. In Trends in Agricultural Engineering 2010 7.92010, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 359 - 362.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. – NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. Traffic intensity in fields and technical possibilities for reduction of machinery passes. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 216-220.

Patent

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Device and Method for treatment of food by pulsed electric field. -- Neuvedený název vydavatele --. EP3886601. 22.09.2022.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – KAVKA, M. Kapacitní snímač průchodnosti partikulárních materiálů s teplotní kompenzací. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. 304582. 04.06.2014.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – KAVKA, M. Kapacitní snímač průchodnosti partikulárních materiálů s teplotní kompenzací. Úřad průmyslového vlastnictví (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1979639&lan=cs&s_majs=&s_puvo=kumh%C3%A1la&s_naze=&s_anot=). 304582. 04.06.2014.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. Segmentový kapacitní snímač průchodnosti partikulárních materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1542415&lan=cs&s_majs=&s_puvo=kumh%C3%A1la&s_naze=&s_anot=). 305365. 08.07.2015.

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Zařízení a způsob pro úpravu potravin pulzním elektrickým polem. -- Neuvedený název vydavatele --. CZ 308548 B6. 07.10.2020.

Zařízení pro kapacitní měření průchodnosti pícnin. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Prošek Václav, 2009

Zařízení pro zjišťování okamžité průchodnosti materiálu rotačním žacím strojem II. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Prošek Václav, 2007

Zařízení pro zjišťování okamžité průchodnosti materiálu rotačním žacím strojem. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Prošek Václav, 2007