×
doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
banner

Granty

Zhodnocení melioračních opatření a využití nových školkařských technologií při obnově lesů Jizerských hor

GA FLE, 2005-2006

Vliv chemické meliorace na distribuci živin a biomasy ve smrkové kultuře na opětovně zalesněné horské imisní holině v Jizerských horách

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor , 2006-2006

Funkční potenciál vybraných listnatých dřevin a jejich vnášení do jehličnatých porostů v Jizerských horách

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2011

Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově lesa

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016

Zakládání a obnova lesa na rekultivovaných a ekologicky specifických lesních stanovištích a využití poloodrostků a odrostků nové generace

Technologická agentura ČR, 2014-2017

Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích smrkových porostů

Ministerstvo zemědělství ČR, 2018-2022

Zřízení výzkumného a demonstračního objektu pro přestavby akátových porostů?

Magistrát hl. m. Prahy, 2018-2019

Metody umělé reprodukce břízy ojcovské a postupy směřující k zachování její populace na území České republiky

Technologická agentura ČR, 2018-2020

Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities (URBforDAN)

Evropská komise, 2019-2020

Reprodukční schopnost akátu bílého odvozená od jeho semenné banky

Magistrát hl. m. Prahy, 2020-2021

Obalování sadebního materiálu lesních dřevin technologickým systémem

Technologická agentura ČR, 2020-2023