×
doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Tématicky pedagogická činnost pokrývá problematiku

Zakládání lesů

Lesního školkařství

Lesního semenářství

Obnovy lesů v oblastech postižených antropogenní činností

Městského lesnictví

Garantované předměty

DLPX004Y Pěstební postupy při obnově lesa na kalamitních plochách a nepříznivých stanovištích
DLPX007Y Zakládání lesů
DLPX016Y Silvicultural practices for reforestation in calamity areas and unfavorable sites
DLPX017Y Forest establishment
LPL001Z Městské lesnictví
LPL002E Zakládání lesů
LPL003Z Městské lesnictví
LPL702E Zakládání lesů
LPL702Z Městské lesnictví