×
doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – ŠPULÁK, O. – BALCAR, V. – MILLEROVÁ, K. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – ŠŤASTNÁ, J. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Biomass of Speckled Alder on an Air-Polluted Mountain Site and its Response to Fertilization. Environmental Management, 2014, roč. 54, č. 6, s. 1421-1433. ISSN: 0364-152X.

KUNEŠ, I. – KOŇASOVÁ, T. – ZADINA, J. Bylinné patro v rámci výsadeb smrku ztepilého na chemicky meliorovaných plochách horského imisního stanoviště Jizerka. Zprávy lesnického výzkumu, 2006, roč. 51, č. 4, s. 1 - 0. ISSN: 0322-9688.

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – ŠRENK, M. – KOŇASOVÁ, T. Časová a pracovní náročnost výsadby prostokořenných odrostků listnatých dřevin v horských polohách. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č 3, s. 235-243. ISSN: 0322-9688.

VÍTÁMVÁS, J. – KUNEŠ, I. – VIEHMANNOVÁ, I. – LINDA, R. – BALÁŠ, M. Conservation of Betula oycoviensis, an endangered rare taxon, using vegetative propagation methods. IForest, 2020, roč. 13, č. 2020, s. 107-113. ISSN: 1971-7458.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – ZAHRADNÍK, D. – BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Cultivation of speckled alder under harsh mountain conditions. Journal of Forest Science, 2012, roč. 58, č. 5, s. 234-244. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – ULBRICHOVÁ, I. Dynamics of spruce plantation after liming. Ekologia-Bratislava, 2003, roč. 22, č. 1, s. 167 - 170. ISSN: 1335-342X.

BALCAR, V. – KACÁLEK, D. – KUNEŠ, I. – DUŠEK, D. Effect of soil liming on European beech (Fagus sylvatica L.) and sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) plantations . Folia Forestalia Polonica, Series A, 2011, roč. 53, č 2, s. 85-92. ISSN: 0071-6677.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. Effective concentration of elements in root zone of Norway spruce stand 16 years after fertilization probed with DGT. Water Air and Soil Pollution, 2015, roč. 226, č. 10, s. 1-8. ISSN: 0049-6979.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. – GALLO, J. – NOVÁKOVÁ, O. Effects of brassinosteroid application on seed germination of Norway spruce, Scots pine, Douglas fir and English oak. IForest, 2017, roč. 10, č. FEB, s. 121-127. ISSN: 1971-7458.

CUKOR, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – LINDA, R. – LINHART, L. – **GUTSCH, M. – KUNEŠ, I. Effects of Brassinosteroid Application on Seed Germination of Scots Pine under Standard and Heat Stress Conditions. ..., 2018, roč. 24, č. 1, s. 60-67. ISSN: N.

NOVÁKOVÁ, O. – KUNEŠ, I. – GALLO, J. – BALÁŠ, M. Effects of brassinosteroids on prosperity of Scots pine seedlings. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 9, s. 388-393. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – ZAHRADNÍK, D. – BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – BALÁŠ, M. – KOŇASOVÁ, T. – KACÁLEK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – JANČOVÁ, A. – NOVÁKOVÁ, O. – MILLEROVÁ, K. Effects of fertilisation on biomass of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 1, s. 8-21. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – BALCAR, V. – KACÁLEK, D. – MILLEROVÁ, K. – JANČOVÁ, A. – NOVÁKOVÁ, O. – ŠPULÁK, O. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – KOŇASOVÁ, T. Effects of fertilisation on growth and nutrition of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 2013, roč. 59, č. 8, s. 306-318. ISSN: 1212-4834.

ŠPULÁK, O. – VÍTÁMVÁS, J. – KACÁLEK, D. – KUNEŠ, I. Fluorescence chlorofylu, chemismus a obsah fotosynteticky aktivních pigmentů u listů buků vápněných do jamky. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. 4, s. 301-309. ISSN: 0322-9688.

LINDA, R. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. Genetic and morphometric variability between populations of Betula xoycoviensis from Poland and Czechia: A revised view of the taxonomic treatment of the Ojcow birch. PLoS One, 2020, roč. 15, č. 12, s. 1-20. ISSN: 1932-6203.

PODRÁZSKÝ, V. – ULBRICHOVÁ, I. – KUNEŠ, I. – FOLK, P. Green alder effects on the forest soils in higher elevations. Journal of Forest Science, 2005, roč. 51, č. 0, s. 38 - 42. ISSN: 1212-4834.

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. – KUNEŠ, I. Growth performance and resistance to ground late frosts of Fagus sylvatica L. plantation treated with a brassinosteroid compound. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 3, s. 117-125. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – KOŇASOVÁ, T. – BALCAR, V. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – KACÁLEK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. Growth response of Alnus viridis to application of crushed limestone and amphibolite and forestry potential of the species in harsh acidic mountain sites. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č 5, s. 200-209. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – BALCAR, V. – ZAHRADNÍK, D. Influence of a planting hole application of dolomitic limestone powder and basalt grit on the growth of of Carpathian birch (Betula carpatica W. et K.) and soil chemistry in the air-polluted Jizerské hory Mts.. Journal of Forest Science, 2007, roč. 53, č. 11, s. 505 - 515. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – BALCAR, V. Influence of amphibolite powder an Silvamix fertiliser on Norway spruce plantation in conditions of air polluted mountains. Journal of Forest Science, 2004, roč. 50, č. 8, s. 366 - 373. ISSN: 1212-4834.

KOŇASOVÁ, T. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MILLEROVÁ, K. – BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – DRURY, M. Influence of limestone and amphibolite application on growth of Norway spruce plantation under harsh mountain conditions. Journal of Forest Science, 2012, roč. 58, č. 11, s. 492-502. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – BALCAR, V. – KOŇASOVÁ, T. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – VÍTÁMVÁS, J. – KACÁLEK, D. – JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – PODRÁZSKÝ, V. Influence of pulverized limestone and amphibolite mixture on the growth performance of Alnus incana (L.) Moench plantation on an acidified mountain site. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 10, s. 469 - 476. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. – LINDA, R. – **FÉR, T. – KARLÍK, P. – BALÁŠ, M. – EŠNEROVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – BÍLÝ, J. – **URFUS, T. Is Betula carpatica genetically distinctive? A morphometric, cytometric and molecular study of birches in the Bohemian Massif with a focus on Carpathian birch. PLoS One, 2019, roč. 14, č. 10, s. 1-1. ISSN: 1932-6203.

BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – KACÁLEK, D. – KUNEŠ, I. Klimatické podmínky na výzkumné ploše Jizerka – I. srážky a půdní vlhkost. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 1, s. 74-81. ISSN: 0322-9688.

BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – KACÁLEK, D. – KUNEŠ, I. Klimatické podmínky na výzkumné ploše Jizerka. II - teplota, vítr a sluneční svit. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 2, s. 160-172. ISSN: 0322-9688.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – BALCAR, V. Long-term influence of applied amphibolite powder on the chemistry of soil supporting Norway spruce plantation. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 2, s. 75-83. ISSN: 1212-4834.

EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. – KUNEŠ, I. MORFOLOGICKÁ VARIABILITA RODU BŘÍZA (BETULA L.) V KRKONOŠÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA TETRAPLOIDNÍ ZÁSTUPCE. Zprávy lesnického výzkumu, 2012, roč. 57, č. 2, s. 112-125. ISSN: 0322-9688.

LINDA, R. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. Morphological variability between diploid and tetraploid taxa of the genus Betula L. in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 12, s. 531-537. ISSN: 1212-4834.

GALLO, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – NOVÁKOVÁ, O. – DRURY, M. Occurrence of frost episodes and their dynamics in height gradient above the ground in the Jizerské hory Mts.. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 1, s. 35-41. ISSN: 1212-4834.

KUNEŠ, I. Prosperita pionýrských listnatých dřevin a smrku v horských podmínkách. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 3, s. 149 - 157. ISSN: 0322-9688.

KUNEŠ, I. Prosperity of spruce plantation after application of dolomitic limestone powder. Journal of Forest Science, 2003, roč. 49, č. 5, s. 220 - 228. ISSN: 1212-4834.

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – ZAHRADNÍK, D. Reakce břízy karpatské na vápnění a přihnojení dusíkem. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 2, s. 106 - 114. ISSN: 0322-9688.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – BURDA, P. – MILLEROVÁ, K. Reintroducing broadleaves to mountnain coniferous stands under harsh enviromnental conditions . Bulletin of the Szent István University, 2011, roč. Special issue, č. Special issue, s. 123-134. ISSN: 1586-4502.

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – GALLO, J. – RAŠÁKOVÁ, N. Review on Betula oycoviensis and foliar morphometry of the species in Volyně, Czech Republic. Dendrobiology, 2016, roč. , č. 76, s. 117-125. ISSN: 1641-1307.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – ZAHRADNÍK, D. – NOVÁKOVÁ, O. – GALLO, J. – NÁROVCOVÁ, J. – DRURY, M. Role of planting stock size and fertilizing in initial growth performance of rowan (Sorbus aucuparia L.) reforestation in a mountain frost hollow. Forest Systems, 2014, roč. 23, č. 2, s. 273-287. ISSN: 2171-5068.

BORŮVKA, L. – PODRÁZSKÝ, V. – PAVLŮ, L. – KUNEŠ, I. – DRÁBEK, O. Some approaches to the research of forest soils affected by acidification in the Czech Republic.. Soil Science and Plant Nutrition, 2005, roč. 51, č. 5, s. 745 - 749. ISSN: 0038-0768.

KACÁLEK, D. – ŠPULÁK, O. – DUŠEK, D. – KUNEŠ, I. – BALCAR, V. Species-specific properties of forest floor under mountain conditions. Austrian Journal of Forest Science, 2013, roč. 130, č. 1, s. 45-59. ISSN: 0379-5292.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – ŠPULÁK, O. – KACÁLEK, D. – BALCAR, V. – ŠESTÁK, J. – MILLEROVÁ, K. Stav výživy smrku ztepilého jako podklad pro zvážení potřeby přihnojení listnáčů a jedle vnášených do jehličnatých porostů. Zprávy lesnického výzkumu, 2011, roč. 56, č. Special, s. 36-43. ISSN: 0322-9688.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – **LANSKY, P. Structural and Tree Species Diversification as a Challenging Task in Forests of the Air-polluted Jizera Mountains, Czech Republic . Mountain Research and Development, 2020, roč. 40, č. 2, s. 8-16. ISSN: 0276-4741.

ŠPULÁK, O. – MARTINCOVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – KUNEŠ, I. The effect of fertilization on chlorophyll activity, content of photosynthetically active pigments and nutrients in Carpathian birch leaves. Austrian Journal of Forest Science, 2014, roč. 131, č. 1, s. 23-44. ISSN: 0379-5292.

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. – KUNEŠ, I. The effects of planting stock size and weeding on survival and growth of small-leaved lime under drought-heat stress in the Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 2020, roč. 137, č. 1, s. 43-66. ISSN: 0379-5292.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The long-term effect of slowly dissolved crushed basic rocks amelioration on metals bioavailability in soil. Water Air and Soil Pollution, 2014, roč. 225, č. 5, s. 1-9. ISSN: 0049-6979.

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C. Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a jeho role ve středoevropském a českém prostoru: review. Zprávy lesnického výzkumu, 2019, roč. 64, č. 4, s. 181-190. ISSN: 0322-9688.

NOVÁKOVÁ, O. – GALLO, J. – BALÁŠ, M. – ŠPULÁK, O. – KUNEŠ, I. Vliv brassinosteroidů na výškový přírůst, fluorescenci chlorofylu a mortalitu sazenic smrku ztepilého a borovice lesní v podmínkách lesní školky. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. 60, č. 2, s. 122-129. ISSN: 0322-9688.

KUNEŠ, I. – BALCAR, V. – ZAHRADNÍK, D. VLIV CÍLENÉ POVRCHOVÉ APLIKACE DOLOMITICKÉHO VÁPENCE NA PEDOCHEMICKÉ PARAMETRY PŮDY NA IMISNÍ HOLINĚ VE VRCHOLOVÝCH PARTIÍCH JIZERSKÝCH HOR. Zprávy lesnického výzkumu, 2007, roč. 52, č. 3, s. 234 - 245. ISSN: 0322-9688.

KUNEŠ, I. – BALCAR, V. – ZADINA, J. – ZAHRADNÍK, D. Vliv jamkové a pomístné povrchové aplikace dolomitického vápence na množství a chemické složení biomasy smrku ztepilého v Jizerských horách. Zprávy lesnického výzkumu, 2007, roč. 52, č. 4, s. 316 - 327. ISSN: 0322-9688.

KUNEŠ, I. – BALCAR, V. – ZADINA, J. Vliv jamkové aplikace moučky dolomitického vápence na půdní prostředí uvnitř sadebních jamek a mimo jamkový prostor v rámci podmínek kyselého horského stanoviště v Jizerských horách. Zprávy lesnického výzkumu, 2006, roč. 52, č. 2, s. 84 - 91. ISSN: 0322-9688.

EŠNEROVÁ, J. – VÍTÁMVÁS, J. – KOŇASOVÁ, T. – KOLÁŘ, F. – BALÁŠ, M. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. – STACHO, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – STEJSKAL, J. – KUNEŠ, I. Využití obrysové analýzy při sledování morfologické variability listů rodu bříza (Betula L.). Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 2, s. 107-114. ISSN: 0322-9688.

BALCAR, V. – KACÁLEK, D. – KUNEŠ, I. Vývoj kultury jilmu horského v hřebenové poloze Jizerských hor. Zprávy lesnického výzkumu, 2009, roč. 54, č. 0, s. 3 - 8. ISSN: 0322-9688.

BALÁŠ, M. – GALLO, J. – KUNEŠ, I. Work sampling and work process optimization in sonic and electrical resistance tree tomography. Journal of Forest Science, 2020, roč. 66, č. 1, s. 9-21. ISSN: 1212-4834.

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – NÁROVCOVÁ, J. ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM PŘENOSNÉHO MOTOROVÉHO JAMKOVAČE PŘI ZAKLÁDÁNÍ LESA. Zprávy lesnického výzkumu, 2016, roč. 61, č. 4, s. 262-270. ISSN: 0322-9688.

Odborná monografie

BALÁŠ, M. – BAŽANT, V. – BORŮVKA, V. – **DIMITROVSKÝ, K. – **FULÍN, M. – KUNEŠ, I. – KUPKA, I. – MELICHAROVÁ, L. – MONDEK, J. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ŠÁLEK, L. – VACEK, O. – VACEK, Z. – ZEIDLER, A. Silvicultural, Production and Environmental Potential of the Main Introduced Tree Species in the Czech Republic. Praha: Lesnická práce s.r.o., 2019, 186s. ISBN 978-80-213-2993-5.

VACEK, S. – SIMON, J. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – SLÁVIK, M. – TURČÁNI, M. – ŠRŮTKA, P. – ČÍŽKOVÁ, D. – NAKLÁDAL, O. – MALÍK, V. – KOBLIHA, J. – REMEŠ, J. – KUNEŠ, I. – HATLAPATKOVÁ, L. – KAŠÍKOVÁ, V. – BÍLEK, L. – A KOL., a. Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s r o., 2009. 792s. ISBN 978-80-87154-27-4.

Článek ve sborníku z akce

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – LINDA, R. – CUKOR, J. – KUNEŠ, I. Iniciální zhodnocení experimentální výsadby s bukovými poloodrostky nové generace na živném a vysýchavém stanovišti v lokalitě Vintířov-Sedlec. In Proceedings of Central European Silviculture 04.09.2018, Doksy. Česká zemědělská univerzita v Praze: Tribun EU, s. r. o., Brno, 2018. s. 39-46.

LINDA, R. – GÁBOR, L. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – GALLO, J. Stanovení kritéria pro odlišení tetraploidních druhů bříz od diploidních a předpověď jejich výskytu v rámci ČR. In Conference of Central European Silviculture 2016: Forest Functions in Changing Environments 30.08.2016, Dobruška. Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady, Výzkumná stanice Opočno, 2016. s. 71-77.

Poloprovoz, ověřená technologie

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. Pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách, Production of the new generation broad-leaved semisaplings and sapling in the forest nurseries, large-sized planting stock; broadleaves; bare-rooted planting stock; forest nuresery operations, 2016, GK - Lesnictví, B - Ověřená technologie, CM-5/2016, CM-5/2016, Poloodrostky a odrostky nové generace se vyznačují bohatými kořenovými systémy, koncentrovanými do prostoru o průměru 20 cm a hloubky 30 cm, což umožňuje výsadbu do vrtaných jamek o průměru 20 cm., Předpokládaným přínosem pro pěstitele sadebního materiálu lesních dřevin je roční pěstování 5 tis. kusů, které budou využity pro obnovu lesa a zalesnění, kdy roční ekonomický přínos pro pěstitele lze vyjádřit částkou 150 tis. Kč, pro vlastníka lesa rovněž částkou 150 tis. Kč., Ing. Pavel Burda, Ph.D., Milevsko; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady; Česká zemědělská univerzita v Praze, Dendria s.r.o., Frýdlant, 5986717, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

LINDA, R. – ZÁDRAPOVÁ, D. – KŘÍŽOVÁ, K. – KUNEŠ, I. Smlouva o uplatnění výsledku Ověřené technologie "Evaluace výsledků měření parametrů chlorofylu v listech vybraných dřevin pomocí přenosných zařízení", Certified technology contract "Evaluation of measured parameters of tree leaves chlorophyll done by suitable portable devices", chlorophyll content; chlorophyll fluorescence; forest nurseries, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TJ01000051, Smlouva o uplatnění výsledku – Ověřené technologie zpracované v rámci řešení projektu TJ01000051, Technologie byla ověřena ve spolupráci s dalším řešitelem projektu (smlouva byla podepsána oběma subjekty v prosinci 2019)., Potenciální úspora v řádu statisíců korun ročně (v případě středně velké lesní školky), zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VÍTÁMVÁS, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – **HLÍDKOVÁ, A. – **MARTINŮ, V. Vegetativní množení rostlin s fenotypovým projevem břízy ojcovské (Betula oycoviensis Besser), Vegetative propagation of plants with the Ojcow birch phenotype (Betula oycoviensis Besser), adult trees; graffting; in vitro; methodology; proven technology, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Bříza ojcovska, a, a, a, a, a, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Výsledky s právní ochranou

NÁROVCOVÁ, J. – KUNEŠ, I. Půdní vrták, zamezující ohlazování stěn sadebních jamek. Úřad průmyslového vlastnictví. CZ 26570 U1. 06.03.2014.

MARTINŮ, V. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. – BURDA, P. Speciální dlouhodobě působící hnojivo s humitanem draselným pro využití v lesním hospodářství. -- Neuvedený název vydavatele --. 30138. 21.12.2016.

Technicky realizované výsledky

**LOPOT, F. – KUNEŠ, I. – **HAVRÁNEK, Z. – **ŠTANCL, J. – **ŠTOČEK, O. – BALÁŠ, M. – **ŠTÁDLER, M. – PODRÁZSKÝ, V. PostCont - zařízení pro obalování sadebního materiálu lesních dřevin do prorůstavých obalů, PostCont - device for containerization of planting stock of forest trees into decomposable containers, containerized planting stock; containerization machine; forest nursery management, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, PostCont, SS01020189-V1 (označení výsledku v projektu TAČR SS01020189), Technická dokumentace je obsažena v průběžné zprávě projektu TAČR SS01020189 za rok 2021, v její přílohové části, konkrétně v sekci dokumenty prokazující dosažení výsledku. Dokument dokládá dosažení výsledku Gfunk - funkční vzorek. Využití výsledku bude ošetřeno smlouvou o využití výsledku, která se uzavírá na konci řešení projektu., úspora za nákup prorůstavých obalů; úspora vody; recyklace starého papíru, České vysoké učení technické v Praze a Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, B - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je větší, než 5 mil. Kč a menší nebo rovna 10 mil. Kč

Certifikované metodiky

PODRÁZSKÝ, V. – VOPĚNKA, P. – KUNEŠ, I. – REMEŠ, J. Management významných introdukovaných dřevin na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy, Management of important introduced tree species on the UTF Kostelec nad Černými lesy, introduced species, Douglas-fir, Giant fir, Eastern White pine, American red oak, occurence, dominance, age structure, silvicultural treatments, 2013, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Introdukované dřeviny-mapy 2013, Číslo certifikátu 82926/2013-MZE-16222/MAPA606, Optimalizace zakládání, výchovy a obnovy porostů významných introdukovaných dřevin na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy a v podobných typologických podmínkách na území ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

LINDA, R. – ZÁDRAPOVÁ, D. – KŘÍŽOVÁ, K. – KUNEŠ, I. Měření obsahu a fluorescence chlorofylu v listech vybraných dřevin pomocí přenosných přístrojů, The measurement of chlorophyll content and fluorescence in leaves of selected tree species using portable instruments, chlorophyll content; chlorophyll fluorescence; forest nurseries, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TJ01000051-V2, Osoba pro jednání – Ing. Rostislav Linda (lindar@fld.czu.cz), uzavřena smlouva o využití metodiky se společností Suchopýr, o.p.s (IOČ: 25419358) ze dne 5.11.2018, Potenciální úspora nákladů, eliminace neefektivních nákladů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, 03.12.2018,

BALCAR, V. – ŠPULÁK, O. – KACÁLEK, D. – KUNEŠ, I. Obnova lesa ve vyšších horských polohách postihovaných extrémními mrazovými stresy, Mountain forest renewal on sites affected by extreme frost stress, forest regeneration; mountains; frost stress; mountain pine; bog pine; forest regeneration; mountains; frost stress; mountain pine; bog pine; Norway spruce, Carpathian birch, mountain ash, 2011, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Mrazové polohy_CM, 189433/2011-MZE-16222/M22, Metodika má potenciál umožnit lesnímu hospodářství předcházet ztrátám na nově zakládaných porostech v mrazových lokalitách, které odhadem činní ca 5 mil. Kč ročně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 19.10.2011

BALÁŠ, M. – **NÁROVCOVÁ, J. – **NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – **BURDA, P. – **MACHOVIČ, I. – **MARTINŮ, V. Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace, Methods for afforestation of degraded and restored sites using new generation broadleaf semi-samplings and saplings, new generation semi-saplings and saplings; forest regeneration; site reclamation; lignohumate, 2017, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, poloodrostky a odrostky, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky uzavřena dne 25.8.2017 mezi smluvními stranami: VÚLHM, Strnady; ČZU v Praze; Lesní školky Pavel Burda, Milevsko; Dendria, Frýdlant; Ecolab, Znojmo (poskytovatelé) a Správa lesů a majetku Kristiny Colloredo-Mansfeldové, Opočno (uživatel)., Předpokládané roční ekonomické přínosy pro potenciální rozsah uplatnění technologie v rámci ČR by mohly dosahovat 12 mil. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, 03.10.2017,

BALÁŠ, M. – **NÁROVCOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – **NÁROVEC, V. – **BURDA, P. – **MACHOVIČ, I. – **ŠIMERDA, L. Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví, Use of the new generation broadleaf semi-saplings and saplings in forestry, new generation semi-saplings and saplings; artificial forest regeneration; portable earth auger, 2017, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, motorový jamkovač, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky uzavřena dne xxxx mezi smluvními stranami: VÚLHM, Strnady; ČZU v Praze; Lesní školky Pavel Burda, Milevsko; Dendria, Frýdlant (poskytovatelé) a Správa lesů a majetku Kristiny Colloredo-Mansfeldové, Opočno (uživatel)., Při užití kalkulovaného množství 1,5 mil. ks sadebního materiálu typu PONG ročně na výměře kolem 1 200 ha (400 ha porostů dubu letního a zimního, 660 ha porostů buku lesního, 140 ha redukovaného druhového zastoupení ostatních listnatých dřevin) představuje potenciální úspora nákladů na zajištěnou kulturu souhrnnou částku až 4 mil. Kč ročně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, 23.10.2017,

ŠPULÁK, O. – KACÁLEK, D. – BALCAR, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. Soubor map: Struktura výzkumného a demonstračního objektu Jizerka na Středním Jizerském hřebenu, Collection of maps: Structure of research and demonstration plot Jizerka on Střední Jizerský hřeben ridge, forest renewal; prosperity of forest tree species, the Jizera Mountains; soil-improving measures, 2013, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, CHKO Jizerské hory, software ArcGis 9, formát pdf; č. osvědčení o certifikaci 83830/2013-MZE-16222/MAPA614, Soubor map bude využíván pro orientaci odborných exkurzí a při plánování a provádění výzkumných šetření v rámci demonstračního objektu Jizerka. Bude využíván vědeckou, odbornou a akademickou veřejností., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, Praha 1, 20.12.2013,

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I. Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách, Technology of production of bare-rooted broad-leaved saplings in forest nurseries and the use of this special planting stock in forest regeneration, planting stock, sapling, new-generation saplings, forest nursery, artificial forest regeneration, 2014, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, poloodrostky a odrostky, Číslo certifikátu: 88028/2014-MZE-16222/M105, snížení ztrát při obnově (potenciální roční úspora 6,6 mil. Kč), snížení nákladů na péči o kultury, zejm. na ožínání (potenciální úspora 4 mil. Kč), C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, 19.12.2014,

VÍTÁMVÁS, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. Vegetativní množení rostlin s fenotypovým projevem břízy ojcovské (Betula oycoviensis Besser), Vegetative propagation of plants with phenotypic traits of the birch (Betula oycoviensis Besser), Betula oycoviensis; conservation; grafting, in vitro micropropagation; organogenesis, rooting , 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Bříza ojcovská, Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, Význam předpokládané metodiky stojí především v oblasti životního prostřední, v zachování druhové diverzity, a tedy mimo přímo peněžně vyjádřitelné ekonomické aspekty. V rámci posuzování ekonomických aspektů u metodiky zabývající se zachováním taxonu břízy ojcovské je spíše kladen důraz na celospolečenské přínosy v oblasti zachování genetických zdrojů a biodiverzity. Avšak metodika množení břízy ojcovské může znamenat i možnost rozšíření sortimentu nabízených dřevin a získání vyšších tržeb u uživatele výsledků výrobou sazenic břízy ojcovské pro komerční využití v rámci okrasného zahradnictví a pro rozšíření dendrologických sbírek. Technicky vzato lze technologií množení, zvláště in vitro technologií, produkovat několik set (až tisíc) sazenic zájmového taxonu ročně. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, 21.12.2020,

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MILLEROVÁ, K. – BALCAR, V. Vnášení listnaté příměsi a jedle do jehličnatých porostů Jizerských hor, Introducing of broad-leaved and fir admixture into coniferous stands in the Jizera Mts., forest diversification, enrichment centre, large-sized broad-leaved planting stock, 2011, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, vnášení listnáčů a jedle, 231921/2011-MZE-16222/M28, Po úspěšné rekonstrukci porostů geograficky nepůvodních druhů dřevin může kapitalizovaná CKNFL stoupnout velmi výrazně: trojnásobně až pětinásobně, tj. přibližně o 240 až 480 tis. Kč na 1 ha. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2011

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – LINDA, R. – GALLO, J. – **PETRÁSEK, J. Výskyt jedinců s fenotypovým projevem břízy ojcovské na lokalitě Volyně u Výsluní, Occurrence of individuals showing the phenotypic traits of Oyców birch in the locality Volyně u Výsluní, Oyców birch; Ore Mts.; GPS; population, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Betula oycoviensis, Smlouva o uplatnění souboru specializovaných map s odborným obsahem byla uzavřena s uživatelem Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n. L., IČO 70892156, zástupce pro jednání Mgr. Jan Rothanzl, tel. +420 475 657 121, e-mail rothanzl.j@kr-ustecky.cz, Mapa je poskytována uživateli mapy bezplatně. Jiné ekonomické parametry se neuvažují, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZe ČR, 28.03.2019,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. Zřízení výzkumného a demonstračního objektu pro přestavby akátových porostů. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2020, 11s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

10 000 listnáčů pro Jizerské hory Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Ing. Burda Pavel; Zadina Jiří; Zadina Jiří, 2006

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. Podtyp: Skripta; Biologické základy pěstování lesů. 2014, Název: Biologické základy pěstování lesů Popis: Studijní materiál pro posluchače předmětu Biologické základy lesního hospodářství Autoři: Ing. Martin Baláš, Ph.D., Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. Vydavatel: Katedra pěstování lesů, FLD ČZU v Praze Počet stran: 120 ISBN 978-80-213-2499-2.

BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – GALLO, J. – NOVÁKOVÁ, O. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bříza ojcovská (Betula oycoviensis) – dendrologická zajímavost střední Evropy. 2014, Autoři: Martin Baláš, Naďa Rašáková, Josef Gallo, Olga Nováková, Ivan Kuneš Název: Bříza ojcovská (Betula oycoviensis) – dendrologická zajímavost střední Evropy Sborník: Proceedings of Central European Silviculture Konference: Pestovanie lesa v strednej Evrópe [Silviculture in Central Europe], Štrbské Pleso, 8.–10. 9. 2014 Vydavatel: Národné lesnícke centrum Zvolen Počet stran: 219 s. ISBN 978-80-8093-187-2 paginace příspěvku: 163–172.

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – GALLO, J. – KARLÍK, P. – LINDA, R. – VÍTÁMVÁS, J. – **HLÍDKOVÁ, A.Bříza ojcovská - dendrologická zajímavost střední Evropy. 2022, Baláš M., Kuneš I., Gallo J., Karlík P., Linda R., Vítámvás J., Hlídková A. (2022): Bříza ojcovská - dendrologická zajímavost střední Evropy. Lesnická práce, 101: 12: 33-35(793-795), ISSN 0322-9254..

BYLINNÉ PATRO V RÁMCI VÝSADEB SMRKU ZTEPILÉHO Vykypělová Eva; RNDr. Möllerová Jana, CSc.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2005

GALLO, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M.Contribution of reforestation using saplings to conservation of forest ecosystems. 2018, Gallo, J., Kuneš, I., Baláš, M. (2018): Contribution of reforestation using saplings to conservation of forest ecosystems. Wildlanka, 6(3): 100–107. ISSN 1800-1777(print) | 2424-6263(online).

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – LINDA, R.Conversion of Robinia pseudoacacia stands to woodlands of native trees in urban forests of Prague. 2018, Kuneš I., Baláš M., Gallo J., Linda R. (2018): Conversion of Robinia pseudoacacia stands to woodlands of native trees in urban forests of Prague. Wildlanka, 6(3): 118–125. ISSN 1800-1777 (print) | 2424-6263(online) Published: 2018-09-30.

LUKÁŠOVÁ, M. – VÍTÁMVÁS, J. – EŠNEROVÁ, J. – KARLÍK, P. – ZAHRADNÍK, D. – KOŇASOVÁ, T. – STEJSKAL, J. – BALÁŠ, M. – RAŠÁKOVÁ, N. – STACHO, J. – KUTHAN, J. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); CROSS-AMPLIFICATION OF MICROSATELLITE MARKERS WITHIN THE BETULA SPECIES. 2011. UCOLIS 2011 – University Conference in Life Sciences. ISBN 978-80-213-2226-4..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – PODRÁZSKÝ, V.Demonstrační objekt Lipiny: ukázka přeměny akátových porostů v pražských lesích. 2020, Kuneš I., Baláš M., Gallo J., Podrázský V. (2020): Demonstrační objekt Lipiny: ukázka přeměny akátových porostů v pražských lesích. Lesnická práce 99(10): 26–28..

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – LINDA, R.Experimentální výsadba s třešňovými poloodrostky nové generace na živném a vysýchavém stanovišti v lokalitě Vintířov-Sedlec: Iniciální zhodnocení ujímavosti, růstu a vitality. 2019, In: Proceedings of Central European Silviculture, [Volume 9]: Pěstování lesů ve střední Evropě [Silviculture in Central Europe]. Sborník vědeckých prací u příležitosti 20. mezinárodního setkání pěstitelů lesa střední Evropy a 100 let založení Mendelovy univerzity v Brně, Brno, 3.–5. 9. 2018, Houšková, K., Jan, D. (eds.), Mendelova univerzita v Brně, 316 s., ISBN 978-80-7509-669-2, s. 119–130..

GALLO, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M.Importance of artificial regeneration and silviculture for the conservation and restoration of wildlife. 2018, Gallo J., Kuneš I., Baláš M. (2018): Importance of artificial regeneration and Silviculture for the conservation and restoration of Wildlife. In: Wildlanka International Symposium 2018: Conservation – Reef to Ridge. Sborník abstraktů [Proceedings of the Annual Session], 7.–9. 8. 2018, Rajapakse, N. M. R. (ed.), Department of Wildlife Conservation, Colombo, Sri Lanka, nestránkováno, art. No. 33, ISSN 2465-6519..

Influence of chemical amelioration on stem diameter growth of Norway spruce in the Jizerské hory Mts. within a vegetation period of 2006 Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Zadina Jiří, 2006

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I.Jak založit odolný a pestrý les - I. část. 2019, Farmář, vol. 25, No. 12, p. 37–39, ISSN 1210-9789..

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I.Jak založit odolný a pestrý les - II. část. 2020, BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. (2020): Jak založit odolný a pestrý les – II. část. Farmář, 26: 1: 67–69, ISSN 1210-9789..

Kvantifikace obsahu živin v mladých porostech břízy karpatské a distribuce biomasy v jednotlivých stromových částech Ing. Baláš Martin; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2008

Liming of forest sites in different environmental conditions of the Czech Republic prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2005

Liming of forest sites in different environmental conditions of the Czech Republic. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2006

LINDA, R. – EŠNEROVÁ, J. – RAŠÁKOVÁ, N. – BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Morfologická a genetická variabilita vybraných diploidních a tetraploidních zástupců rodu bříza (Betula spp.). 2015, Proceedings of Central European Silviculture. Sborník vědeckých prací, Křtiny, 2.–4. 9. 2015, Houšková, K., Černý, J. (eds.), Mendelova univerzita v Brně, 222 s., ISBN 978-80-7509-308-0, s. 171–181..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – BURDA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odrostky jeřábu ptačího na extrémním horském stanovišti po sedmi letech od výsadby. 2015, Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa. Zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 5.–6. 10. 2015, Štefančík, I., Bednárová, D. (eds.), Národné lesnícke centrum Zvolen, 122 s., ISBN 978-80-8093-203-9, s. 56–64..

Podzemní biomasa Calamagrostis villosa na pokusných plochách RNDr. Möllerová Jana, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2004

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – **BURDA, P. – GALLO, J. – **NÁROVCOVÁ, J.Poloodrostky a odrostky nové generace na specifických lesních stanovištích: shrnutí vybraných poznatků. 2022, Kuneš I., Baláš M., Burda P., Gallo J., Nárovcová J. 2022. Poloodrostky a odrostky nové generace na specifických lesních stanovištích: shrnutí vybraných poznatků. In: Sušková M. (ed.) Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2022. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Liptovsky Ján, 29.–30.6.2022, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky, 031 01 Liptovský Mikuláš – Iľanovo. 1. vydání, nestránkováno..

Porovnání účinků Silvamixu s účinky mletého amfibolitu Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Balcar Vratislav; Ing. Baláš Martin, 2008

Posouzení vlivu cílené chemické meliorace na fytocenózu horského imisního stanoviště Vykypělová Eva; Ing. Kuneš Ivan, Ph.D., 2005

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C.Potenciál rizika pěstování trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia L.). 2020, KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – GALLO, J. – ŠULITKA, M. – SURAWEERA, CH. (2020): Potenciál a rizika pěstování trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia L.). In: Potenciál méně zastoupených introdukovaných dřevin v lesním hospodářství České republiky. Sborník příspěvků. Kostelec nad Černými lesy – Truba, 25. srpna 2020, Česká lesnická společnost, [Praha], 34 s., ISBN 978-80-02-02912-0, s. 29–34.

Potenciál využití olše šedé při stabilizaci horských stanovišť po imisní kalamitě Ing. Kuneš Ivan, Ph.D.; Ing. Baláš Martin; Balcar Vratislav, 2008

BALÁŠ, M. – **TROJAN, V. – GALLO, J. – KUNEŠ, I. – PODRÁZSKÝ, V.Použití mykorhizních přípravků pro překonání povýsadbového šoku u dřevin na bývalé zemědělské půdě v lokalitě Praha – Horní Počernice: předběžné výsledky po prvním vegetačním období. 2022, Baláš M., Trojan V., Gallo J., Kuneš I., Podrázský V. 2022. Použití mykorhizních přípravků pro překonání povýsadbového šoku u dřevin na bývalé zemědělské půdě v lokalitě Praha – Horní Počernice: předběžné výsledky po prvním vegetačním období. In: Sušková M. (ed.) Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2022. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Liptovsky Ján, 29.–30.6.2022, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky, 031 01 Liptovský Mikuláš – Iľanovo. 1. vydání, nestránkováno..

BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I.Přehled vlastností prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. 2019, In: Pěstování sadebního materiálu pro zalesnění kalamitních holin. Sborník vědeckých prací u příležitosti modernizace a otevření lesní školky pro pěstování sazenic na vzduchovém polštáři v Nové Roli u Karlových Varů, Nová Role, 12. 6. 2019, Houšková, K., Jan, D. (eds.), Mendelova univerzita v Brně a LESCUS Cetkovice, 39 s., vydáno v elektronické podobě na CD, ISBN 978-80-7509-695-1, s. 5–9..

KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – **BENEŠ, P. – PINIDIYA ARACHCHILAGE, C.Problematika akátu: Aktivity Katedry pěstování lesů Fakulty lesnické a dřevařské při ČZU v Praze. 2022, Kuneš I., Baláš M., Beneš P., Suraweera Ch. 2022. Problematika akátu: Aktivity Katedry pěstování lesů Fakulty lesnické a dřevařské při ČZU v Praze. In: Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin. Sborník příspěvků. Kostelec nad Černými lesy, 28. 6. 2022, Česká lesnická společnost, Praha, 52 s., ISBN 978-80-02-02981-6, s. 25–29. .