×
doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
Studijní materiály
banner

Granty

Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny a změn v jejím managementu na modelových lokalitách ČR

CIGA, 2009-2009

Vliv liniových staveb na migraci a mortalitu spárkaté zvěře na zkusných úsecích Českého lesa

GA FLD, 2009-2009

APLIKACE PACHOVÉ OPLOCENKY V MODELOVÝCH OBLASTECH ČR (ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA, ČESKÝ LES A LIBERECKÝ KRAJ)

GA FLD, 2010-2010

Plán péče pro rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v České republice

Finanční mechanismus EHP/Norska, 2015-2016

BLACKSPOTS Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury

Technologická agentura ČR, 2016-2017

Transfer technologií z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU do komerční sféry

Magistrát hl. m. Prahy, 2018-2020

Výzkum opatření pro snížení počtu a závažnosti střetů motorových vozidel s velkými savci na silnicích nižších tříd

Technologická agentura ČR, 2021-2023