×
doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
Studijní materiály
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

DLMX001Y Myslivecký management
DLMX005Y Game Management
DLXX010Y Literární rešerše
DLXX014Y Literary search
DLXX01Y Cizí předmět 1
DLXX02Y Cizí předmět 2
DLXX03Y Cizí předmět 3
DLXX10Y Literární rešerše
DLXX11Y Zahraniční stáž
DLXX12Y Příspěvek na konferenci – evidovaný 1
DLXX13Y Příspěvek na konferenci – evidovaný 2
DLXX14Y Příspěvek na konferenci – evidovaný 3
DLXX15Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 1. autor 1
DLXX16Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 1. autor 2
DLXX17Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 2. autor 1
DLXX18Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 2. autor 2
DLXX19Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 3. autor 1
DLXX20Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 3. autor 2
DLXX21Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 4. a další autor 1
DLXX22Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 4. a další autor 2
DLXX23Y Příspěvek na konferenci - neevidovaný nebo vědecký seminář 1
DLXX24Y Příspěvek na konferenci - neevidovaný nebo vědecký seminář 2
DLXX25Y Příspěvek na konferenci - neevidovaný nebo vědecký seminář 3
DLXX35Y Příspěvek na konferenci – evidovaný 4
DLXX36Y Článek v časopise s IF - 1. autor 1
DLXX37Y Article in a Journal With IF - 1st Author 1
DLXX38Y Článek v časopise s IF - 1. autor 2
DLXX39Y Article in a Journal With IF - 1st Author 2
DLXX40Y Článek v časopise s IF - 1. autor 3
DLXX41Y Article in a Journal With IF - 1st Author 3
DLXX42Y Článek v časopise SJR - 1. autor 1
DLXX43Y Article in a Journal SJR - 1st Author 1
DLXX44Y Článek v časopise SJR - 1. autor 2
DLXX45Y Article in a Journal SJR - 1st Author 2
DLXX46Y Článek v časopise SJR - 1. autor 3
DLXX47Y Article in a Journal SJR - 1st Author 3
DLXX48Y Article in a Journal With IF or SJR - 2nd Author 1
DLXX49Y Article in a Journal With IF or SJR - 2nd Author 2
DLXX50Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 2. autor 3
DLXX51Y Article in a Journal With IF or SJR - 2nd Author 3
DLXX52Y Article in a Journal With IF or SJR - 3rd Author 1
DLXX53Y Article in a Journal With IF or SJR - 3rd Author 2
DLXX54Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 3. autor 3
DLXX55Y Article in a Journal With IF or SJR - 3rd Author 3
DLXX56Y Article in a Journal With IF or SJR - 4th and next Author 1
DLXX57Y Article in a Journal With IF or SJR - 4th and next Author 2
DLXX58Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 4. a další autor 3
DLXX59Y Article in a Journal With IF or SJR - 4th and next Author 3
DLXX60Y Příspěvek na konferenci - neevidovaný nebo vědecký seminář 4
DLXX61Y Foreign Internship
DLXX62Y Conference Contribution - Indexed 1
DLXX63Y Conference Contribution - Indexed 2
DLXX64Y Conference Contribution - Indexed 3
DLXX65Y Conference Contribution - Indexed 4
DLXX66Y Conference Contribution (not Indexed) or Scientific Seminar 1
DLXX67Y Conference Contribution (not Indexed) or Scientific Seminar 2
DLXX68Y Conference Contribution (not Indexed) or Scientific Seminar 3
DLXX69Y Conference Contribution (not Indexed) or Scientific Seminar 4
DLXX70Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 1. autor 3
LML02E Myslivecké plánování a kontrolní systémy v myslivosti
LML72E Myslivecké plánování a kontrolní systémy v myslivosti
LMZ71E Systém řízení a kontrolní metody v myslivosti
METDISP Metodika disertační práce
METDISP001 Metodika disertační práce
METDISP002 Dissertation methodology
METVYZ002 Methodology of research
ROT Rozprava na odborné téma