×
doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
Studijní materiály
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KEKEN, Z. – KUŠTA, T. – JEŽEK, M. – MARTIŠ, M. A comparison of changes in landscape structures in model sections of the D1 motorway . Journal of Landscape Studies - online version, 2011, roč. 4, č. 1, s. 25-34. ISSN: 1802-4416.

ZÍKA, T. – ŠÁLEK, M. – HOLÁ, M. – HANZAL, V. – HART, V. – KUŠTA, T. – JEŽEK, M. AGE STRUCTURE AND REPRODUCTION RATES OF THE RING-NECKED PHEASANT (PHASIANUS COLCHICUS L.) POPULATION IN AGRICULTURAL LANDSCAPE (CZECH REPUBLIC). POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2014, roč. 62, č. 4, s. 751-759. ISSN: 1505-2249.

JEŽEK, M. – HOLÁ, M. – KUŠTA, T. – ČERVENÝ, J. Creeping into a wild boar stomach to find traces of supplementary feeding . Wildlife Research, 2016, roč. 43, č. 7, s. 590-598. ISSN: 1035-3712.

ZÍKA, T. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HANZAL, V. – JANISZEWSKI, P. – KOŠNÁŘ, A. – MATOUŠEK, P. Czynniki wpływające na wykorzystanie budek lęgowych przez ptaki wodne. Sylwan, 2013, roč. 157, č. 5, s. 358-365. ISSN: 0039-7660.

ČERVENÝ, J. – JEŽEK, M. – HOLÁ, M. – ZIKMUND, M. – KUŠTA, T. – HANZAL, V. – KROPIL, R. Daily activity rhythm and habitat use of the semi-free European bison herd during the growing season. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2014, roč. 60, č. 4, s. 199-204. ISSN: 0323-1046.

KUŠTA, T. – HOLÁ, M. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. – ZÍKA, T. – HART, V. Deer on the railway line: spatiotemporal trends in mortality patterns of roe deer. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2014, roč. 38, č. 4, s. 479-485. ISSN: 1300-0179. Stáhnout soubor

HART, V. – MALKEMPER, E. – KUŠTA, T. – BEGALL, S. – NOVÁKOVÁ, P. – HANZAL, V. – PLESKAČ, L. – JEŽEK, M. – POLICHT, R. – HUSINEC, V. – ČERVENÝ, J. – BURDA, H. Directional compass preference for landing in water birds. Frontiers in Zoology, 2013, roč. 10, č. 38, s. 1-10. ISSN: 1742-9994.

HART, V. – NOVÁKOVÁ, P. – MALKEMPER, E. – BEGALL, S. – HANZAL, V. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – NĚMCOVÁ, V. – ADÁMKOVÁ, J. – BENEDIKTOVÁ, K. – ČERVENÝ, J. – BURDA, H. Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field. Frontiers in Zoology, 2013, roč. 10, č. 80, s. 1-12. ISSN: 1742-9994.

HOLÁ, M. – ZÍKA, T. – ŠÁLEK, M. – HANZAL, V. – KUŠTA, T. – JEŽEK, M. – HART, V. Effect of habitat and game management practices on ring-necked pheasant harvest in the Czech Republic. European Journal of Wildlife Research, 2015, roč. 61, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1612-4642.

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. – KŮTA, Z. Effectiveness and costs of odor repellents in wildlife–vehicle collisions: A case study in Central Bohemia, Czech Republic. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2015, roč. 2015, č. 38, s. 1-5. ISSN: 1361-9209.

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. Evaluation of changes in the landscape management and its influence on animal migration in the vicinity of the D1 motorway in Central Bohemia. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č. 7, s. 312-320. ISSN: 1212-4834. Stáhnout soubor

HOLÁ, M. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – ČERVENÝ, J. Evaluation of winter food quality and its variability for red deer in forest environment: overwintering enclosures vs. free-ranging areas. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2016, roč. 62, č. 3, s. 139-145. ISSN: 0323-1046.

KEKEN, Z. – KUŠTA, T. – LANGER, P. – SKALOŠ, J. Landscape structural changes between 1950 and 2012 and their role in wildlife–vehicle collisions in the Czech Republic. Land Use Policy, 2016, roč. 2016, č. 59, s. 543-556. ISSN: 0264-8377.

HART, V. – KUŠTA, T. – NĚMEC, P. – BLÁHOVÁ, V. – JEŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, P. – BEGALL, S. – ČERVENÝ, J. – HANZAL, V. – MALKEMPER, E. – ŠTÍPEK, K. – VOLE, C. – BURDA, H. Magnetic Alignment in Carps: Evidence from the Czech Christmas Fish Market. PLoS One, 2012, roč. 7, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1932-6203.

ČERVENÝ, J. – BURDA, H. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HUSINEC, V. – NOVÁKOVÁ, P. – HART, V. – HARTOVÁ, V. – **BEGALL, S. – MALKEMPER, E. Magnetic alignment in warthogs Phacochoerus africanus and wild boars Sus scrofa. MAMMAL REVIEW, 2017, roč. 47, č. 1, s. 1-5. ISSN: 0305-1838.

SUK, M. – KUŠTA, T. – JEŽEK, M. – KEKEN, Z. Methodological aspects of monitoring of large mammals along traffic corridors: A case study (Lagomorpha, Carnivora, Artiodactyla). Lynx, 2012, roč. 2011, č. 42, s. 177-188. ISSN: 0024-7774.

KUŠTA, T. – JEŽEK, M. – KEKEN, Z. Mortality of large mammals on railway tracks . Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č. 1, s. 12-18. ISSN: 1211-3174. Stáhnout soubor

**BÍL, M. – KUŠTA, T. – **ANDRASIK, R. – **CICHA, V. – BRODSKÁ, H. – JEŽEK, M. – KEKEN, Z. No clear effect of odour repellents on roe deer behaviour in the vicinity of roads . WILDLIFE BIOLOGY, 2020, roč. 2020, č. 4, s. 1-12. ISSN: 0909-6396.

MÁSÍLKOVÁ, M. – JEŽEK, M. – SILOVSKÝ, V. – FALTUSOVÁ, M. – ROHLA, J. – KUŠTA, T. – BURDA, H. Observation of rescue behaviour in wild boar (Sus scrofa). Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2045-2322.

JEŽEK, M. – ŠTÍPEK, K. – KUŠTA, T. – ČERVENÝ, J. – VÍCHA, J. Reproductive and morphometric characteristics of wild boar (Sus scrofa) in the Czech republic. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č. 6, s. 285-292. ISSN: 1212-4834. Stáhnout soubor

KEKEN, Z. – **SEDONIK, J. – KUŠTA, T. – **ANDRASIK, R. – **BIL, M. Roadside vegetation influences clustering of ungulate vehicle collisions. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2019, roč. 73, č. 2019, s. 381-390. ISSN: 1361-9209.

HANZAL, V. – JEŽEK, M. – JANISZEWSKI, P. – KUŠTA, T. Rozwój cech kraniometrycznych dzików (Sus scrofa). Sylwan, 2012, roč. 156, č. 11, s. 855-862. ISSN: 0039-7660.

REMEŠ, J. – KUŠTA, T. – ZEHNÁLEK, P. Struktura a vývoj dlouhodobě cloněných nárostů v systému přírodě blízkého hospodaření v lesích. Zprávy lesnického výzkumu, 2008, roč. 54, č. 0, s. 41 - 48. ISSN: 0322-9688.

ČERVENÝ, J. – **KROJEROVÁ - PROKEŠOVÁ, J. – KUŠTA, T. – KOUBEK, P. The change in the attitudes of Czech hunters towards Eurasian lynx: Is poaching restricting lynx population growth?. JOURNAL FOR NATURE CONSERVATION, 2019, roč. 47, č. 2019, s. 28-37. ISSN: 1617-1381.

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. – HOLÁ, M. – ŠMÍD, P. The effect of traffic intensity and animal activity on probability of ungulate-vehicle collisions in the Czech Republic. SAFETY SCIENCE, 2017, roč. 97, č. JAN, s. 105-113. ISSN: 0925-7535.

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – BARTÁK, V. – HOLÁ, M. – JEŽEK, M. – HART, V. – HANZAL, V. The mortality patterns of wildlife-vehicle collisions in the Czech Republic. North-Western Journal of Zoology, 2014, roč. 10, č. 2, s. 393-399. ISSN: 1584-9074.

HOLÁ, M. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – RÖSSLOVÁ, M. Trophic Discrimination Factors of Stable Carbon and Nitrogen Isotopes in Hair of Corn Fed Wild Boar. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-12. ISSN: 1932-6203.

KEKEN, Z. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. Vliv silnic a silniční dopravy na životní prostředí a definování plochy přímého impaktu. Acta Pruhoniciana, 2011, roč. 2011, č. 99, s. 183-188. ISSN: 0374-5651.

Kapitoly v odborné knize

KEKEN, Z. – KUŠTA, T. Railway Ecology. Switzerland: , 2017, 320s. ISBN 978-3-319-57495-0. Railway Ecology—Experiences and Examples in the Czech Republic, s. 247-260.

Certifikované metodiky

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. Mapa kolizí dopravních prostředků se zvěří na dálnicích v České republice (rok 2007-2011), Map of the collisions of motor vehicles with animals on the motorway of the Czech Republic (between years 2007 till 2011), accident, Czech Republic, animals, motorway, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, mapa rizika komunikace 1, 229626/2012-MZE-16222/MAPA255, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, Snížení škod na majetku při nehodách se zvěří na dálnicích v ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

KEKEN, Z. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. Mapa kolizí dopravních prostředků se zvěří na rychlostních komunikacích v České republice (rok 2007-2011), Map of the collisions of motor vehicles with animals on the expressways of the Czech Republic (between years 2007 till 2011), accident, Czech Republic, animals, expressway, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, mapa rizika komunikace 2, 229627/2012-MZE-16222/MAPA256, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, Snížení škod na majetku při nehodách se zvěří na rychlostních komunikacích v ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

KEKEN, Z. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. Mapa kolizí dopravních prostředků se zvěří na silnicích I. třídy v České republice (rok 2007-2011), Map of the collisions of motor vehicles with animals on the 1st class road of the Czech Republic (between years 2007 till 2011), accident, Czech Republic, animals, 1st class road , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, mapa rizika komunikace 3, 229628/2012-MZE-16222/MAPA257, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, Snížení škod na majetku při nehodách se zvěří na silnicích I. třídy v ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. Mapa kolizí dopravních prostředků se zvěří na silnicích II. a III. třídy v České republice (rok 2007-2011), Map of the collisions of motor vehicles with animals on the 2nd and 3rd class road of the Czech Republic (between years 2007 till 2011), accident, Czech Republic, animals, 2nd and 3rd class road, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, mapa rizika komunikace 4, 229629/2012-MZE-16222/MAPA258, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, Snížení škod na majetku při nehodách se zvěří na silnicích II. a III. třídy v ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. Mapa nejčastějších srážek se zvěří na pozemních komunikacích v České republice (rok 2007-2011 ) a vyznačení rizikových úseků , Map of the most frequent animal–vehicle collisions on the roads in the Czech Republic (year 2007-2011) and indications of risk areas, accident, Czech Republic, animals, road, risk areas, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, mapa rizika komunikace 5, 229630/2012-MZE-16222/MAPA259, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, Snížení škod na majetku při nehodách se zvěří na pozemních komunikacích v ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HOLÁ, M. METODIKA UŽÍVÁNÍ ODCHYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ, Wild boar trapping methodics, capture, traps, wild oboar, 2015, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 68784/2015-MZE-16222/M115, 68784/2015-MZE-16222/M115, minimalizace škod na zemědělských a lesních pozemcích, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 21.12.2015,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Beskyd, Population density of hoofed wildlife animals in the Beskydy region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ1, certifikační číslo 229620/2012-MZE-16222/MAPA249, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Českého Středohoří, Population density of hoofed wildlife animals in the České Středohoří region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ2, certifikační číslo 229625/2012-MZE-16222/MAPA254, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Jihovýchodní Moravy, Population density of hoofed wildlife animals in the Southeast Moravia region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ3, certifikační číslo 229618/2012-MZE-16222/MAPA247, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Jihozápadní Moravy, Population density of hoofed wildlife animals in the Southwest Moravia region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ4, certifikační číslo 229619/2012-MZE-16222/MAPA248, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Kolínska, Population density of hoofed wildlife animals in the Kolín region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ5, certifikační číslo 229624/2012-MZE-16222/MAPA253, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Pošumaví, Population density of hoofed wildlife animals in the Pošumaví region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ6, certifikační číslo 229623/2012-MZE-16222/MAPA252 , formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Třeboňské pánve, Population density of hoofed wildlife animals in the Třeboň region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ7, certifikační číslo 229622/2012-MZE-16222/MAPA251, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. Populační hustota a výskyt spárkaté zvěře v oblasti Východních Čech, Population density of hoofed wildlife animals in the East Bohemia region, red deer, roe deer, wild boar, population density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ8, certifikační číslo 229621/2012-MZE-16222/MAPA250, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Populační hustota jelení zvěře v oblasti Křivoklátska , Population density of red deer in the Křivoklát region, red deer, population density, hunting bag, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ9, certifikační číslo 229614/2012-MZE-16222/MAPA243, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Populační hustota jelení zvěře v oblasti Krušných hor, Population density of red deer in Krušné hory Mt. , red deer, popualtion density, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ10, certifikační číslo 229612/2012-MZE-16222/MAPA241, formát A4, v digitální a tištěné formě, území Krušných hor, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Populační hustota jelení zvěře v oblasti Severovýchodní Moravy, Population density of red deer in Northwest Moravia region, red deer, population density, hunting bag, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ11, číslo certifikátu 229613/2012-MZE-16222/MAPA242, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HOLÁ, M. Přikrmování jelení zvěře v nevegetační sezóně a myslivecký management s důrazem minimalizací škod na lesních porostech – postup správné praxe, Supplementary feeding in nonvegetation seasson and game management with emphasis of minimalizing forest damages, forest damage; red deer; telemetry, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), CM_01, 6.12.2017; Vojenské lesy a statky, s.p., IČ0000025, Metodika bude mít ekonomický přínos také vzhledem ke zvýšené zdravotní a fyzické kondici zvěře, která se projeví především ve zvýšení produkce zvěřiny. Váha jelení zvěře může být při dodržení metodických pokynů vyšší v řádech několika kilogramů u jednoho kusu. Především bude ale získávána vysoce kvalitní zvěřina jako hodnotná potravina, a to vzhledem ke skutečnosti, že bude sníženo stresování zvěře v honitbách. Výnosy z takto dodržených postupů se mohou pohybovat v řádech tisíců Kč/za rok/na 1000 ha honitby., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 18.12.2018,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. Prostorové chování jelení zvěře navštěvující přezimovací obůrku, Spatial acitivity of red deer visited winter encloser areas, encloser area; home range; spatial activity, 2016, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, MAPA3, Institut ekologie a chovu zvěře, s.r.o., IČ: 25147897, Nelze vyčíslit, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 30.12.2016,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HART, V. Prostorové využití spárkatou zvěří v závislosti na prostředí , Spatial use of hoofed animals in relation with environment , Spatial use, seasson, GPS telemetry , 2013, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ1/2013, Číslo certifikátu 83979/2013-MZE-16222/MAPA615, Zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Šíření a výskyt mývala severního v České republice, The spread and occurance of racoon in the Czech republic, racoon, expansion, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ12, číslo certifikátu 229616/2012-MZE-16222/MAPA245 , formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Šíření a výskyt norka amerického v České republice, The spread and occurance of american mink in the Czech republic, american mink, expansion, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ13, certifikační číslo 229617/2012-MZE-16222/MAPA246, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – ČERVENÝ, J. Šíření a výskyt psíka mývalovitého v České republice, The spread and occurance of racoon dog in the Czech republic, racoon dog, expansion , 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ14, certifikační číslo 229615/2012-MZE-16222/MAPA244, formát A4, v digitální a tištěné formě, doplněné legendou, zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 21.12.2012,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – TROMBIK, J. Soubor map: Odstřel jelena siky (Cervus nippon) v letech 2006 a 2016 na území České republiky, Set of maps: Hunting bag of sika deer (Cervus nippon) in 2006-2016 in the Czech republic, population number; spreading; hybridization, 2017, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), KMLZ/1/17, 9 stran formát A4, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Nové Město, ekonomický přínos není kvantifikován, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – TROMBIK, J. Soubor map: Odstřel prasete divokého (Sus scrofa) a jeho vývoj v letech 2013 - 2016 na území České republiky, Set of maps: Hunting bag of wild boar (Sus scrofa) in 2006-2016 in the Czech republic, population number; spreading; occurence, 2017, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), KMLZ/2/17, 7 stran formát A4, Minsiterstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Nové Město, ekonomický přínos nelze vkantifikovat, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. Věrnost černé zvěře domovským okrskům, Wild boar home range fidelity, home range; sesson; spatial activity, 2016, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 73182/2016-MZE-16222/MAPA669, Institut ekologie a chovu zvěře, s.r.o., IČ: 25147897, Nelze vyčíslit, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 30.12.2016,

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. Věrnost jelení zvěře domovským okrskům, Red deer home range fidelity, home range; seasson; fidelity, 2016, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 73182/2016-MZE-16222/MAPA668, Institut ekologie a chovu zvěře, s.r.o., IČ: 25147897, Nelze vyčíslit, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 30.12.2016,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

JEŽEK, M. – ROHLA, J. – KUŠTA, T. – SILOVSKÝ, V. MONITORING MIGRAČNÍCH TAHŮ ZVĚŘE JELENA EVROPSKÉHO V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI ŠUMAVY – V HONITBÁCH LZ BOUBÍN. Praha: Lesy ČR, s.p., 2020, 153s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HOLÁ, M. – ČERVENÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of supplementary feeding on spatial activity of wild boar during the winter season. 2013, Ježek M., Kušta T., Holá M., Červený J. (2013) Effect of supplementary feeding on spatial activity of wild boar during the winter season.87th Annual Meeting of the German Society of Mammalogy, Mammalian Biology, Volume 78, 8. – 12. září 2013, Praha, [oral presentation]..

Ekologie prasete divokého (Sus scropha) a vyhodnocení škod ve vybraných honitbách SZ Čech Ing. Kušta Tomáš, -1

HNÍZDNÍ BUDKY PRO VODNÍ PERNATOU ZVĚŘ A JEJICH VYUŽITÍ V MYSLIVECKÉ PRAXI Ing. Zíka Tomáš; Ing. Kušta Tomáš, 2009

KUŠTA, T. – HART, V. – BURDA, H. – JEŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, P. – BEGALL, S. – MALKEMPER, P. – ČERVENÝ, J. – HANZAL, V. – PLESKAČ, L. – POLICHT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak dosedá vodní ptactvo na hladinu aneb hledání smyslu v nesmyslu. 2013, KUŠTA T., HART V., BURDA H., JEŽEK M., NOVÁKOVÁ P., BEGALL1 S., MALKEMPER E.P., ČERVENÝ J., HANZAL V., PLESKAČ L., POLICHT R., 2013: Jak dosedá vodní ptactvo na hladinu aneb hledání smyslu v nesmyslu. - BRYJA J. & ZASADIL P. (Eds.): Zoologické dny Praha 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, s. 128..

JEŽEK, M. – DVOŘÁK, S. – MACHÁČEK, Z. – KUŠTA, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak se žije jelenům sika v České republice?. 2013, Ježek M., Dvořák S., Macháček Z., Kušta T (2013) Jak se žije jelenům sika v České republice. - BRYJA J. & ZASADIL P. (Eds.): Zoologické dny Praha 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, s. 128. .

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A. – BAŽANT, V. Podtyp: Skripta; Lesní hospodářství. 2015, .

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A.; idPublikace = 75309; Název: Lesní hospodářství-- Neexistuje podtyp publikace --

Management zvěře Ing. Bartoš Jaroslav; doc. Ing. Červený Jaroslav, CSc.; Ing. Kušta Tomáš, 2008

KUŠTA, T. – NOVÁKOVÁ, P. – JEŽEK, M. – KEKEN, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of Mortality of Large Mammals on Roads and Highways in the Czech Republic. 2011. Monitoring of Mortality of Large Mammals on Roads and Highways in the Czech Republic. 85th Annual Meeting of the Germen Society of Mammalogy Luxembourg, 13th-17th September 2011. Mammalian Biology, special issue to volume 76: 14..

Mortalita spárkaté zvěře na pozemních komunikacích Ing. Kušta Tomáš, 2009

JEŽEK, M. – KUŠTA, T.ODCHYT ČERNÉ ZVĚŘE. 2017, Myslivost 9/2017.

Populační dynamika prasete divokého (Sus Scrofa) na Českomoravské vrchovině a Břeclavsku Ing. Kušta Tomáš, -1

Posouzení vlivu velkých liniových staveb na migraci zvěře v modelových oblastech ČR Ing. Tomáš Kušta, Ing. Zdeněk Keken, doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc., doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc., 2010

Použití automatických fotografických přístrojů v honitbě Hradiště Ing. Kušta Tomáš, -1

Produkce, přírůst a regenerační potenciál jehličnatého porostu při uplatnění jednotlivého výběru stromů k mýtní těžbě. Ing. Kušta Tomáš; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2008

PROSTOROVÁ AKTIVITA LIŠKY OBECNÉ (VULPES VULPES) V HORSKÉM PROSTŘEDÍ ŠUMAVY Ing. Beneš Jan; Ing. Kušta Tomáš, 2010

KUŠTA, T. – JEŽEK, M. – KEKEN, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. 2011. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011, str. 125..

KUŠTA, T.Srážky se zvěří na pozemních komunikacích a železnici - Příručka pro myslivce a řidiče. 2019, Suhalsím.

KUŠTA, T.Stavy zvěře – jak to vlastně (ne)funguje. 2019, .

JEŽEK, M. – KUŠTA, T.Stavy zvěře. Jak to vlastně (ne)funguje. 2019, Myslivost 10/2019.

Struktura a vývoj dlouhodobě cloněných nárostů v systému přírodě blízkého hospodaření v lesích. doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Zehnálek Pavel; Ing. Kušta Tomáš, 2007

VLIV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ NA POPULACE SPÁRKATÉ ZVĚŘE V MODELOVÝCH OBLASTECH ČR Ing. Kušta Tomáš; Ing. Ježek Miloš, 2009

Vliv úprav krajiny pro koroptev polní na ostatní druhy zvěře v MS Borovina-Vidonín, okr. Žďár nad Sázavou Ing. Kušta Tomáš, -1

Vyhodnocení historického a predikce možného budoucího vývoje krajinných strukur v rozdílných úsecích dálnice D1 Ing. Zdeněk Keken, Ing. Tomáš Kušta, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny a změn v jejím managementu na modelových lokalitách ČR Ing. Zdeněk Keken, Ing. Tomáš Kušta, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

Vyhodnocení proměny ekologické stability v důsledku realizace silniční stavby 511 dálnice D1 – Běchovice Ing. Zdeněk Keken, Ing. Tomáš Kušta, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

Využívání agroenvironmentálních titulů v oblasti Berouna Ing. Kušta Tomáš, -1

Vývoj populace rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice Ing. Kušta Tomáš, -1

KUŠTA, T.; idPublikace = 84395; Název: Výzkum chování srnčí zvěře u silnic v přítomnosti pachových repelentů-- Neexistuje podtyp publikace --

Významné myslivecké lokality a objekty Jihočeského kraje Ing. Kušta Tomáš, -1