×
prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
banner

Granty

Interactions of peptides, proteins and DNA with electrodes and new electrochemical methods for biochemistry and molecular genetics

, 2002-2004

Odezva rostlin na abiotický stres vybranými těžkými kovy

Grantová agentura ČR, 2002-2004

Antioxidanty a antioxidační aktivita u vybraných minoritních plodin ke zlepšení kvality výživy obyvatelstva

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2011

Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolismu hospodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (BAT)

Ministerstvo zemědělství ČR, 2011-2014

Příspěvek na materiální zabezpečení analýz zemědělských surovin na obsahy vybraných přírodních látek podle metodik doktorských prací. Mimořádná stipendia studentům DSP

GA FAPPZ, 2011-2011

Příspěvek na drobný spotřební materiál nutný pro přípravu vzorků k analýzám vybraných přírodních látek v potravinách a zemědělských surovinách podle metodik doktorských prací

GA FAPPZ, 2012-2012

Polyfenolové sloučeniny v tradičních zemědělských plodinách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012-2013

Aspekty transportu rizikových kovů přes biologické membrány

Grantová agentura ČR, 2012-2015

Mimořádná stipendia studentům DSP pro zvýšení jejich motivace k rozšíření účasti na experimentální činnosti KCH v rámci řešených projektů a k všeobecné aktivitě doplňující a prohlubující témata řešených disertačních prací.

GA FAPPZ, 2013-2013

Příspěvek na zajištění širšího souboru experimentálního materiálu ke zkvalitnění  doktorských prací. Mimořádná stipendia studentům DSP.

GA FAPPZ, 2014-2014

Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich využitípro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018