×
prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Pedagogická činnost je zaměřena na garanci a přednášky 12 předmětů zaměřených na chemii organickou a aplikovanou v bakalářském studiu a na specializované chemie v magisterském studiu - chemii potravin a chemii dřeva. Rovněž jsou vyučovány předměty v angličtině, např. v bakalářském studiu Organic Chemistry resp. v magisterském studiu Advanced Organic Chemistry a Environmental Analytical Chemistry, v doktorských studijních programech Chemie přírodních látek a garance Biochemie a Speciální biochemie rostlin.

Garantované předměty

ACA08E Chemie a analýza potravin - Mgr.
ACA11E Advanced Organic Chemistry - Mgr.
ACA13E Food Chemistry - Mgr.
ACL02E Chemie dřeva - Bc.
ACL70E Chemie dřeva - Bc.
DACA02Y Speciální biochemie rostlin
DACA03Y Speciální biochemie živočichů
DACA04Y Chemie přírodních látek

Garantované studijní obory

4106V017 Agricultural Chemistry
4106V017 Zemědělská chemie

Garantované studijní programy

P4106 Zemědělská specializace