×
prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Pedagogická činnost je zaměřena na garanci a přednášky 12 předmětů zaměřených na chemii organickou a aplikovanou v bakalářském studiu a na specializované chemie v magisterském studiu - chemii potravin a chemii dřeva. Rovněž jsou vyučovány předměty v angličtině, např. v bakalářském studiu Organic Chemistry resp. v magisterském studiu Advanced Organic Chemistry a Environmental Analytical Chemistry, v doktorských studijních programech Chemie přírodních látek a garance Biochemie a Speciální biochemie rostlin.

Garantované předměty

DACA02Y Speciální biochemie rostlin
DACA03Y Speciální biochemie živočichů
DACA04Y Chemie přírodních látek
DACA05Y Speciální analytická chemie
DACA08Y Chemie potravin
DACA09Y Food Chemistry

Garantované studijní obory

4106V017 Agricultural Chemistry
4106V017 Zemědělská chemie

Garantované studijní programy

P4106 Zemědělská specializace