×
prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
banner

Životopis

Vzdělání a praxe:

  • 1969:  Ing. – VŠCHT v Praze, FPBT, obor Chemie a technologie sacharidů a krmiv
  • 1974:  CSc. – VŠZ Praha, AF, obor Obecná produkce rostlinná
  • 1981:  Doc. – VŠZ Praha, AF, obor  Zemědělská chemie
  • 2002:  Prof. – ČZU Praha, AF, obor Zemědělská chemie
  • 2003: vedoucí katedry chemie

Odborné zaměření:

  • Chemie přírodních látek
  • Chemie antioxidantů, antioxidační aktivita
  • Izolace a identifikace antioxidantů, flavonoidů, anthokyanů, kumarinů, fenolkarboxylových kyselin a ostatních polyfenolů z rostlinného materiálu; extrakce rozpouštědly; separace pomocí CC, PC, TLC, HPLC-DAD, LC-ESI-MS/MS; FAAS; identifikace UV-VIS spektroskopií; kyselou hydrolýzou; NMR-spektroskopií; stanovení celkových polyfenolů, taninů a polyfenolů typu katecholu, resorcinolu a floroglucinolu v rostlinném materiálu. Antioxidační aktivita rostlinných produktů  a potravin a jejich kvalita.