×
prof. Ing. Martin Libra, CSc., dr. h. c.
banner

Granty

Vliv nově vyvinutých konstrukčních prvků v solárních fotovoltaických systémech na množství vyrobené energie

GA TF, 2004-2004

Solární fotovoltaický systém s pohyblivým stojanem

, 2007-2007

Rekonstrukce fotovoltaického systému a aplikace mikroskopických metod při studiu struktury materiálů

GA TF, 2012-2012

Analýza elektrických vlastností systémů v oblasti fyzikální energetiky a zemědělských produktů

GA TF, 2013-2013

Časový faktor ve fyzikální energetice

GA TF, 2014-2014