×
prof. Ing. Martin Libra, CSc., dr. h. c.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

DTBT18Y Fyzikální energetika
TBT01E Základy technické fyziky
TBT04E Technická měření
TBT07E Fyzika pro manažery II.
TBT10E Obnovitelné zdroje energie
TBT12E Renewable energy sources
TBT71E Základy technické fyziky
TBT72E Technická měření
TBT77E Fyzika pro manažery II.
TBX01Z Obnovitelné zdroje energie

Garantované studijní obory

3907V002 Energetika

Garantované studijní programy

P3907 Energetika