×
prof. Ing. Martin Libra, CSc., dr. h. c.
banner

Životopis

prof. Ing. Martin Libra, CSc. *1957, vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Působil ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v Tesle Holešovice, na Fakultě strojní ČVUT v Praze a externě přednášel i na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Od r. 1999 působí na Technické fakultě ČZU v Praze, v letech 2001-2006 byl předsedou Akademického senátu fakulty, v letech 2006-2014 byl proděkanem pro vědu a výzkum, od roku 2014 je vedoucím katedry fyziky. Zabýval se fyzikou plazmatu, vakuovými technologiemi depozice tenkých vrstev, plazmovými zdroji záření a solární energií, zejména pokročilými konstrukcemi fotovoltaických systémů a jejich provozem. V Jednotě českých matematiků a fyziků je předsedou komise na propagaci matematiky a fyziky, je členem i Energy Working Group v Evropské fyzikální společnosti. Pracuje rovněž v redakčních radách časopisů Jemná mechanika a optika a Energie kolem nás, ve vědeckých radách Technické fakulty a Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze, je předsedou Oborové rady pro energetiku a působí i v řadě odborných komisí.