×
prof. Ing. Martin Libra, CSc., dr. h. c.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

**TSIROPOULOS, Z. – **GRAVALOS, I. – **SKOUBRIS, E. – POULEK, V. – PETRÍK, T. – LIBRA, M.; idPublikace = 89479; Název: A Comparative Analysis Between Battery- and Solar-Powered Wireless Sensors for Soil Water Monitoring-- Neexistuje podtyp publikace --

LIBRA, M. – POULEK, V. Aktuálně o fotovoltaice. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 2, s. 43 - 44. ISSN: 0447-6441.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. – POULEK, V. Akumulace elektrické energie. Elektro, 2011, roč. 21, č. 2, s. 6 - 10. ISSN: 1210-0889.

LIBRA, M. – MAREŠ, J. – POULEK, V. Akumulace solární energie pro úsporný zdroj světla. Elektro, 2014, roč. 24, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1210-0889.

HAVRLÍK, M. – LIBRA, M. – POULEK, V. – KOUŘÍM, P. Analysis of Output Signal Distortion of Galvanic Isolation Circuits for Monitoring the Mains Voltage Waveform. SENSORS, 2022, roč. 22, č. 20, s. 1-20. ISSN: 1424-8220.

SEDLÁČEK, P. – LIBRA, M. – MAREŠ, J. – NAVRÁTIL, J. – POULEK, V. Autonomní fotovoltaický systém určený k osvětlování. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 5, s. 55-56. ISSN: 0027-8068.

LIBRA, M. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – POULEK, V. Autonomní fotovoltaický systém určený k osvětlování. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 10, s. 280-281. ISSN: 0447-6441.

DANG, M. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. – LIBRA, M. – POULEK, V. – KOUŘÍM, P. – SEDLÁČEK, J. Autonomous photovoltaic system for night-time lighting in the stable. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. S1, s. 982-986. ISSN: 1406-894X.

LIBRA, M. – KOUŘÍM, P. – POULEK, V. Behavior of photovoltaic system during solar eclipse in Prague. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, 2016, roč. 2016, č. , s. 1-6. ISSN: 1110-662X.

NAVRÁTIL, J. – LIBRA, M. Bezolejové vývěvy pro dojicí zařízení. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 5, s. 60-61. ISSN: 0027-8068.

LIBRA, M. – PETRÍK, T. – POULEK, V. – **TYUKHOV, I. – KOUŘÍM, P. Changes in the Efficiency of Photovoltaic Energy Conversion in Temperature Range With Extreme Limits. IEEE Journal of Photovoltaics, 2021, roč. 11, č. 6, s. 1479-1484. ISSN: 2156-3381.

GRAVALOS, I. – LOUTRIDIS, S. – GIALAMAS, T. – AUGOUSTI, A. – KATERIS, D. – XYRADAKIS, P. – TSIROPOULOS, Z. – LIBRA, M. Chování kapoty traktoru z hlediska vibrací. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 3, s. 69-71. ISSN: 0447-6441.

OLŠAN, T. – LIBRA, M. – POULEK, V. – CHALUPA, B. – SEDLÁČEK, J. Combination of Three Methods of Photo voltaic Panels Damage Evaluation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 98-101. ISSN: 1211-3174.

OLŠAN, T. – **SOUCASE, B. – LIBRA, M. Comparison of predicted and real parameters of PV systems in the Czech Republic and Spain. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 1, s. 1150-1158. ISSN: 1406-894X.

DANEČEK, M. – HAVRLÍK, M. – **BERÁNEK, V. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – BELZA, R. Design and data comparison of the photovoltaic power plants in the southern and northern hemispheres. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. S1, s. 755-761. ISSN: 1406-894X.

PETRÍK, T. – DANEČEK, M. – UHLÍŘ, I. – POULEK, V. – LIBRA, M. Distribution Grid Stability - Influence of Inertia Moment of Synchronous Machines. Applied Sciences-BASEL, 2020, roč. 10, č. 24, s. 1-7. ISSN: 2076-3417.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Dobíjení akumulátorů elektrické energie v ostrovních fotovoltaických solárních systémech. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 10, s. 274 - 276. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. Experimentální fotovoltaická elektrárna na České zemědělské univerzitě v Praze. Jemná mechanika a optika, 2021, roč. 66, č. 7-8, s. 204-206. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – AVRAMOV, V. – POULEK, V. Fotovoltaická elektrárna v centru Prahy. Elektro, 2013, roč. 23, č. 4, s. 6-8. ISSN: 1210-0889.

BERÁNEK, V. – LIBRA, M. Fotovoltaická elektrárna v Rokytnici nad Jizerou. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 9, s. 248 - 250. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – POULEK, V. Fotovoltaická transformace energie. Elektro, 2010, roč. 20, č. 2, s. 14 - 17. ISSN: 1210-0889.

POULEK, V. – LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. Fotovoltaické panely nové generace pro lokality s extrémními klimatickými podmínkami. Jemná mechanika a optika, 2021, roč. 66, č. 1, s. 3-4. ISSN: 0447-6441.

POULEK, V. – LIBRA, M. – PERSIC, I. Fotovoltaické panely se silikonovým gelem. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 4, s. 119-122. ISSN: 0447-6441.

BLÁBOLIL, R. – LIBRA, M. – POULEK, V. Fotovoltaický systém integrovaný do střechy v Českých Budějovicích. Elektro, 2014, roč. 24, č. 4, s. 6-7. ISSN: 1210-0889.

POULEK, V. – LIBRA, M. Fotovoltaika na veletržním výstavišti v Drážďanech. Světlo, 2007, roč. 10, č. 1, s. 14 - 15. ISSN: 1212-0812.

LIBRA, M. – POULEK, V. Fotovoltaika na veletržním výstavišti v Miláně. Elektro, 2008, roč. 18, č. 2, s. 20 - 21. ISSN: 1210-0889.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Fotovoltaika v automatizovaných systémech. Elektro, 2012, roč. 22, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1210-0889.

LIBRA, M. – POULEK, V. Fotovoltaika v roce 2005. Světlo, 2006, roč. 9, č. 3, s. 40 - 42. ISSN: 1212-0812.

POULEK, V. – **MATUŠKA, T. – LIBRA, M. – **KACHALOUSKI, E. – SEDLÁČEK, J. Influence of increased temperature on energy production of roof integrated PV panels. ENERGY AND BUILDINGS, 2018, roč. 166, č. , s. 418-425. ISSN: 0378-7788.

POULEK, V. – KHUDYSH, A. – LIBRA, M. Innovative low concentration PV systems with bifacial solar panels. SOLAR ENERGY, 2015, roč. 120, č. 10, s. 113-116. ISSN: 0038-092X.

LIBRA, M. – POULEK, V. Koncentrace záření v solárních fotovoltaických systémech. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 3, s. 82 - 85. ISSN: 0447-6441.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Konstrukce a testování solárního regulátoru v ostrovním fotovoltaickém systému. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 2, s. 60 - 62. ISSN: 0447-6441.

POULEK, V. – LIBRA, M. Konstrukce a výroba fotovoltaických článků a panelů. Elektro, 2010, roč. 20, č. 3, s. 6 - 9. ISSN: 1210-0889.

LIBRA, M. – OLŠAN, T. – AVRAMOV, V. – POULEK, V. Low degradation of a-Si solar panels of the building integrated PV power plant in Prague historical area. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 4, s. 1386-1394. ISSN: 1406-894X.

LIBRA, M. – DANEČEK, M. – LEŠETICKÝ, J. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – **BERÁNEK, V. Monitoring of Defects of a Photovoltaic Power Plant Using a Drone. Energies, 2019, roč. 12, č. 5, s. 1-9. ISSN: 1996-1073.

**GRAVALOS, I. – LIBRA, M. Monitorovací robot pro snímání obsahu půdní vody. Jemná mechanika a optika, 2019, roč. 64, č. 10, s. 282-284. ISSN: 0447-6441.

BERÁNEK, V. – LIBRA, M. Monitorovací systém pro fotovoltaické elektrárny. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 9, s. 250 - 252. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – POULEK, V. Neplánovaná zkouška odolnosti fotovoltaického solárního systému při zatížení větrem. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 5, s. 152 - 153. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – POULEK, V. – PERSIC, I. New Generation of the Photovoltaic Panels. Journal of Agricultural Machinery Science, 2014, roč. 10, č. 1, s. 53-58. ISSN: 1306-0007.

**BERÁNEK, V. – OLŠAN, T. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – DANG, M. – **TYUKHOV, I. New Monitoring System for Photovoltaic Power Plants’ Management. Energies, 2018, roč. 11, č. 10, s. 1-13. ISSN: 1996-1073.

LIBRA, M. – POULEK, V. – NOVOTNÝ, R. New Photovoltaic System with Higher Effectivity. Journal of Agricultural Machinery Science, 2008, roč. 4, č. 3, s. 231 - 236. ISSN: 1306-0007.

POULEK, V. – MAREŠ, J. – LIBRA, M. Nový fotovoltaický systém se zvýšenou efektivitou na ČZU v Praze. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 2, s. 48 - 49. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. Obnovitelné zdroje energie jsou podporovány. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 4, s. 120 - 121. ISSN: 0447-6441.

KOUŘÍM, P. – LIBRA, M. – POULEK, V. Off-grid photovoltaic system for illumination. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 3, s. 106-110. ISSN: 1212-9151.

LIBRA, M. Ohlédnutí za Světovým rokem fyziky 2005. Jemná mechanika a optika, 2006, roč. 51, č. 1, s. 1 - 0. ISSN: 0447-6441.

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – PETRÍK, T. – LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – POULEK, V. – BELZA, R. – SEDLÁČEK, J. Operation of the photovoltaic system in Prague and data evaluation. Agronomy Research, 2021, roč. 19, č. S1, s. 922-927. ISSN: 1406-894X.

SEDLÁČEK, P. – LIBRA, M. – MAREŠ, J. Porovnání dopadajícího slunečního záření v průběhu let 2008-2011. Jemná mechanika a optika, 2012, roč. 57, č. 6, s. 185-187. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – BERÁNEK, V. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – POULEK, V. – BICAN, P. – BICAN, P. – BICAN, P. – BICAN, P. – KOROSTENSKÝ, T. Porovnání fotovoltaických elektráren s různou konstrukcí i umístěním v České republice. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 5, s. 156-159. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – POULEK, V. Porovnání PV systémů s pevným a proměnným sklonem PV panelů. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 10, s. 270 - 271. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – AVRAMOV, V. – PĚNKAVA, B. – POULEK, V. Provoz fotovoltaického systému v Národním divadle v Praze. Jemná mechanika a optika, 2012, roč. 57, č. 6, s. 167-169. ISSN: 0447-6441.

POULEK, V. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. – **ČERNÁ, L. – LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – **FINSTERLE, T. – **HRZINA, P. PV panel and PV inverter damages caused by combination of edge delamination, water penetration and high string voltage in moderate climate.. IEEE Journal of Photovoltaics, 2021, roč. 11, č. 2, s. 561-565. ISSN: 2156-3381.

LIBRA, M. – POULEK, V. – **BERÁNEK, V. PV panel s integrovanými akumulátory elektrické energie. Jemná mechanika a optika, 2020, roč. 65, č. 4, s. 95-97. ISSN: 0447-6441.

POULEK, V. – DANG, M. – LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. PV Panel With Integrated Lithium Accumulators For BAPV Applications—One Year Thermal Evaluation. IEEE Journal of Photovoltaics, 2020, roč. 10, č. 1, s. 150-152. ISSN: 2156-3381.

LIBRA, M. – POULEK, V. – MAREŠ, J. – NOVOTNÝ, R. Rok provozu experimentálního fotovoltaického systému s pevným stojanem na ČZU v Praze. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 2, s. 43 - 46. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – BERÁNEK, V. – SEDLÁČEK, J. – POULEK, V. – TYUKHOV, I. Roof photovoltaic power plant operation during the solar eclipse. SOLAR ENERGY, 2016, roč. 140, č. 12, s. 109-112. ISSN: 0038-092X.

POULEK, V. – KHUDYSH, A. – LIBRA, M. Self powered solar tracker for Low Concentration PV (LCPV) systems. SOLAR ENERGY, 2016, roč. 127, č. , s. 109-112. ISSN: 0038-092X.

GRAVALOS, I. – KATERIS, D. – TSIROPOULOS, Z. – LIBRA, M. Studium výhřevnosti jednotlivých orgánů bavlníku. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 3, s. 79 - 81. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – POULEK, V. – KOUŘÍM, P. Temperature changes of I-V characteristics of PV cells as consequence of the Fermi energy level shift. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 1, s. 10-15. ISSN: 1212-9151.

LIBRA, M. – POULEK, V. – KOUŘÍM, P. Teplotní závislosti parametrů fotovotaických článků. Československý časopis pro fyziku, 2019, roč. 69, č. 5, s. 321-322. ISSN: 0009-0700.

POULEK, V. – LIBRA, M. – NOVOTNÝ, R. – MAREŠ, J. Testování fotovoltaického systému s pevným stojanem na ČZU v Praze. Elektro, 2009, roč. 19, č. 7, s. 20 - 21. ISSN: 1210-0889.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Testování solárního regulátoru v malém fotovoltaickém systému. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 10, s. 292 - 294. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – POULEK, V. Testy fotovoltaického systému se zvýšenou efektivitou v reálných podmínkách provozu. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 7, s. 201 - 203. ISSN: 0447-6441.

LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LIBRA, M. – LYTVYNETS, A. – MAKOVCOVÁ, K. The influence of desiccation and UV radiation on the development and survival of free-living stages of cyathostomins under field and laboratory conditions. Helminthologia, 2008, roč. 45, č. 1, s. 32-40. ISSN: 0440-6605.

POULEK, V. – STREBKOV, D. – PERSIC, I. – LIBRA, M. Towards 50 years lifetime of PV panels laminated with silicone gel technology. SOLAR ENERGY, 2012, roč. 86, č. 10, s. 3103-3108. ISSN: 0038-092X.

LIBRA, M. – TRINKL, A. Unikátní fotovoltaická elektrárna v Praze-Vršovicích. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 58, č. 2, s. 62-63. ISSN: 0447-6441.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Víceparametrický sběr dat z autonomního PV systému pro osvětlení. Elektro, 2012, roč. 22, č. 8, s. 58-59. ISSN: 1210-0889.

POULEK, V. – PELIKÁN, M. – LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. Vlastnosti fotovoltaických systémů s automatickými pohyblivými stojany. Jemná mechanika a optika, 2022, roč. 67, č. 10, s. 222-224. ISSN: 0447-6441.

**BERÁNEK, V. – PELIKÁN, M. – KOUŘÍM, P. – POULEK, V. – LIBRA, M. Vliv teploty na účinnost fotovoltaických panelů. Jemná mechanika a optika, 2022, roč. 67, č. 3, s. 70-71. ISSN: 0447-6441.

PETRÍK, T. – UHLÍŘ, I. – LIBRA, M. – POULEK, V. Vliv točivých strojů na stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jemná mechanika a optika, 2021, roč. 66, č. 4, s. 113-115. ISSN: 0447-6441.

POULEK, V. – **MATUŠKA, T. – LIBRA, M. – **KACHALOUSKI, E. – SEDLÁČEK, J. Vliv zvýšené teploty fotovoltaických panelů zabudovaných do střešní krytiny na výrobu elektrické energie. Jemná mechanika a optika, 2019, roč. 64, č. 3, s. 78-84. ISSN: 0447-6441.

**JIRKA, V. – POULEK, V. – LIBRA, M. – **MATUŠKA, T. – **ŠOUREK, B. – **NIKOLA, P. Využití polysiloxanového gelu v solární technice. Energie 21, 2019, roč. 12, č. 3, s. 16-18. ISSN: 1803-0394.

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Zařazení fotovoltaických systémů do struktury automatizace. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 2, s. 47 - 49. ISSN: 0447-6441.

POULEK, V. – **BERÁNEK, V. – PELIKÁN, M. – LIBRA, M. Životnost fotovoltaických elektráren je kratší, než se předpokládalo. Jemná mechanika a optika, 2022, roč. 67, č. 4-5, s. 106-107. ISSN: 0447-6441.

POULEK, V. – **BERÁNEK, V. – PELIKÁN, M. – LIBRA, M. Životnost fotovoltaických elektráren je kratší, než se předpokládalo. Jemná mechanika a optika, 2022, roč. 67, č. 4-5, s. 106-107. ISSN: 0447-6441.

Odborná monografie

LIBRA, M. – POULEK, V. Energía solar. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. 162s. ISBN 978-80-213-1803-8.

POULEK, V. – LIBRA, M. – **STREBKOV, D. – **KHARCHENKO, V. Fotoelektričeskoje preobrazovanije solněčnoj eněrgii. Moskva: Russian Academy of Sciences, 2018, 348s. ISBN 978-5-00077-735-0.

POULEK, V. – LIBRA, M. – STREBKOV, D. – KHARCHENKO, V. Fotoelektričeskoje preobrazovanije solnečnoj energii : teorija i praktika ispol’zovanija solnečnoj energii . Moskva: Moskva : GNU VIESCH Rossel’chozakademii , 2013, 323s. ISBN 978-5-903413-27-0.

LIBRA, M. – POULEK, V. Fotovoltaika, teorie i praxe využití solární energie. Praha: ILSA, 2009. 160s. ISBN 978-80-904311-0-2.

LIBRA, M. – A KOLEKTIV, a. Fyzika v příkladech. Ústí nad Labem: Nakladatelství R. Hájek, 2003. 125s. ISBN 80-86540-17-0.

LIBRA, M. – JAN, M. – POULEK, V. Jaderná energie. Praha: Nakladatelství ILSA , 2012, 167s. ISBN 978-80-904311-6-4.

POULEK, V. – LIBRA, M. Photovoltaics. Praha: Nakladatelství ILSA, 2010. 169s. ISBN 978-80-904311-2-6.

POULEK, V. – LIBRA, M. – JIRKA, V. – PERSIC, I. Polysiloxane Gel Lamination Technology for Solar Panels and Rastered Glazing. Praha: ILSA, 2013, 93s. ISBN 978-80-904311-8-8.

POULEK, V. – LIBRA, M. Solar energy, photovoltaics - promissing trend for today and close future. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. 153s. ISBN 80-213-1489-3.

LIBRA, M. – POULEK, V. Solární energie. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005. 122s. ISBN 80-213-1335-8.

LIBRA, M. – POULEK, V. Solární energie, fotovoltaika - perspektivní trend současnosti i blízké budoucnosti. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. 149s. ISBN 80-213-1488-5.

LIBRA, M. – POULEK, V. – **JIRKA, V. Technologie polysiloxanového gelu pro efektivnější využití solární energie. Londýn: KNIHY LTD, Londýn, 2018, 108s. ISBN 978-1-9998308-1-6.

LIBRA, M. – POULEK, V. Theory and Practice in Photovoltaics. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012, 192s. ISBN 978-3-659-28323-9.

LIBRA, M. – POULEK, V. Zdroje a využití energie. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. 141s. ISBN 978-80-213-1647-8.

Kapitoly v odborné knize

LIBRA, M. – POULEK, V. The Effects of Dust and Heat on Photovoltaic Modules: Impacts and Solutions. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2022, 316s. ISBN 978-3-030-84634-3. Influence of Temperature on Important Characteristics of Photovoltaic Cells, s. 291-306.

LIBRA, M. – POULEK, V. Applications of Physical Research in Engineering. Nitra, Slovensko: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2012, 141s. ISBN 978-80-552-0839-8. Photovoltaic Solar Systems in the Czech Republic, s. 24-41.

LIBRA, M. – POULEK, V. Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development. : IGI Global, 2018, 672s. ISBN 978-152253867-7. Physical principles of the photovoltaic energy conversion: Temperature dependences of PV cell parameters, s. 327-351.

Článek ve sborníku z akce

**GRAVALOS, I. – **GIALAMAS, T. – **AVGOUSTIS, A. – **KALFOUNTZOS, D. – LIBRA, M. A PORTABLE ROVER AS A TOOL FOR SOIL WATER MONITORING. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 135-140.

POULEK, V. – LIBRA, M. – KHUDYSH, A. ADVANCED CONSTRUCTIONS OF RADIATION CONCENTRATORS FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS (REVIEW). In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 512-515.

LIBRA, M. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – POULEK, V. Comparison of PV systems with fixed and adjustable inclination of PV panels. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences, 2010. s. 394-397.

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – **BERÁNEK, V. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. CONSTRUCTION AND MONITORING OF THE UNIQUE ROOF PHOTOVOLTAIC SYSTEM IN PRAGUE. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 476-481.

LIBRA, M. – AVRAMOV, V. – POULEK, V. Experience Gathered with the Prague National Theatre PV System. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 386-390.

POULEK, V. – LIBRA, M. – PERSIC, I. – STREBKOV, D. New Way in the Photovoltaic Panels Construction. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 532-537.

-- Autor nenalezen UIC (72122) – LIBRA, M. – POULEK, V. Off-Grid Photovoltaic System with LED. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 409-412.

Výsledky s právní ochranou

Autonomní fotovoltaický systém pro zastávky veřejné dopravy Ing. Mareš Jan; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2010

MAREŠ, J. – LIBRA, M. Časový spínač osvětlení s proměnnou střídou výstupního napětí a ochranami akumulátoru. Úřad průmyslového vlastnictví. 27932. 10.03.2015.