×
prof. Ing. Martin Libra, CSc., dr. h. c.
banner

Publikace

Výsledky s právní ochranou

Modul řízení spotřeby autonomního fotovoltaického systému Ing. Jan Mareš, prof. Ing. Martin Libra, CSc., 2010

Ostatní výsledky

19th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2004

3rd International Workshop Applied Physics in Life Sciences doc. Ing. Pecen Josef, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – DANEČEK, M. – **BERÁNEK, V. – POULEK, V. – LIBRA, M.ACCUMULATION OF SOLAR ENERGY. 2020, International Conference of Young Scientists ICYS 2020, 14-15th September 2020, Prague Czech Republic, p.241/245, ISBN 978-80-213-3037-5.

Akumulace energie v solárních fotovoltaických systémach Ing. Mareš Jan; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2006

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – LIBRA, M. – POULEK, V. – KOUŘÍM, P.AUTONOMOUS PHOTOVOLTAIC SYSTEM FOR NIGHT-TIME LIGHTING. 2019, In Proc. 18th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2019, May 22-24, 2019, Gödöllö, Hungary, p. 36, ISBN 978-963-269-823-6.

Battery Charging in Off-grid Photovoltaic Solar Systems Ing. Mareš Jan; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2006

Bifacial PV Modules in Solar Trackers and Concentrators prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2004

LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, P. – BERÁNEK, V. – MAREŠ, J. – BICAN, P. – KOROSTENSKÝ, T. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Comparison of Few PV Systems with Fixed Stands in the Czech Republic. 2011. During last years we constructed few photovoltaic solar systems at the Czech University of Life Sciences Prague and we constructed few larger photovoltaic power plants as well. The constructions are with fixed or tracking stands, we used soft ridge concentrator in few constructions. We tested parameters of the photovoltaic systems especially the produced energy amount. The results of our testing are presented in this paper..

CONSTRUCTION AND TESTING OF THE PHOTOVOLTAIC SYSTEM WITH RIDGE CONCENTRATOR prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Novotný Radek; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2008

HAVRLÍK, M. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. – **BERÁNEK, V. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – BELZA, R.Data evaluation of three unique photovoltaic power plants. 2020, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020 p.10, ISBN -978-83-89969-64-4 .

Dotace a nové podnikatelské prostředí Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2005

Economical Light Sources in a Small Off-Grid Photovoltaic Solar System Ing. Bican Petr; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

Electric energy production in the small on-grid PV system Ing. Novotný Radek; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Mareš Jan, 2009

POULEK, V. – LIBRA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fotovoltaické panely nové generace se silikonovým gelem . 2013, Vesmír, 92, 11, str. 595..

POULEK, V. – LIBRA, M.Fotovoltaické panely pro extrémní klimatické podmínky. 2020, Vesmír, 2020, 99, str. 616, ISSN 0042-4544.

Fotovoltaika 2009 prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2009

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

Koncentrátory záření pro vyšší efektivitu solárních fotovoltaických systémů Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2006

LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – ŠAFRÁNKOVÁ, J.KONSTRUKCE A PROVOZ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY INTEGROVANÉ DO STŘECHY. 2019, 10. mezinárodní konference MOBILNÉ ENERGETICKÉ PROSTRIEDKY – HYDRAULIKA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – ERGONÓMIA MOBILNÝCH STROJOV, 9.-11. září 2019, Zvolen.

Large Tracking Ridge Concentrators Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2005

M. Cenek a kol.: Akumulátory od principu k praxi (publikovaná recenze) prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

Mezinárodní seminář o obnovitelných zdrojích energie prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2006

Miláno hostilo evropský kongres a výstavu o fotovoltaice Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2008

Množství elektrické energie vyrobené fotovoltaickým panelem prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2009

Moderní solární fotovoltaický systém se zvýšenou účinností Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2005

Monitoring of the solar radiation by the calibrated pyranometer Mgr. Zeman Josef, Ph.D.; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Novotný Radek; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2008

Možnosti akumulace a hospodaření s energií prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2007

Největší hydroelektrárna světa je na řece Paraná prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

Německo hostilo výstavu o fotovoltaické transformaci energie prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2006

New Photovoltaic Solar System at the Czech University of Life Sciences Prague Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2008

New Photovoltaic System with higher Effectivity prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Novotný Radek, 2008

Novinky ve fotovoltaické přeměně energie prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

Novinky z fotovoltaiky prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2008

Odolnost fotovoltaického solárního systému proti zatížení větrem prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2007

LIBRA, M. – POULEK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Off-grid Photovoltaic System Constructed at the Czech University of Life Sciences. 2012, Eněrgoobespečenie i eněrgosběreženie v selskom chozjajstve, TRUDY 8-moj naučno-techničeskoj meždunarodnoj konferencii, 16-17 Maja 2012, časť 4, str. 267-273, ISBN 978-5-903413-22-5..

SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – LIBRA, M. – POULEK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Off-grid photovoltaic system designated for illumination. 2011. UCOLIS 2011, University Conference of in Life Sciences, 23rd November 2011, pp. 115-120, ISBN 978-80-213-2226-4..

LIBRA, M. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. – POULEK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Off-grid photovoltaic system designated for illumination. 2012. In Proc. IWTPV 2012, 22nd-23rd March 2012, pp.87-90, 978-80-01-05022-4.

KOUŘÍM, P. – LIBRA, M. – POULEK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Off-grid Photovoltaic system with LED. 2014, 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, 27-28 March 2014, Prague, Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering..

LIBRA, M.; idPublikace = 63862; Název: OFF-GRID PHOTOVOLTAIC SYSTEM WITH LED-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – HAVRLÍK, M. – **BERÁNEK, V. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – BELZA, R.Operation of PV power plants located in different climatic conditions. 2021, Proc. BioPhys Spring 2021, Lublin, Poland, 18th May 2021, p.57, ISBN 978-83-89969-68-2..

SEDLÁČEK, P. – KOUŘÍM, P. – MAREŠ, J. – POULEK, V. – LIBRA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ostrovní PV systém pro světelný zdroj s LED. 2014, XVI. Mezinárodní vědecká konference mladých 2014, Praha, 9.-10. září 2014, str.169-173, ISBN 78-80-213-2476-3..

Paříž hostila fotovoltaickou konferenci a výstavu prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

Photovoltaic Solar System with Higher Effectivity prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2008

Photovoltaic solar system with higher effectivity prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Mareš Jan, 2008

Photovoltaic solar system with tracking stand in Czech Univ. of Agric. in Prague Ing. Bican Petr; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2005

Physical Power Engineering at the CULS Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2007

POULEK, V. – LIBRA, M. – SEDLÁČEK, P. – MAREŠ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Porovnání PV systémů s pevným a proměnným sklonem PV panelů. 2011. Solar technika, vydává: Vydavatelstvo Techpark, o.z., 2011, 3, str. 52-54, ISSN 1338-0524.

Přijde další ropná krize? prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2006

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – POULEK, V. – **BERÁNEK, V. – DANEČEK, M. – LIBRA, M.PV panel with energy accumulation – a compact unit. 2020, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, p. 14, ISBN 978-83-89969-64-4 .

Research in On-grid Photovoltaic Solar Systems at the CUA Prague Ing. Bican Petr; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2006

Research in on-grid photovoltaic solar systems at the CUA Prague Ing. Bican Petr; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2006

Research in photovoltaics at the CUA in Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Bican Petr, 2006

Research in photovoltaics at the CULS Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2007

Research in photovoltaics at the CULS Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2007

Research of Battery Charging in a Small Solar PV system Ing. Mareš Jan; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2007

Small on-grid PV system with fixed stand at the CULS Prague Ing. Novotný Radek; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Mareš Jan, 2009

Small Photovoltaic Solar System With Tracking Stand at the CUA in Prague Ing. Bican Petr; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2005

Solar Energy - The New Book about Photovoltaics prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

Solar Energy - the New Book about Photovoltaics prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

Solární fotovoltaický systém instalovaný a testovaný na České zemědělské univerzitě v Praze Ing. Bican Petr; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

Stanovení nabití akumulátoru v autonomním PV systému Ing. Mareš Jan; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2009

Světelné zdroje na bázi LED pro motorová vozidla prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2004

Světelné zdroje nové generace na bázi diod LED Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

Světelné zdroje nové generace pro automobilová svítidla Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

Světový rok fyziky 2005 prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2005

Světový rok fyziky byl zahájen v Paříži prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2005

KOUŘÍM, P. – LIBRA, M. – POULEK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Temperature changes of I-V characteristics of PV cells. 2016, Proc. 8th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, 7th-8th April 2016, Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, pp. 31-34, ISBN 978-80-01-05935-7..

Testing of a Small Photovoltaic Solar System at the CUA in Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Bican Petr, 2006

Testing of Bifacial Tracking Ridge Concentrator PV System at the Czech University of Life Sciences (CULS) in Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Mareš Jan, 2008

Testing of the tracking PV system at the CUA in Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2006

Testování malého fotovoltaického systému s pevným stojanem prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Mareš Jan; Ing. Sedláček Petr, 2009

Testy fotovoltaického systému na ČZU v Praze Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Bican Petr, 2006

The on-grid photovoltaic solar system at the CUA in Prague prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Bican Petr; Ing. Poulek Vladislav, CSc., 2005

The photovoltaic off-grid system, long time monitoring Ing. Mareš Jan; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2008

THIRD CYCLE UNIVERSITY STUDIES IN CZECH REPUBLIC: CURRENT SCHEMES AND POSSIBLE STRUCTURES PROGRAMS OF STUDIES IN AGRICULTURAL ENGINEERING AND IN THE EMERGING DISCIPLINE OF BIOSYSTEMS ENGINEERING prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2009

Trends in Agricultural Engineering 2007 prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2007

HAVRLÍK, M. – **BERÁNEK, V. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – BELZA, R. – LIBRA, M.Unique photovoltaic power plants. 2020, International Conference of Young Scientists ICYS 2020, 14-15th September 2020, Prague Czech Republic, pp. 97-102, ISBN 978-80-213-3037-5..

Velké fotovoltaické systémy v zemích EU Ing. Poulek Vladislav, CSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2007

Very Economical Light Sources in the Off-grid Photovoltaic Solar Systems Ing. Bican Petr; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

Vysoce úsporné světelné zdroje v ostrovních fotovoltaických solárních systémech prof. Ing. Libra Martin, CSc.; Ing. Poulek Vladislav, CSc.; Ing. Bican Petr, 2004

Využití solární energie k sterilizaci vody prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

Základy měření fyzikálních parametrů zemědělských materiálů a produktů prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2004

Zdroje a využití energie prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2006