×
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
banner

Granty

Hodnocení kvality práce strojů v konzervačních technologiích zpracování půdy

GA TF, 2006-2006

Přínosy navigačních systémů zemědělských strojů ke snížení zátěže obsluhy

GA TF, 2010-2010

Využití samosprávných struktur a bezpilotních prostředků v zemědělském výzkumu

GA TF, 2011-2011

Konstrukce univerzálního profilografu

GA TF, 2012-2012