×
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – VENT, L. – JOŠT, B. – MAŠEK, J. Analysis of Strength Ratio of Different Hop Strings . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 4, s. 148-154. ISSN: 1212-9151.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. – VENT, L. Analysis of various implementations of hop strings during hop production. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 9, s. 441-446. ISSN: 1214-1178.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. Analýza mechanicko-fyzikálních vlastností chmele využívaných při separaci od příměsí.. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 12, s. 69 - 71. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – PRONITSYN, D. Bezpilotní prostředky pro sledování stavu zemědělské krajiny. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 5, s. 56-58. ISSN: 0373-6776.

KOVÁŘ, S. – MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Comparison of tillage systems in terms of water infiltration into the soil during the autumn season . Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1629-1635. ISSN: 1406-894X.

HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. Diagnostika hydraulických kapalin používaných v letectví. Acta Hydraulica et Pneumatica, 2008, roč. 5, č. 1, s. 34 - 38. ISSN: 1336-7536.

MAŠEK, J. Fend Trisix Vario. Mechanizace zemědělství, 2008, roč. 58, č. 5, s. 6 - 7. ISSN: 0373-6776.

PROCHÁZKA, P. – HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – STANĚK, L. HODNOCENÍ KVALITY PRÁCE SECÍHO STROJE PRO RŮZNÉ ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ PŮDY A ZALOŽENÍ POROSTU. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č zvláštní vydání, s. 286-290. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – HŮLA, J. – PROCHÁZKA, P. HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 141-147. ISSN: 0373-6776.

ŠINDELÁŘ, R. – MAŠEK, J. – PROCHÁZKA, P. – KOVAŘÍČEK, P. – HŮLA, J. Hodnocení ukazatelů kvality práce kypřiče Horsch Tiger AS. Mechanizace zemědělství, 2006, roč. 54, č. 3, s. 26-29. ISSN: 0373-6776.

HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. Hydraulické kapaliny v letectví a jejich diagnostika . Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 70 - 73. ISSN: 1211-4162.

HEŘMÁNEK, P. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Hydropneumatické tlumení čelního traktorového nakladače. Hydraulika a pneumatika, 2007, roč. 8, č. 3, s. 7 - 9. ISSN: 1335-5171.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Influence of soil tillage on oats yield in central Bohemia region. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 838-845. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. Kapacitní čidlo pro měření průchodnosti brambor. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 3, s. 87 - 89. ISSN: 0447-6441.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – PRONITSYN, D. Když v zemědělství pracují roboti. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 5, s. 46-49. ISSN: 0373-6776.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. Laboratorní testy kapacitního čidla pro měření výnosu cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 7, s. 211 - 214. ISSN: 1210-3306.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – PROŠEK, V. Měření příkonu žacího stroje s prstovou žací lištou.. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 6, s. 22 - 24. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. Metody pro hodnocení kvality zpracování půdy.. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 8, s. 60 - 64. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – ANDREJS, V. – NOVÁK, P. MOŽNOSTI SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PŘI MULČOVÁNÍ . Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 90-93. ISSN: 1802-2391.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – PROŠEK, V. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. MOŽNOSTI STANOVENÍ VÝNOSU SLÁMY PŘI SKLIZNI LISEM S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU. Komunální technika, 2014, roč. 8, č. zvláštní vydání, s. 215-218. ISSN: 1802-2391.

VONDŘIČKA, J. – MAŠEK, J. Možnosti využití systému ISO-Bus. ..., 2012, roč. 62, č. 11, s. 64-67.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – HONZÍK, I. Omezení četnosti přejezdů mechanizačních prostředků po pozemcích . Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 5, s. 54 - 57. ISSN: 0373-6776.

KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Plant remains distribution quality of different combine harvesters in connection with conservation tillage technologies. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 115-123. ISSN: 1406-894X.

MAŠEK, J. Postřikovače a kvalita aplikace. Mechanizace zemědělství, 2009, roč. 54, č. 10, s. 38 - 44. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. – PROCHÁZKA, P. Použití snímačů tlaku v hydraulickém obvodu pro sledování průchodnosti materiálu. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 11, s. 314 - 315. ISSN: 0447-6441.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. Přínosy navigačních systémů zemědělských strojů ke snížení zátěže obsluhy. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 241-246. ISSN: 0373-6776.

NOVÁK, P. – HŮLA, J. – MAŠEK, J. Propustnost půdy pro vodu v období po sklizni plodin. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 62-65. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – JOŠT, B. – PROŠEK, V. Sensors connection for yield determination on round balers with variable chamber. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 51-55. ISSN: 1212-9151.

MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. – PROCHÁZKA, P. Sklízeče cukrové řepy a možnosti mapování výnosu při sklizni. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 9, s. 252 - 255. ISSN: 1210-3306.

HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. – PROCHÁZKA, P. Sledování průchodnosti brambor při sklizni v laboratorních podmínkách. Hydraulika a pneumatika, 2007, roč. 8, č. 4, s. 50 - 52. ISSN: 1335-5171.

HŮLA, J. – HŮLA, P. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. Stlačitelnost půdy po vysokých dávkách kompostu do půdy. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č. Zvláštní vydání, s. 131-135. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J.; idPublikace = 54532; Název: Stlačitelnost půdy po vysokých dávkách kompostu do půdy-- Neexistuje podtyp publikace --

MAŠEK, J. Stroje na ochranu rostlin. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 12, s. 38 - 44. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. Technika pro aplikaci hnojiv. Mechanizace zemědělství, 2009, roč. 54, č. 9, s. 46 - 53. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. – KROULÍK, M. Technologie zpracování půdy a jejich vliv na půdní vlastnosti. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 82-86. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. The quality evaluation of different soil tillage technologies. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 129-134. ISSN: 1406-894X.

MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. – PROCHÁZKA, P. Troughtput evaluation according to hydraulics circuit parameters measurement. Acta Hydraulica et Pneumatica, 2009, roč. 3, č 2, s. 37-41. ISSN: 1336-7536.

MAŠEK, J. – KUČERA, S. VLIV VYUŽITÍ TECHNOLOGIE GPS NA ÚSPORU OSIVA. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 151-154. ISSN: 1802-2391.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – VENT, L. – MAŠEK, J. Zavěšování chmelovodičů. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 89-93.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. – JOŠT, B. – PROCHÁZKA, P. Zjišťování výnosu slámy u svinovacích lisů s variabilní lisovací komorou. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 5, s. 46 - 48. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. Zpracování půdy a zakládání porostů jarních plodin. Mechanizace zemědělství, 2009, roč. 53, č. 2, s. 26 - 33. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. Zpracování půdy a založení porostů jařin. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 2, s. 30 - 37. ISSN: 0373-6776.

HŮLA, J. – MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Zpracování půdy po plodinách sklízených v letním období. Mechanizace zemědělství, 2017, roč. 67, č. 8, s. 36-38. ISSN: 0373-6776.

Odborná monografie

MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. Aplikační technika. České Budějovice: Orin s.r.o., 2006. 44s. ISBN 80-903717-0-1.

PROCHÁZKOVÁ, B. – BADALÍKOVÁ, B. – DOVRTĚL, J. – DRYŠLOVÁ, T. – HARTMAN, I. – HRUBÝ, J. – HRUDOVÁ, E. – JAVŮREK, M. – KASAL, P. – KLEM, K. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – NEUDERT, L. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – HŮLA, J. – VÁŇOVÁ, M. – WINKLER, J. Minimalizace zpracování půdy. Praha: Vydavatelství Profi Press, s.r.o., 2008, 246s. ISBN 978-80-86726-28-1.

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – BROŽEK, M. – MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – POŠTA, J. Příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky.. Profi Press, s.r.o. Praha: Profi Press, s.r.o. Praha, 2004. 188s. ISBN 80-86726-07-X.

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – HONZÍK, I. Zemědělská technika-stroje a technologie pro rostlinnou výrobu. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, nakladatelství Powerprint, 2007. 439s. ISBN 978-80-213-1701-7.

Kapitoly v odborné knize

MAŠEK, J. Vše pro trávy a jetelinotrávy. Olomouc: Ing. Petr Baštan - vydavatelství, 2006. 1s. ISBN 80-903275-5-9. s. Technika pro sklizeň a konzervaci pícnin, s. 112 - 119.

Článek ve sborníku z akce

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – PETRÁSEK, S. ASPECTS OF GROWING WIDE-ROW CROPS ON THE SLOPES. In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 203-207.

**JASINSKAS, A. – **SARAUSKIS, E. – **GUTAUTAITE, A. – MAŠEK, J. ASSESSMENT OF HERBAL PLANT BIOFUEL PELLET QUALITY INDICATORS. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Aleksandras Stulginskis Univ, Akademija,. Akademija: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, CENTRE RURAL SOCIAL RESEARCH, FAC ECONOMICS & MANAGEMENT, UNIVERSITETO STR 10-406, AKADEMIJA, KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA, 2015. s. 0-0.

MAŠEK, J. BENEFITS OF CONTROLLED TRAFFIC FARMING. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 28.52009, Jelgava. Jelgava: LLU Jelgava, 2009. s. 54 - 58.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – VENT, L. – MAŠEK, J. COMPARISON OF VARIANT SOLUTIONS OF HOP STRINGS AND ATTACHMENTS. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 203-207.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PROCHÁZKA, P. Conservation soil tillage technologies . In 4th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 429-433.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Controlled traffic farming. In 9th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 27.52010, Jelgava. Jelgava: LUA Latvia, 2010. s. 37 - 41.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – KVÍZ, Z. Crop residue management by different soil tillage. In The 5th International scientific Conference Rural Development 2011 24.11.2011, Akademija, Lithuania. Akademija: ASU, 2011. s. 373-378.

NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. Dosage uniformity of the rainfall simulator depending on nozzle type and the pressure. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 69-73.

MAŠEK, J. – CHYBA, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. – JASINSKAS, A. EFFECT OF SOIL TILLAGE TECHNOLOGIES ON SOIL PROPERTIES IN LONG TERM EVALUATION. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2016. s. 391-397.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. – VENT, L. ENGINEERING PROBLEMS DURING PULLING-DOWN OF HOP STRINGS AND THEIR ATTACHMENTS. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 26.05.2011, JALGAVA, LATVIA. Jelgava, Latvia: LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE, FACULTY OF ENGINEERING, 2011. s. 26-31.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – PAVLÍČEK, T. Evaluation of combine harvester fuel consumption and operation costs. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 78-83.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – **JASINSKAS, A. Evaluation of combine harvester operation costs in different working conditions. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, LLU Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 1180-1185.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – BENEŠ, L. – KUMHÁLOVÁ, J. EVALUATION OF QUALITATIVE PARAMETERS OF SELECTED SOIL TILLAGE MACHINES FOR LOOSENING SOIL WITHOUT TURNING. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 16-21.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – KOVAŘÍČEK, P. Evaluation of surface water runoff and soil loses in the cultivation maize crops. In The Fifth International Scientific Conference Rural Development in Global Changes 2011, Vol 5, Book 1 24.11.2011, Akademija, Kaunas District, Lithuania. Akademija, Kaunas District, Lithuania: Aleksandras Stulginskij University, 2011. s. 405-411.

PROCHÁZKA, P. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – PROŠEK, V. FIELD AERIAL PHOTOGRAPHS TAKING FROM AN AIRCRAFT MODEL. In Trends in Agricultural Engineering 2010 27.10.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 510-512.

FLOW MASS MONITORING IN THE HARVEST OF SUGAR BEET doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2008

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. Forage Yield Maps Creating Based on Mowing Machine Conditioner Power Input Measurement.. In Conference Agricultural Engineering 2004 7.102004, Dresden, SRN. Dusseldorf, SRN: VDI Verlag GmbH, 2004. s. 307 - 315.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. Impact of Different Soil Tillage Intensity on Soil Water Erosion in Spring Time. In 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Akademija, Lithuania. Akademija: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, 2013. s. 382-386.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. Impact of soil tillage technology on erosion parameters in central Bohemia region. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 1139-1144.

MAŠEK, J. – KROUTIL, M. – KVÍZ, Z. – NOVÁK, P. Influence of different soil tillage technologies on crop residue management. In 11th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: LUA Jelgava, 2012. s. 37-42.

MAŠEK, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – FIC, T. Influence of different treshing system design on grain damage. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 756-761.

Influence of soil tillage treatment and compost application on soil properties and water infiltration Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Jiří Mašek, Ph.D., Pavel Kovaříček (externí), 2010

BENEŠ, L. – NOVÁK, P. – MAŠEK, J. JOHN DEERE COMBINE HARVESTERS FUEL CONSUMPTION AND OPERATION COSTS. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 13-17.

MACHINES IN CONSERVATION SOIL TILLAGE TECHNOLOGIES Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Šindelář Rudolf, 2008

NOVÁK, P. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. MEASUREMENT OF SOIL RESISTANCE TO WATER EROSION IN THREE WAYS OF ESTABLISHING THE MAIZE CROP. In 10th international scientific conference engineering for rural development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: LU Jelgava, 2011. s. 51-54.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. METHODS OF CROP STAND ESTABLISHMENT IN TERMS OF RESISTANCE TO WATER EROSION. In 11th international scientific conference engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: LLU Jelgava, 2012. s. 179-183.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Overview of combine harvester and tractor structure on farms in the Czech Republic. In 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, ERD 2018 23.05.2018, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2018. s. 240-245.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – KROULÍK, M. – **JASINSKAS, A. PERFORMANCE EVALUATION OF COMBINE HARVESTERS. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Lithuania: Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2015. s. 0-0.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Post harvest straw management as a decisive parameter for final yield of crops. In Engineering for rural development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava 2013: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 190-193.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – KNAP, P. – PETRÁSEK, S. – PETRÁSEK, S. QUALITY ASSESSMENT OF SELECTED TILLAGE MACHINES FOR DEEPER LOOSENING SOIL WITHOUT TURNING. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 456-460.

**STREIKUS, D. – **JASINSKAS, A. – **KUCINSKAS, V. – MAŠEK, J. Research in fibrous plant preparation for pressed solid biofuel and determination of pellet indicators. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, LLU Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 680-686.

JASINSKAS, A. – KIBIRKSTIENE, I. – DOMEIKA, R. – CESNA, J. – ROMANECKAS, K. – MAŠEK, J. RESEARCH OF WILLOW PREPARATION AND UTILIZATION FOR ENERGY PURPOSES. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2016. s. 243-249.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – BENEŠ, L. – KUMHÁLOVÁ, J. Soil tillage focusing on the reduction of water erosion of soil in the cultivation of selected field crops. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Lithuania : Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2015. s. 0-0.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. Sugar beets and potatoes throughput measurement by capacitive sensor. In Agricultural Engineering - Landtechnik 2008 25.92008, Hohenheim, Stuttgart, Germany. Dusseldorf, Germany: VDI Verlag GmbH, 2008. s. 199 - 204.

VENT, L. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – MAŠEK, J. Tensile strength of hop training wires and their attachments. In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 39-42.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PROŠEK, V. THE YIELD DETERMINATION OF FORAGE CROPS BY ROUND BALERS’ PRESSING. In 10th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: LUA Jelgava, 2011. s. 47-50.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. – NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. Traffic intensity in fields and technical possibilities for reduction of machinery passes. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 216-220.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. Utilization of GPS guidance systems in controlled traffic farming . In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 10-14.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – BRANT, V. – MAŠEK, J. Yield crop dependence on soil properties and soil water availability . In Proceedings of 14th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT May 20-22, 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: , 2015. s. 530-535.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – NOVÁK, P. YIELD MONITORING SYSTEM FOR HAY AND STRAW. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 413-416.

Poloprovoz, ověřená technologie

KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – GUTU, D. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – CHYBA, J. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1., Contract for the application of validated technology no QH92105/1, soil tillage, soil compaction, control traffic farming, soil infiltration capacity, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Poloprovoz, Technologie k projektu QH92105, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra zemědělských strojů, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1 se Zemědělskou akciovou společností Podchotucí, a.s., IČ: 61672343, uzavřená dne 19.12.2013, Snížení energetické náročnosti zpracování půdy, dosahování stabilnějších nebo vyšších výnosů, úspora nákladů vynaložených na nápravná opatření technogenním zhutněním degradované půdy, ekologické přínosy., Česká zemědělská univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 169, 165 21 Praha 6 – Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Výsledky s právní ochranou

PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – MAŠEK, J. Jednotná střela se střepinovým účinkem. Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6. 22656. 01.09.2011.

Mobilní vážicí vůz pro vážení materiálu, převoz materiálu a překládku materiálu Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

NOVÁK, P. – HŮLA, J. – MAŠEK, J. – KUMHÁLA, F. Ohradová mikroparcela pro měření povrchového odtoku a smyvu půdy. Úřad průmyslového vlastnictví. 25400. 20.05.2013.

Zapojení snímačů pro zjišťování průchodnosti brambor na sklízeči doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2008

Zapojení snímačů pro zjišťování průchodnosti píce v lisu na hranolovité balíky Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D., 2009

Zapojení snímačů pro zjišťování průchodnosti píce ve svinovacím lisu s variabilní lisovací komorou Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

Technicky realizované výsledky

Program pro ovládání elektrického snímače tlaku oleje doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Rybka Adolf, CSc., 2008

Certifikované metodiky

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – CHYBA, J. Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích během sklizně pícnin., Agricultural machines field trafficking intensity for harvest of forage crops., forage crops, soil compaction, trafficking, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Specializovaná mapa 3, Mapa zpracována v aplikaci GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná včetně legend a komentářů, Podklady pro opatření, která vedou k omezování degradace půdy. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit,Těšnov 17, 117 01, Praha 1, 25.04.2013, 23403/3/2013-MZE-17221

KOVAŘÍČEK, P. – ABRHAM, Z. – HŮLA, J. – PLÍVA, P. – VLÁŠKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty, Technologies and Economic Balance of Increasing of Soil Resistance Against Erosion by Incorporation of Organic Matter into Soil, water infiltration into the soil; soil water accumulation; hydro-physical properties of soil; organic matter; compost, 2012, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, QH82191/03/2012, č.j. 226810/2012-MZE-17221, Na ploše pravidelně hnojené kompostem odhadujeme 50% snížení splavení zeminy z ornice. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Odbor rostlinných komodit Mze Praha, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, 11.12.2012,

KUMHÁLA, F. – GUTU, D. – HŮLA, J. – CHYBA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – VLÁŠKOVÁ, M. Technologie řízených přejezdů po pozemcích., Controlled Traffic Farming Technology, soil tillage, soil compaction, control traffic farming, soil physical properties., 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-213-2425-1, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. ISBN 978-80-213-2425-1. Subjekt: Ing. Zdeněk Kvíz – soukromě hospodařící rolník, IČ: 43172911. 18.12.2013. František Kumhála, ČZU v Praze, TF, KZS, Kamýcká 129, 165 21, Praha 6, kumhala@tf.czu.cz , Snížení energetické náročnosti zpracování půdy, dosahování stabilnějších nebo vyšších výnosů, úspora nákladů vynaložených na nápravná opatření technogenním zhutněním degradované půdy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor rostlinných komodit MZe Praha, 19.12.2013, 84036/2013-MZE-17221

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Aplikace metod optimalizace struktury strojního parku na vybraná střediska společnosti ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 87s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Návrh optimální strategie způsobu financování při pořizování nových vozidel pro společnost ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 38s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Optimalizace doby provozu do obnovy silničních vozidel na základě exploatační analýzy pro společnost ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 66s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – PAVLŮ, J. – NOVÁK, P. Optimalizace struktury motorových vozidel pro společnost MERO ČR, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 50s. ISBN: SL/0091/15,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Plán obnovy mobilních energetických prostředků používaných na skladech společnosti ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 65s. ISBN: 4500045045,

Ostatní výsledky

Aplikace kejdy - Joskin Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Aplikační technika Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Aplikační technika současnosti i blízké budoucnosti Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

ASSESSMENT OF COST OF CULTIVATION OF SELECTED ENERGY CROPS Ing. Novák Petr; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Petrásek Stanislav, 2010

Axiální, nebo tangenciální sklízecí mlátička? Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2005

Benefit of controlled traffic farming Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – MISIEWICZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Benefits of GPS agricultural guidance for sustainable agriculture.. 2012, Speciání číslo časopisu agrociencia Uruguay, vydané u příležitosti konání ISTRO konference. Článek se zabývá problematikou eliminace rizik degradace půdního prostředí..

Bezstupňové převodovky. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Challenger MT 700 B Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

CROP RESIDUE MANAGEMENT BY DIFFERENT SOIL TILLAGE Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2007

CROP RESIDUE MANAGEMENT BY DIFFERENT SOIL TILLAGE Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2007

Design and revision of hydraulic circuit for drive of working mechanisms doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Design and revision of hydraulic circuit for drive of working mechanisms doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Design of hydraulic pressure type flow rate sensor for yield mapping of root-crops Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2008

Design of hydraulic pressure type flow rate sensor for yield mapping of root-crops Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2008

Design of hydraulic pressure type flow rate sensor for yield mapping of root-crops in laboratory conditions Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2006

Design of hydraulic pressure type flow rate sensor for yield mapping of sugar beet in laboratory conditions Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D., 2005

Design of hydraulic pressure type flow rate sensor for yield mapping of sugar beet in laboratory conditions Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D., 2005

Design of loading mechanism for three point hitch of tractor Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2006

DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH KAPALIN doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2008

Diagnostika hydraulických kapalin používaných v letectví doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2008

Discland Expert 6000 Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Efektivní krmení Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; a kol. a kol., 2007

Energetická náročnost pohonu hydraulických mechanismů doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

ENERGY INTENSITY OF THE PUMP WITH LS SYSTEM doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D., 2007

Evaluation of forage yield map techniques on a mowing-conditionin machine. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D., 2005

EVALUATION OF SOIL TILLAGE QUALITY WITH LEASER PROFILOGRAPH Ing. Šindelář Rudolf; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Hůla Josef, CSc.; Kovaříček Pavel, 2008

KUČINSKAS, V. – JASINSKAS, A. – MAŠEK, J.FEASIBILITY STUDY OF MEDIUM ROTATION ENERGY PLANT UTILIZATION FOR BIOFUEL PRODUCTION. 2016, .

Fendt 900 Vario Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

FIELD AERIAL PHOTOGRAPHS TAKING FROM AN AIRCRAFT MODEL Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Prošek Václav, 2005

FIELD AERIAL PHOTOGRAPHS TAKING FROM AN AIRCRAFT MODEL Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Prošek Václav, 2005

Field Evaluation of Forage Yield Maps Creation doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Prošek Václav, 2005

Field evaluation of forage yield maps creation. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Prošek Václav, 2005

Flow mass monitoring in the harvest of potatoes Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2007

Flow Mass Monitoring of Potatoe Harvest in Laboratory Conditions doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2006

GPS autopiloty v zemědělství Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo, 2009

Hákové nosiče Krampe Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Hardi Alpha plus Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Hnojení kejdou. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Hnojení minerálními hnojivy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

HODNOCENÍ INFILTRACE VODY DO PŮDY Ing. Šindelář Rudolf; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Hůla Josef, CSc.; Kovaříček Pavel, 2007

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – HONZÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení intenzity zatížení půdy pneumatikami zemědělských strojů. 2009, ISBN: 978-80-213-1993-6; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: GPS autopiloty v zemědělství; Počet stran: 1; Název nakladatele: TF ČZU Praha; Datum zahájení: 22.10.2009; Místo konání: ČZU v Praze; typ akce: CST; Strana od: 0; Strana do: 0.

MAŠEK, J. – ŠINDELÁŘ, R. – PROCHÁZKA, P. – KOVAŘÍČEK, P. – HŮLA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); HODNOCENÍ PRÁCE RADLIČKOVÉHO KYPŘIČE Z HLEDISKA DISTRIBUCE ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ. 2006, ISBN: 80-228-1596-9; ISSN: N; Místo vydání: Zvolen; Název sboníku: Sborník přízpěvků VIII. mezinárodní konference mladých; Počet stran: 7; Název nakladatele: TU Zvolen ; Datum zahájení: 12.6.2006; Místo konání: Zvolen; typ akce: EUR; Strana od: 143; Strana do: 149.

Hodnocení práce radličkových a talířových pracovních nástrojů Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Šindelář Rudolf, 2007

HODNOCENÍ UKAZATELŮ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY PLUHEM Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Matouš Jan; Ing. Šindelář Rudolf; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Hůla Josef, CSc., 2006

HODNOCENÍ VLIVU ZPRACOVÁNÍ PŮDY NA KVALITU ZALOŽENÉHO POROSTU Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2005

HODNOCENÍ VLIVU ZPRACOVÁNÍ PŮDY NA KVALITU ZALOŽENÉHO POROSTU Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2005

PROCHÁZKA, P. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – ŠINDELÁŘ, R. – HŮLA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení vybraných ukazatelů kvality zpracování půdy. 2006, ISBN: 80-228-1596-9; ISSN: N; Místo vydání: Zvolen; Název sboníku: Sborník přízpěvků VIII. mezinárodní konference mladých; Počet stran: 4; Název nakladatele: TU Zvolen; Datum zahájení: 12.6.2006; Místo konání: Zvolen; typ akce: EUR; Strana od: 205; Strana do: 208.

Horsch Pronto 4 DC Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Horsch Pronto AS Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Hospodaření s půdou. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Hospodaření s rostlinnými zbytky Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Hydraulická soustava traktorů Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2009

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ A JEJEICH VYUŽITÍ doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2009

Hydropneumatické tlumení čelního traktorového nakladače Ing. Jelínek Jiří; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

HYDROPNEUMATICKÉ TLUMENÍ U ZEMĚDĚLSKÝCH MOBILNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Ing. Jelínek Jiří; doc. Dr. Ing. Kumhála František; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Jak se žije v provincii Sumatera Utara Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Tachecí Martin; Ing. Malík Jan, 2007

Jak se žije v provincii Sumatera Utara Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Tachecí Martin; a kol. a kol., 2007

Komunální traktory - vývojové trendy traktorů Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2008

Konstrukce a údržba akumulátorů Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Krmné míchací vozy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Krone Big Pack. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Kuhn Venta AL - LC Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Kurz základů údržby mechanizace golfových hřišť - 1. Hydraulické systémy doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Rybka Adolf, CSc., 2009

Kypřič Köckerling Vario Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

LETECKÝ MODEL PRO DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Šindelář Rudolf; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Prošek Václav, 2006

LETECKÝ MODEL PRO DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Šindelář Rudolf; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Prošek Václav, 2006

Lis na válcové balíky John Deere 578 Premium Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Lisy Case IH 452 a 462 Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Lisy John Deere Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Lisy na válcové balíky BalePack. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Luclar Daytona Club 13 MC. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Manipulace s materiály v zemědělství Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Manipulátor jako dobrý pomocník Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Manipulátory mají budoucnost. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Manipulátory v pol´nohospodárskej praxi Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Maniscopic MLT 845-120 LSU. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Massey Ferguson 7400. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Massey Ferguson řady 8400 Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Měření výnosu při sklizni cukrové řepy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Merlo Turbofarmer Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Míchací krmné vozy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Míchací krmné vozy současnosti Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Míchací krmné vozy. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Miešacie krmne vozy - trendy a konštrukcie Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Moderní konstrukce žacích strojů. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2005

Monitoring of hydraulic systems parametrs on the agricultural machines Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2008

Monitoring of Spatial Variability of Soil Properties and their Interrelationships Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Prikner Patrik, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Prošek Václav; Cerhanová Dana, 2005

Možnosti mapování výnosů při sklizni pícnin. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Prošek Václav, 2005

Možnosti zjišťování půdních vlastností s využitím měření tahového odporu při zpracováné půdy. Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Prošek Václav, 2004

Na návštěvě v Tapanuli Utara Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Tachecí Martin; Ing. Malík Jan, 2007

Nakladače Hoftrac od firmy Weidemann Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Nakladače v zemědělském podniku Ing. Jelínek Jiří; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Návrh hydraulického mechanismu doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Návrh hydraulického mechanismu doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Návrh hydtraulické soustavy samojízdného stroje. doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2004

Návrh zatěřovacího mechanizmu pro tříbodový závěs traktoru Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Návrh zatěžovacího mechanizmu pro tříbodový závěs traktoru Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2006

New Holland TG Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Obraceče a shrnovače píce. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Ohlédnutí za Agritechnikou 2007 Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2008

Ohlédnutí za Agritechnikou. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Ohlédnutí za trendy na Agritechnice Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Oleje a maziva pro zemědělství doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

OPERATIONAL EFFECTS OF IMPLEMENTS ON CROP RESIDUES IN SOIL TILLAGE Ing. Šindelář Rudolf; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Hůla Josef, CSc.; Kovaříček Pavel, 2008

OPERATIONAL EFFECTS OF IMPLEMENTS ON CROP RESIDUES IN SOIL TILLAGE OPERATIONS Ing. Šindelář Rudolf; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Hůla Josef, CSc.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Kovaříček Pavel, 2006

Opravy pneumatik Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Ošetření obilovin po sklizni a jejich skladování Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2008

Pásový traktor pro velké výkony Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

PHOTOSHOP TOOLS EVALUATION OF CROP RESIDUE MANAGEMENT IN THE CONSERVATION SOIL TECHNOLOGIES Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

PHOTOSHOP TOOLS EVALUATION OF CROP RESIDUE MANAGEMENT IN THE CONSERVATION SOIL TECHNOLOGIES Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Plnohodnotné hnojivo Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Pluhy Kverneland PN Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – MAŠEK, J. – VENT, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polní experimenty chmelovodičů a jejich úchytů. 2014, .

POROVNÁNÍ HYDRAULICKÝCH SOUSTAV NAKLADAČŮ BOBCAT Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Porovnání kvality rovnoměrnosti rozmetání posklizňových zbytků za sklízecí mlátičkou s tangenciálním a axiálním mláticím systémem. Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Svárovská Kateřina, 2004

Porovnání strojů v půdoochranných technologiích z hlediska hospodaření s rostlinnými zbytky Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Šindelář Rudolf, 2005

Porovnání strojů v půdoochranných technologiích z hlediska hospodaření s rostlinnými zbytky Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Šindelář Rudolf, 2005

POSIBILITY OF YIELD MAPPING BY SUGAR BEET HARVEST Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2006

Possibilities of soil properties detection by means of tensile resistance measurement during tillage. Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Prošek Václav, 2004

Postřikovač John Deere 700 Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Pöttinger Terrasem Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

ŠINDELÁŘ, R. – KOVAŘÍČEK, P. – PROCHÁZKA, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); POUŽITÍ LASEROVÉHO PROFILOGRAFU PŘI HODNOCENÍ KVALITY PRÁCE RADLIČKOVÉHO KYPŘIČE. 2006, ISBN: 80-228-1596-9; ISSN: N; Místo vydání: TU Zvolen; Název sboníku: Sborník příspěvků VIII. Mezinárodní konference mladých; Počet stran: 5; Název nakladatele: TU Zvolen; Datum zahájení: 12.6.2006; Místo konání: Zvolen; typ akce: EUR; Strana od: 242; Strana do: 246.

Přehled systémů mapování výnosů při sklizni cukrovky Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Přesné secí stroje. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Přesné setí v nových technologiích - Fakta o zakládání porostů bez orby Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Šindelář Rudolf, 2005

Příprava půdy a setí obilovin - Ke vhodné technologii správný stroj Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Pro krmení skotu Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Pro sklizň cukrové řepy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Půda a její zpracování Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Působení pracovních nástrojů na půdu u strojů pro zpracování půdy a setí. Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D., 2004

Radličkový kompaktor Swifter SO Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

PROCHÁZKA, P. – MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. – KROULÍK, M. – HŮLA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); REMOTE SENSING WITH AIRCRAFT MODEL UTILISATION. 2009. ISBN: 978-80-213-1897-7; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: NEW TRENDS IN DESIGN AND UTLISATION OF MACHINES IN AGRICULTURE, LANDSCAPE MAINTENANCE AND ENVIRONMENT PROTECTION; Počet stran: 1; Název nakladatele: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE; Datum zahájení: 5.5.2009; Místo konání: Kostelec nad Černými lesy; typ akce: EUR; Strana od: 0; Strana do: 0.

Rozmetání rostlinných zbytků. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2004

Rozvojová pomoc pro zemědělství v oblasti Tapanuli Utara – Indonesie Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Tachecí Martin; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2007

Samízdný krmný vůz Seko Samurai Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Samojízdné sklízecí mlátičky Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Sázecí stroje nesmí poškodit sadbu Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Sběr BRO z domácností v ČR Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Zámorská Hedvika, 2008

Secí stroj NTA 2000 Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Secí stroje a setí v postupech redukovaného zpracování půdy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Secí stroje Excelent Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2008

Senážní vůz Jumbo 10000 L Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Servis a opravy zemědělských strojů Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D., 2008

Simba Solo Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Sklízecí mlátička Massey Ferguson 9895 Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2008

Sklízecí mlátičky Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Sklízecí mlátičky - královny našich polí Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Sklízecí mlátičky - seřízení pro různé plodiny Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Sklízecí mlátičky Fendt Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Sklízecí mlátičky John Deere Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Sklízecí mlátičky New Holland CR9000 Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2008

Sklízecí řezačka BiG X od firmy Krone Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Sklizeň a skladování brambor Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Sklizeň a skladování pícnin. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

PROCHÁZKA, P. – MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sledování erozních událostí s využitím leteckého snímkování. 2010. ISBN: ISBN 978-80-552-0441-3; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Počet stran: 5; Název nakladatele: SPU Nitra; Konference: XII. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2010; Datum zahájení: 15.10.2010; Strana od: 177; Strana do: 181.

PROCHÁZKA, P. – ŠINDELÁŘ, R. – MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – HŮLA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); SLEDOVÁNÍ EROZNÍCH UDÁLOSTÍ V KULTURNĚ OBDĚLÁVANÉ KRAJINĚ. 2008, ISBN: 978-80-7375-177-7; ISSN: N; Místo vydání: Lednice; Název sboníku: Využití zemědělské techniky pro trvale udržitelný rozvoj; Počet stran: 1; Název nakladatele: VUZT; Datum zahájení: 22.5.2008; Místo konání: Lednice; typ akce: EUR; Strana od: 0; Strana do: 0.

Sledování půdních vlastností nepřímými metodami. Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Software for design and simulation of hydraulic circuits. doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D., 2004

Software for design and simulation of hydraulic circuits. doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D., 2004

Stroj pod drobnohledem - postřikovače Amazone UX Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Stroje na ochranu rostlin Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Stroje pro hnojení minerálními hnojivy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Stroje pro rovnoměrné sázení hlíz Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Stroje pro sázení brambor Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Stroje pro sklizeň a konzervaci Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Stroje pro sklizeň cukrové řepy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Stroje pro založení porostu v půdoochranných technologiích zpracování půdy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Sulky TRW Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Sumatra - druhé zastavení na rovníkovém ostrově Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Tachecí Martin; Ing. Malík Jan, 2008

Sumatra - ostrov na rovníku, aneb Indonesie není jen Bali Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Tachecí Martin; Ing. Malík Jan, 2008

Systémy zpracování půdy s ohledem na přínosy a rizika Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Technické prvky systému hospodaření Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2008

Technika pro rozmetaní minerálních hnojiv Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Šindelář Rudolf, 2007

Technika pro sklizeň a skladování pícnin Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Technika sklizně a konzervace pícnin - Vývoj směřuje ke kvalitě Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

TECHNIKA V POSTUPECH ÚSPORNÉHO ZPRACOVÁNÍ PŮDY Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Šindelář Rudolf, 2007

Technologie sklizně pícnin Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Technologie zpracování půdy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Technologie zpracování půdy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2008

Teleskopický manipulátor Samson 45.8 Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Tencile force measurement as one of the precision farming tool. Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Prošek Václav, 2004

Terex Agrilift Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

THE AIRCRAFT MODEL USING FOR REMOTE SENSING Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Šindelář Rudolf; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Prošek Václav, 2006

The comparison of machines according to crop residuals management in the conservation tillage technologies Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Šindelář Rudolf, 2005

The comparison of plant residues distribution pattern quality after combine harvester passage with a tangential and axial threshing system. Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Svárovská Kateřina, 2004

THE CONVEYER SLOPE INFLUENCE ON MEASUREMENT ACCURACY OF POTATOES FLOW RATE Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2007

The distribution quality of plant remains according to different combine harvesters. Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2004

The distribution quality of plant remains according to different combine harvesters. Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2004

THE ELECTRO-HYDRAULIC HITCH CONTROL Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2008

THE EVALUATION OF TERRAIN SLOPE INFLUENCE ON FLOW MASS SENSOR ACCURACY Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2007

The laboratory apparatus for mass flow monitoring doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

The measurement of plant residues distribution quality after harvest by conventional and axial combine harvesters. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2005

MAŠEK, J. – HŮLA, J. – ŠINDELÁŘ, R. – PROCHÁZKA, P. – KOVAŘÍČEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The quality evaluation of soil tillage by sweep tiller. 2006, ISBN: 80-8069-744-2; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Název sboníku: Management of production systems with support of information technologies and control engennering; Počet stran: 1; Název nakladatele: SPU Nitra; Datum zahájení: 19.9.2006; Místo konání: SPU NItra; typ akce: EUR; Strana od: 68; Strana do: 68.

The Rural Development Support in Tapanuli Utara Region Ing. Tachecí Martin; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Malík Jan, 2007

The Rural Development Support in Tapanuli Utara Region Ing. Tachecí Martin; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Malík Jan, 2007

THE SILAGE PROCESS QUALITY doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

THE SIMULATION OF TERRAIN VARIABILITY EFFECT ON FLOW MASS SENSOR ACCURACY Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2007

THE SIMULATION OF TERRAIN VARIABILITY EFFECT ON FLOW MASS SENSOR ACCURACY Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

The spatial and the temporal variability of soil properties Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Prošek Václav; Cerhanová Dana, 2005

The spatial and the temporal variability of soil properties. Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Prošek Václav; Cerhanová Dana, 2005

Traktor Claas Axion Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Traktor Fend Trisix Vario Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2008

Traktory McCormick XTX Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Traktory Puma od CASE IH Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Trendy a konstrukce míchacích krmných vozů Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Trendy aplikační techniky. Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Trendy krmných míchacích vozů - Stroje a kvalita krmiva Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Trendy v pěstování a sklizni brambor Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Trendy v technice pro aplikaci hnojiv a pesticidů Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Trendy v technice pro aplikaci hnojiv a pesticidů Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Two Methods of Mowing Machine Feed Rate Measurement Development and Testing. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Prošek Václav, 2004

Two Methods of Mowing Machine Feed Rate Measurement Developmentg and Testing. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Prošek Václav, 2004

Úspory energie, nebo nožů? doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Väderstad Rapid A 600 S Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

VLIV PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ KYPŘIČE A VYBRANÝCH PRACOVNÍCH NASTAVENÍ NA ROSTLINNÉ ZBYTKY Ing. Šindelář Rudolf; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Hůla Josef, CSc.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Kovaříček Pavel, 2006

Vliv rostlinných zbytků a kořenového systému pěstovaných rostlin na náchylnost půdy k vodní erozi. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2005

Výběr secího stroje Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2008

Využití hydraulických a elektrických komponentů pro stanovení průchodnosti materiálu doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2006

Využití modelu letadla pro snímkování pozemků v precizním zemědělství Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Prošek Václav, 2005

Využití systémů určování polohy. doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

Vývoj energeticky méně náročných operací ve vybraných oblastech zemědělské techniky. doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; prof. Ing. Hanousek Blahoslav, CSc.; prof. Ing. Hůla Josef, CSc.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Bernášek Karel, CSc.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Krupička Josef, CSc.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Vývoj energeticky méně náročných technologií rostlinné výroby. doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; prof. Ing. Hanousek Blahoslav, CSc.; prof. Ing. Hůla Josef, CSc.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Bernášek Karel, CSc.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Krupička Josef, CSc.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2007

Vývoj energeticky méně náročných technologií rostlinné výroby. doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; prof. Ing. Hanousek Blahoslav, CSc.; prof. Ing. Hůla Josef, CSc.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Bernášek Karel, CSc.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Krupička Josef, CSc.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2006

Vývojové trendy traktorů Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2008

Vývojové trendy v oblasti aplikace hnojiv a pesticidů Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

Weidemann Hoftrac Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005

YIELD MAPPING IN ROOT-CROPS PRODUCTION WITH A PRESSURE SENSORS IN LABORATORY CONDITIONS doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2006

YIELD MAPPING OF ROOT-CROPS Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D., 2009

YIELD MAPPING OF ROOT-CROPS BASED ON PRESSURE TYPE FLOW RATE SENSOR doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2009

YIELD MAPPING OF ROOT-CROPS BASED ON PRESSURE TYPE FLOW RATE SENSOR doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2009

Zakládání porostů polních plodin v soudobých technologiích zpracování půdy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Zakládání porostů polních plodin v soudobých technologiích zpracování půdy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

Zakládání porostů při soudobých technologiích zpracování půdy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Zhodnocení kvality práce radličkového kypřiče Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Hůla Josef, CSc.; Ing. Šindelář Rudolf; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; a kol. a kol., 2006

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. – JOŠT, B. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zjišťování výnosu slámy u svinovacích lisů s variabilní lisovací komorou. 2010. ISBN: 978-80-552-0380-5; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Počet stran: 4; Název nakladatele: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Konference: TECHNOFÓRUM 2010 Advances in research of agricultural and environmental engineering; Datum zahájení: 13.7.2010; Strana od: 134; Strana do: 137.

Zpracování půdy Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2006

Zpracování půdy a eroze. Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2004

Zpracování půdy a setí Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2005