×
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – VENT, L. – JOŠT, B. – MAŠEK, J. Analysis of Strength Ratio of Different Hop Strings . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2012, roč. 58, č. 4, s. 148-154. ISSN: 1212-9151.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. – VENT, L. Analysis of various implementations of hop strings during hop production. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 9, s. 441-446. ISSN: 1214-1178.

RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. Analýza mechanicko-fyzikálních vlastností chmele využívaných při separaci od příměsí.. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 12, s. 69 - 71. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – PRONITSYN, D. Bezpilotní prostředky pro sledování stavu zemědělské krajiny. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 5, s. 56-58. ISSN: 0373-6776.

KOVÁŘ, S. – MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Comparison of tillage systems in terms of water infiltration into the soil during the autumn season . Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1629-1635. ISSN: 1406-894X.

HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. Diagnostika hydraulických kapalin používaných v letectví. Acta Hydraulica et Pneumatica, 2008, roč. 5, č. 1, s. 34 - 38. ISSN: 1336-7536.

MAŠEK, J. Fend Trisix Vario. Mechanizace zemědělství, 2008, roč. 58, č. 5, s. 6 - 7. ISSN: 0373-6776.

PROCHÁZKA, P. – HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – STANĚK, L. HODNOCENÍ KVALITY PRÁCE SECÍHO STROJE PRO RŮZNÉ ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ PŮDY A ZALOŽENÍ POROSTU. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č zvláštní vydání, s. 286-290. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – HŮLA, J. – PROCHÁZKA, P. HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 141-147. ISSN: 0373-6776.

ŠINDELÁŘ, R. – MAŠEK, J. – PROCHÁZKA, P. – KOVAŘÍČEK, P. – HŮLA, J. Hodnocení ukazatelů kvality práce kypřiče Horsch Tiger AS. Mechanizace zemědělství, 2006, roč. 54, č. 3, s. 26-29. ISSN: 0373-6776.

HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. Hydraulické kapaliny v letectví a jejich diagnostika . Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 70 - 73. ISSN: 1211-4162.

HEŘMÁNEK, P. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Hydropneumatické tlumení čelního traktorového nakladače. Hydraulika a pneumatika, 2007, roč. 8, č. 3, s. 7 - 9. ISSN: 1335-5171.

MELICHAROVÁ, A. – MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Impacts of some cultivated crops on water erosion in the Central Bohemia Region. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 4, s. 1705-1713. ISSN: 1406-894X.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Influence of soil tillage on oats yield in central Bohemia region. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 838-845. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. Kapacitní čidlo pro měření průchodnosti brambor. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 3, s. 87 - 89. ISSN: 0447-6441.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – PRONITSYN, D. Když v zemědělství pracují roboti. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 5, s. 46-49. ISSN: 0373-6776.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. Laboratorní testy kapacitního čidla pro měření výnosu cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 7, s. 211 - 214. ISSN: 1210-3306.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – PROŠEK, V. Měření příkonu žacího stroje s prstovou žací lištou.. Mechanizace zemědělství, 2007, roč. 57, č. 6, s. 22 - 24. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. Metody pro hodnocení kvality zpracování půdy.. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 8, s. 60 - 64. ISSN: 0373-6776.

BALÁŽOVÁ, K. – CHYBA, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – MAŠEK, J. – PETRÁSEK, S. Monitoring of Khorasan (Triticum turgidum ssp. Turanicum) and Modern Kabot Spring Wheat (Triticum aestivum) Varieties by UAV and Sensor Technologies under Different Soil Tillage. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 7, s. 1-16. ISSN: 2073-4395.

MAŠEK, J. – ANDREJS, V. – NOVÁK, P. MOŽNOSTI SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PŘI MULČOVÁNÍ . Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 90-93. ISSN: 1802-2391.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – PROŠEK, V. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. MOŽNOSTI STANOVENÍ VÝNOSU SLÁMY PŘI SKLIZNI LISEM S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU. Komunální technika, 2014, roč. 8, č. zvláštní vydání, s. 215-218. ISSN: 1802-2391.

VONDŘIČKA, J. – MAŠEK, J. Možnosti využití systému ISO-Bus. ..., 2012, roč. 62, č. 11, s. 64-67.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – HONZÍK, I. Omezení četnosti přejezdů mechanizačních prostředků po pozemcích . Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 5, s. 54 - 57. ISSN: 0373-6776.

KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Plant remains distribution quality of different combine harvesters in connection with conservation tillage technologies. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 115-123. ISSN: 1406-894X.

MAŠEK, J. Postřikovače a kvalita aplikace. Mechanizace zemědělství, 2009, roč. 54, č. 10, s. 38 - 44. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. – PROCHÁZKA, P. Použití snímačů tlaku v hydraulickém obvodu pro sledování průchodnosti materiálu. Jemná mechanika a optika, 2007, roč. 52, č. 11, s. 314 - 315. ISSN: 0447-6441.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. Přínosy navigačních systémů zemědělských strojů ke snížení zátěže obsluhy. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 241-246. ISSN: 0373-6776.

NOVÁK, P. – HŮLA, J. – MAŠEK, J. Propustnost půdy pro vodu v období po sklizni plodin. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 62-65. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – JOŠT, B. – PROŠEK, V. Sensors connection for yield determination on round balers with variable chamber. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 51-55. ISSN: 1212-9151.

MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. – PROCHÁZKA, P. Sklízeče cukrové řepy a možnosti mapování výnosu při sklizni. Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 9, s. 252 - 255. ISSN: 1210-3306.

HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. – PROCHÁZKA, P. Sledování průchodnosti brambor při sklizni v laboratorních podmínkách. Hydraulika a pneumatika, 2007, roč. 8, č. 4, s. 50 - 52. ISSN: 1335-5171.

HŮLA, J. – HŮLA, P. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. Stlačitelnost půdy po vysokých dávkách kompostu do půdy. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č. Zvláštní vydání, s. 131-135. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J.; idPublikace = 54532; Název: Stlačitelnost půdy po vysokých dávkách kompostu do půdy-- Neexistuje podtyp publikace --

MAŠEK, J. Stroje na ochranu rostlin. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 12, s. 38 - 44. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. Technika pro aplikaci hnojiv. Mechanizace zemědělství, 2009, roč. 54, č. 9, s. 46 - 53. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. – KROULÍK, M. Technologie zpracování půdy a jejich vliv na půdní vlastnosti. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 82-86. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. The quality evaluation of different soil tillage technologies. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 129-134. ISSN: 1406-894X.

MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. – PROCHÁZKA, P. Troughtput evaluation according to hydraulics circuit parameters measurement. Acta Hydraulica et Pneumatica, 2009, roč. 3, č 2, s. 37-41. ISSN: 1336-7536.

MAŠEK, J. – KUČERA, S. VLIV VYUŽITÍ TECHNOLOGIE GPS NA ÚSPORU OSIVA. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 151-154. ISSN: 1802-2391.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – VENT, L. – MAŠEK, J. Zavěšování chmelovodičů. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 89-93.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. – JOŠT, B. – PROCHÁZKA, P. Zjišťování výnosu slámy u svinovacích lisů s variabilní lisovací komorou. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 5, s. 46 - 48. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. Zpracování půdy a zakládání porostů jarních plodin. Mechanizace zemědělství, 2009, roč. 53, č. 2, s. 26 - 33. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. Zpracování půdy a založení porostů jařin. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 2, s. 30 - 37. ISSN: 0373-6776.

HŮLA, J. – MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Zpracování půdy po plodinách sklízených v letním období. Mechanizace zemědělství, 2017, roč. 67, č. 8, s. 36-38. ISSN: 0373-6776.

Odborná monografie

MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. Aplikační technika. České Budějovice: Orin s.r.o., 2006. 44s. ISBN 80-903717-0-1.

PROCHÁZKOVÁ, B. – BADALÍKOVÁ, B. – DOVRTĚL, J. – DRYŠLOVÁ, T. – HARTMAN, I. – HRUBÝ, J. – HRUDOVÁ, E. – JAVŮREK, M. – KASAL, P. – KLEM, K. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – NEUDERT, L. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – HŮLA, J. – VÁŇOVÁ, M. – WINKLER, J. Minimalizace zpracování půdy. Praha: Vydavatelství Profi Press, s.r.o., 2008, 246s. ISBN 978-80-86726-28-1.

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – BROŽEK, M. – MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – POŠTA, J. Příručka pro opravy a údržbu zemědělské techniky.. Profi Press, s.r.o. Praha: Profi Press, s.r.o. Praha, 2004. 188s. ISBN 80-86726-07-X.

KUMHÁLA, F. – HEŘMÁNEK, P. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – HONZÍK, I. Zemědělská technika-stroje a technologie pro rostlinnou výrobu. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, nakladatelství Powerprint, 2007. 439s. ISBN 978-80-213-1701-7.

Kapitoly v odborné knize

MAŠEK, J. Vše pro trávy a jetelinotrávy. Olomouc: Ing. Petr Baštan - vydavatelství, 2006. 1s. ISBN 80-903275-5-9. s. Technika pro sklizeň a konzervaci pícnin, s. 112 - 119.

Článek ve sborníku z akce

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – PETRÁSEK, S. ASPECTS OF GROWING WIDE-ROW CROPS ON THE SLOPES. In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 203-207.

**JASINSKAS, A. – **SARAUSKIS, E. – **GUTAUTAITE, A. – MAŠEK, J. ASSESSMENT OF HERBAL PLANT BIOFUEL PELLET QUALITY INDICATORS. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Aleksandras Stulginskis Univ, Akademija,. Akademija: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, CENTRE RURAL SOCIAL RESEARCH, FAC ECONOMICS & MANAGEMENT, UNIVERSITETO STR 10-406, AKADEMIJA, KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA, 2015. s. 0-0.

MAŠEK, J. BENEFITS OF CONTROLLED TRAFFIC FARMING. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 28.52009, Jelgava. Jelgava: LLU Jelgava, 2009. s. 54 - 58.

HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – RYBKA, A. – JOŠT, B. – VENT, L. – MAŠEK, J. COMPARISON OF VARIANT SOLUTIONS OF HOP STRINGS AND ATTACHMENTS. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 203-207.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PROCHÁZKA, P. Conservation soil tillage technologies . In 4th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 429-433.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Controlled traffic farming. In 9th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 27.52010, Jelgava. Jelgava: LUA Latvia, 2010. s. 37 - 41.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – KVÍZ, Z. Crop residue management by different soil tillage. In The 5th International scientific Conference Rural Development 2011 24.11.2011, Akademija, Lithuania. Akademija: ASU, 2011. s. 373-378.

NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. Dosage uniformity of the rainfall simulator depending on nozzle type and the pressure. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 69-73.

MAŠEK, J. – CHYBA, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – NOVÁK, P. – JASINSKAS, A. EFFECT OF SOIL TILLAGE TECHNOLOGIES ON SOIL PROPERTIES IN LONG TERM EVALUATION. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2016. s. 391-397.

HEŘMÁNEK, P. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. – MAŠEK, J. – VENT, L. ENGINEERING PROBLEMS DURING PULLING-DOWN OF HOP STRINGS AND THEIR ATTACHMENTS. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 26.05.2011, JALGAVA, LATVIA. Jelgava, Latvia: LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE, FACULTY OF ENGINEERING, 2011. s. 26-31.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – PAVLÍČEK, T. Evaluation of combine harvester fuel consumption and operation costs. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 78-83.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – **JASINSKAS, A. Evaluation of combine harvester operation costs in different working conditions. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, LLU Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 1180-1185.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – BENEŠ, L. – KUMHÁLOVÁ, J. EVALUATION OF QUALITATIVE PARAMETERS OF SELECTED SOIL TILLAGE MACHINES FOR LOOSENING SOIL WITHOUT TURNING. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 16-21.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – KOVAŘÍČEK, P. Evaluation of surface water runoff and soil loses in the cultivation maize crops. In The Fifth International Scientific Conference Rural Development in Global Changes 2011, Vol 5, Book 1 24.11.2011, Akademija, Kaunas District, Lithuania. Akademija, Kaunas District, Lithuania: Aleksandras Stulginskij University, 2011. s. 405-411.

PROCHÁZKA, P. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – PROŠEK, V. FIELD AERIAL PHOTOGRAPHS TAKING FROM AN AIRCRAFT MODEL. In Trends in Agricultural Engineering 2010 27.10.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 510-512.

FLOW MASS MONITORING IN THE HARVEST OF SUGAR BEET doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2008

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. Forage Yield Maps Creating Based on Mowing Machine Conditioner Power Input Measurement.. In Conference Agricultural Engineering 2004 7.102004, Dresden, SRN. Dusseldorf, SRN: VDI Verlag GmbH, 2004. s. 307 - 315.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. Impact of Different Soil Tillage Intensity on Soil Water Erosion in Spring Time. In 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Akademija, Lithuania. Akademija: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, 2013. s. 382-386.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. Impact of soil tillage technology on erosion parameters in central Bohemia region. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 1139-1144.

MAŠEK, J. – KROUTIL, M. – KVÍZ, Z. – NOVÁK, P. Influence of different soil tillage technologies on crop residue management. In 11th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: LUA Jelgava, 2012. s. 37-42.

MAŠEK, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – FIC, T. Influence of different treshing system design on grain damage. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 756-761.

NOVÁK, P. – ŠAŘEC, P. – **LÁTAL, O. – **BRTNICKÝ, M. – MAŠEK, J. Influence of manure with activators of organic matter on physical properties of soil. In 18th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 22.05.2019, Jelgava. Jelgava, Latvia: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019. s. 457-461.

Influence of soil tillage treatment and compost application on soil properties and water infiltration Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Jiří Mašek, Ph.D., Pavel Kovaříček (externí), 2010

BENEŠ, L. – NOVÁK, P. – MAŠEK, J. JOHN DEERE COMBINE HARVESTERS FUEL CONSUMPTION AND OPERATION COSTS. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 13-17.

MACHINES IN CONSERVATION SOIL TILLAGE TECHNOLOGIES Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Šindelář Rudolf, 2008

NOVÁK, P. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. MEASUREMENT OF SOIL RESISTANCE TO WATER EROSION IN THREE WAYS OF ESTABLISHING THE MAIZE CROP. In 10th international scientific conference engineering for rural development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: LU Jelgava, 2011. s. 51-54.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. METHODS OF CROP STAND ESTABLISHMENT IN TERMS OF RESISTANCE TO WATER EROSION. In 11th international scientific conference engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: LLU Jelgava, 2012. s. 179-183.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Overview of combine harvester and tractor structure on farms in the Czech Republic. In 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, ERD 2018 23.05.2018, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2018. s. 240-245.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – KROULÍK, M. – **JASINSKAS, A. PERFORMANCE EVALUATION OF COMBINE HARVESTERS. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Lithuania: Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2015. s. 0-0.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Post harvest straw management as a decisive parameter for final yield of crops. In Engineering for rural development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava 2013: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 190-193.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – KNAP, P. – PETRÁSEK, S. – PETRÁSEK, S. QUALITY ASSESSMENT OF SELECTED TILLAGE MACHINES FOR DEEPER LOOSENING SOIL WITHOUT TURNING. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 456-460.

**STREIKUS, D. – **JASINSKAS, A. – **KUCINSKAS, V. – MAŠEK, J. Research in fibrous plant preparation for pressed solid biofuel and determination of pellet indicators. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, LLU Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 680-686.

JASINSKAS, A. – KIBIRKSTIENE, I. – DOMEIKA, R. – CESNA, J. – ROMANECKAS, K. – MAŠEK, J. RESEARCH OF WILLOW PREPARATION AND UTILIZATION FOR ENERGY PURPOSES. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2016. s. 243-249.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – BENEŠ, L. – KUMHÁLOVÁ, J. Soil tillage focusing on the reduction of water erosion of soil in the cultivation of selected field crops. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Lithuania : Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2015. s. 0-0.

KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. Sugar beets and potatoes throughput measurement by capacitive sensor. In Agricultural Engineering - Landtechnik 2008 25.92008, Hohenheim, Stuttgart, Germany. Dusseldorf, Germany: VDI Verlag GmbH, 2008. s. 199 - 204.

VENT, L. – RYBKA, A. – HEŘMÁNEK, P. – HONZÍK, I. – JOŠT, B. – MAŠEK, J. Tensile strength of hop training wires and their attachments. In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 39-42.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PROŠEK, V. THE YIELD DETERMINATION OF FORAGE CROPS BY ROUND BALERS’ PRESSING. In 10th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: LUA Jelgava, 2011. s. 47-50.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. – NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. Traffic intensity in fields and technical possibilities for reduction of machinery passes. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 216-220.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. Utilization of GPS guidance systems in controlled traffic farming . In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 10-14.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – BRANT, V. – MAŠEK, J. Yield crop dependence on soil properties and soil water availability . In Proceedings of 14th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT May 20-22, 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: , 2015. s. 530-535.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – NOVÁK, P. YIELD MONITORING SYSTEM FOR HAY AND STRAW. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 413-416.

Poloprovoz, ověřená technologie

KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – GUTU, D. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – CHYBA, J. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1., Contract for the application of validated technology no QH92105/1, soil tillage, soil compaction, control traffic farming, soil infiltration capacity, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Poloprovoz, Technologie k projektu QH92105, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra zemědělských strojů, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1 se Zemědělskou akciovou společností Podchotucí, a.s., IČ: 61672343, uzavřená dne 19.12.2013, Snížení energetické náročnosti zpracování půdy, dosahování stabilnějších nebo vyšších výnosů, úspora nákladů vynaložených na nápravná opatření technogenním zhutněním degradované půdy, ekologické přínosy., Česká zemědělská univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 169, 165 21 Praha 6 – Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Výsledky s právní ochranou

PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – MAŠEK, J. Jednotná střela se střepinovým účinkem. Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6. 22656. 01.09.2011.

Mobilní vážicí vůz pro vážení materiálu, převoz materiálu a překládku materiálu Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

NOVÁK, P. – HŮLA, J. – MAŠEK, J. – KUMHÁLA, F. Ohradová mikroparcela pro měření povrchového odtoku a smyvu půdy. Úřad průmyslového vlastnictví. 25400. 20.05.2013.

Zapojení snímačů pro zjišťování průchodnosti brambor na sklízeči doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2008

Zapojení snímačů pro zjišťování průchodnosti píce v lisu na hranolovité balíky Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D., 2009

Zapojení snímačů pro zjišťování průchodnosti píce ve svinovacím lisu s variabilní lisovací komorou Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

Technicky realizované výsledky

HNÍZDIL, P. – MAŠEK, J. Pevná rouška s výměnným filtrem, Universal filter facemask , face mask; filter; covid-19, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Pevná rouška s výměnným filtrem, 1, design pevné roušky s popisem výroby., komplexní popis výroby pro prodej licence., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Program pro ovládání elektrického snímače tlaku oleje doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Rybka Adolf, CSc., 2008