×
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

SDZ Státní doktorská zkouška
TFT47E Machinery for plant production
TFX05E Řízení a obsluha sklízecích mlátiček - ČZU
TFX75E Řízení a obsluha sklízecích mlátiček - ČZU
TFX76E Řízení a obsluha sklízecích mlátiček - ČZU
TXTB1Z Státní závěrečná zkouška
TXTN1Z Státní závěrečná zkouška
TZT04Z Zpracování DP - zápočet
TZT04Z_2 Zpracování DP - 2. semestr
TZT07Z Zpracování BP - TECH
TZT08Z Zpracování BP - OPT
TZT08Z_2 Zpracování BP - OPT - 2. semestr
TZT09Z Zpracování BP a příprava na SZZ - TECH
TZT11Z_2 Zpracování BP - IŘT - 2. semestr
TZT14Z Bachelor Thesis preparation
TZT71Z_2 Zpracování DP - zápočet - 2. semestr
TZT76Z_2 Zpracování BP - IŘT - 2. semestr
TZT78Z_2 Zpracování BP - OPT - 2. semestr
TZT79Z Zpracování BP a příprava na SZZ - TECH
TZTB1Z Státní závěrečná zkouška
TZTN1Z Státní závěrečná zkouška

Garantované studijní programy

B4101 Zemědělské inženýrství
N4101 Zemědělské inženýrství